İslamın binası 5’tir. Yani, İslam 5 şey üzerine bina kılınmıştır. Evvelkisi, kelime-i şehâdet getirmek ve mânâsını öğrenip inanmak. İkincisi, her gün beş vakit namazı vakti geçmeden kılmak. Üçüncüsü, Ramazan-ı şerifte her gün oruç tutmak. Dördüncüsü, eğer farz olduysa, yılda bir kere, zekat ve öşür vermek. Beşincisi, kudreti var ise, ömründe bir kere, hacca gitmek. [Allahü teâlânın bu beş emrini yapmaya ve haramlardan sakınmaya (İbadet etmek)  denir. Vücub ve eda şartlarına mâlik olmayanın ve hacca gitmiş olanın tekrar gitmesi, nâfile ibadet olur. Bidat ve haram işlemeye sebep olan nâfile ibadeti yapmak caiz değildir. İmam-ı Rabbânî “kuddise sirruh”, 29 ve 123 ve 124. mektuplarında ve (Makamat-ı Mazhariye)  26. mektubunda, nâfile hacca ve umreye gitmeye izin vermemişlerdir. (Neşr-ül-mehasin) de, makamat-ı aşereden  (10 makamdan) zühd makamını bildirirken diyor ki “Büyük âlim ve Velî, imam-ı Nevevi’ye, her sünnete riâyet ediyorsun. Fakat, büyük sünnet olan nikahı terkediyorsun dediklerinde, bir sünneti yaparken, birçok haram işlemekten korkuyorum buyurdu”. İmam-ı Yahya Nevevi 676 da Şam’da vefat etti.

Dünyanın neresinde olursa olsun, her insana önce lazım olan şey, dinini, imanını öğrenmektir. Din, eskiden İslam âlimlerinden kolayca öğrenilirdi. Şimdi, ahir zaman olduğu için, hiç bir yerde hakiki din alimi kalmadı. Cahiller, ingilizlere satılmış olan ahmaklar, din adamı olarak her tarafa yayıldı. Şimdi dini, imanı doğru olarak öğrenmek için tek çare, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumaktır. Bu kitapları bulmak, Allahü teâlânın büyük bir ihsanıdır. İslam düşmanları, gençleri aldatmak için, bozuk din kitapları yayıyorlar. Hakiki din kitabı bulup okumak, çok güç oldu. Gençler, muhtelif oyunlara bağlanıp, hakiki kitap bulmaktan ve okumaktan mahrum edilmektedir. Birçok gencin, oyundan başka bir şey düşünmediklerini görüyoruz. Bu hastalık, gençler arasında yayılmaktadır. Müslüman ana-babaların, çocuklarını bu hastalıktan korumaları çok lazımdır. Bunun için, çocuklarına dinini haber vermeleri ve din kitabı okumaya alıştırmaları lazımdır. Bunun için, çocuklarının zararlı oyunlara dadanmalarını önlemelidirler. Bazı ahbablarımızın çocuklarının zararlı oyunları oynamaktan yemek yemeği bile unuttuklarını görmekteyiz. Böyle çocukların, mektep kitaplarını bile okuyup sınıf geçmeleri imkansız olmaktadır. Anaların, babaların çocuklarına hakim olmaları, kitap okumaya alıştırmaları lazımdır. Analar, babalar bu vazifelerini yapmazlarsa, dinsiz, imansız bir gençlik hâsıl olacak, vatanımıza, milletimize çok zarar verecektir.

Müslüman anaların, babaların dikkat edecekleri çok mühim bir mesele de (Setr-i avret) meselesidir. Zararlı oyunları oynayanlar arasında dizlerinden kasıklarına kadar açık gençleri görüyoruz. İslam dininde avret mahallini örtmek mühim farzdır. Buna ehemmiyet vermeyen imanını kaybedebilir. Müslümanlar, namazlarına çok sevap kazanmaları için ve vaz dinlemek için, camilere gider. Camie gitmek bu sebeple olmasa dahi çok sevaptır. Avret mahalli açık olanların gittiği yer, cami olmaz, fısk meclisi olur. Fısk meclisine gitmenin haram olduğu bütün kitaplarda yazılıdır. Böyle camilere giden fısk meclisine gitmiş olur, günaha girer. Sevap kazanmak ve vaz dinlemek için, böyle camilere giden kimse, sevap değil, günah kazanmaktadır. Avret mahalli açık olanlar camie gidince, müslümanların günaha girmelerine sebep oluyorlar. Avret mahallini açmak, büyük günah olduğu gibi, böyle açıklara bakmak da büyük günahtır. Bunun için, böyle camilere giden müslümanlar sevap değil, günah kazanmakta, gazab-ı ilâhiye sebep olmaktadırlar.]

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler