Namazın 5 yerinde, tadil-i erkanı, unutmadığı hâlde, bilerek terketse, İmam-ı Ebû Yusuf’a göre, namazı fasid olur. Tarafeyne göre, fasid olmaz. Lakin vacibin kasten terki dolayısı ile noksanın cebri için iade lazım gelir. Unutarak terkedince (Secde-i sehv)  lazım olur.

Tadil-i erkanın terkinden, 26 kadar zarar vardır:

1- Fakirliğe sebep olur.

2- Ahiret uleması, ona buğz eder.

3- Adaletten düşer, şahadeti makbul olmaz.

4- Namaz kıldığı mekan, kıyamet gününde aleyhine şahadet eder.

5- Bir kimse, tadil-i erkansız namaz kılarken biri görüp söylemese günahkar olur.

6- O namazın tekrar kılınması vâcip olur.

7- İmansız ölümüne sebep olur.

8- Namazın hırsızı olur.

9- Kıldığı namazı, eski bez gibi -yevm-i cezada- yüzüne vurulur.

10- Allahü teâlânın merhametinden mahrum olur.

11- Allahü teâlâya münâcatta, sui edep etmiş olur.

12- Namazın fazla olan sevâbından mahrum olur.

13- Sair ibadetlerin sevâbının verilmemesine sebep olur.

14- Cehenneme müstehak olur.

15- Cahiller onu görüp, tadil-i erkanı terketmelerine sebep olur. Bunun içindir ki din adamının günah işlemesi, daha çok azap çekmesine sebep olur.

16- İmamına muhalefet etmiş olur.

17- İntikalatta olan sünnetleri terketmiş olur.

18- Allahü azim-üş-şanın gazabına düçar olur.

19- Şeytanı sevindirmiş olur.

20- Cennetten uzak olur.

21- Cehenneme yakın olur.

22- Kendi nefsine zulüm etmiş olur.

23- Nefsini mülevves etmiş olur.

24- Sağında ve solunda olan meleklere eziyet etmiş olur.

25- Resûlullahı “sallallâhü aleyhi ve sellem” mahzun etmiş olur.

26- Bütün mahlukata zararı dokunur. Zira o kimsenin günahı sebebine, yağmurlar yağmaz, yerde ekinler bitmez ve vakitsiz olarak yağmur yağmış olup fayda yerine zarar vermiş olur.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler