Açılışlarda Kurban Kesmek Caiz mi?

Sual: Muhtelif açılışlarda, makam sahipleri gelince kurban kesmek caiz midir? Cevap: Reddü’l-Muhtar’da Zebayıh’ı anlatırken, sonuna yakın diyor ki “Makâm sahipleri gelince, hayvan kesmek haramdır. Çünkü, Allahtan başkası için hayvan kesmek şirk olur. Keserken Allahü teâlânın ismini söylese de, haramdır. Eğer gelene yedirmek için keserse, haram olmaz. Çünkü, misafire ziyafet vermek, İbrahim aleyhisselâmın sünnetidir. Misafire ikram…

Kaybolan Şeyi Bulmak İçin Dua Var mıdır?

Sual: Kaybolan eşyayı bulmak için hangi duayı okumalıdır? Cevap: İbni Âbidin, (Lukata) bahsinin sonunda buyuruyor ki İbni Hacer ve Nevevî ve başkaları bildiriyor ki kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, [her gün 25 kere] “Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fîhi innallahe lâ yuhlif-ül mî’âd icma’ beynî ve beyne…” duâsını okumalıdır. Buluncaya kadar okumalıdır. Noktaların yerinde,…

Salgın Hastalık Bulunan Yerden Kaçmak Caiz mi?

Sual: Salgın hastalık bulunan yerden kaçmak caiz midir? Cevap: Hastalık sebeplerinden kaçınmak, tevekküle mâni değildir. Halife Ömer “radıyallâhu anh”, Şam’a gidiyordu. Şam’da taun [yani vebâ hastalığı] olduğu işitildi. Yanında bulunanların bazısı, Şam’a girmeyelim dedi. Bir kısmı da, Allahü teâlânın kaderinden kaçmayalım dedi. Halife de, Allahü teâlânın kaderinden, yine Onun kaderine kaçalım, şehre girmeyelim. Birinizin bir…

Bir Genç Kızın Giyinişi Nasıl Olmalı?

Sual: Bir genç kızın giyinişi nasıl olmalı? Cevap: Genç kız, fazla göze çarpmayacak tarzda temiz ve ciddi bir kıyafette görünmelidir. Kendini beğendirmek için, fazla süslenmek, ahlak hakkında şüphe uyandırır. Erkeklere kendini beğendirmek için, kızın bazı uzuvlarını, göğsünü veya bacaklarını teşhir etmesi, düşük bir ahlakın belirtisidir. Kendisinin ve ailesinin şeref ve haysiyetini düşünen bir kızın, ciddi…

İffetli Olmak İçin Nelere Dikkat Etmeli?

Sual: İffetli müslüman nelere dikkat etmeli? Cevap: Allahü teâlâ, insan neslini devam ettirmek için, erkek ve kadınları birbirlerine karşı cazib kılmıştır. Aynı zamanda, bu kuvvetli duygu karşısında, insanları dünyada çetin bir imtihana tabi tutmuştur. Dünyadaki kısa ömrümüz içinde, en zor imtihan iffet imtihanıdır. Bu imtihanda kazanan bir insan, dünya ve ahiretin kahramanıdır. İnsanların kemâli (yani…

Doğru İtikad Şiiri

(Ehl-i sünnet) îtikadı, nazım üzre ey civan, oldu aşağıda sana, açık dil ile beyan: Doğru olan îtikadı, ister isen kardeşim, gece gündüz, bu kitabı oku hem de, pek candan! Ruhuna rahmet eylesin, Hak, Ebû Hanîfe’nin, Kuran yolunu gösterdi, bize o yüce Numan. Dünyaya gönül bağlama, akar ömür su gibi, İslamiyete uyan kimse, her dem olur…

Felsefeciler Nerde Hata Yapıyorlar?

Sual: Felsefeciler hangi meselelerde yanılmaktadırlar? Felsefeciler insanlığa faydalı olmuşlar mıdır? Cevap: Eflatun ve Aristo gibi eski Yunan filozoflarının da yanıldıklarını ve bu yüzden medeniyetin asırlarca geri kalmasına sebep olduklarını 20. asrın fen adamları bildirmektedir. Avrupa’da, bugünkü modern kimyanın babası denen Fransız kimyâgeri Lavoisier de öyle yanlış ve bozuk şeyler söyledi ki mütehassısı olduğu kimyâ ilmine…