Çocuğu Ne Zaman Kur’an Kursuna Göndermelidir?

Sual: Çocuğunu ne zaman Kur’an-ı kerim kursuna göndermelidir? Cevap: Eskiden Müslümanlar, Müslüman olarak yetişmesini istedikleri için, çocuklarını ilk mektebe vermeden önce, Kur’an-ı kerim hocasına gönderir; Kur’an-ı kerim okumasını, namaz kılmasını, imanın, İslamın şartlarını, onlara muhakkak öğretirdi. Zira nefs-i emmare burada da insanın karşısına çıkar. Evvela ekmek parası kazanmasını öğrensin. Onları sonra da öğrenir, diyerek aldatır.…

İffetli Olmak İçin Nelere Dikkat Etmeli?

Sual: İffetli müslüman nelere dikkat etmeli? Cevap: Allahü teâlâ, insan neslini devam ettirmek için, erkek ve kadınları birbirlerine karşı cazib kılmıştır. Aynı zamanda, bu kuvvetli duygu karşısında, insanları dünyada çetin bir imtihana tabi tutmuştur. Dünyadaki kısa ömrümüz içinde, en zor imtihan iffet imtihanıdır. Bu imtihanda kazanan bir insan, dünya ve ahiretin kahramanıdır. İnsanların kemâli (yani…

Evlat Edinmek Caiz mi?

Sual: Evlat edinmek caiz midir? Edinilen evlat mirasta kendi öz çocuğu yerine geçer mi? Evlad edinmenin İslam hukuku cihetinden hükümleri nelerdir? Cevap: Cahiliye devrinde Araplar arasında evlat edinmek âdetti. Peygamber efendimiz “aleyhisselam” da Zeyd’i “radiyallahu anh” evlat edinmişti. Hatta buna Zeyd bin Muhammed denirdi. Eski Türklerde de bu âdet yaygındı. Kur’an-ı kerim evlat edinmeyi, yani…

Feminizme Bakışımız Nasıl Olmalı?

Sual: Feminizm nedir? Niçin ortaya çıkmıştır? İslam tarihinde feminizme ihtiyaç duyulmuş mudur? Feminizme bakışımız nasıl olmalı? Cevap:Feminizm, toplumun bütün alanlarında kadınla erkeğin eşit olduğunu savunan bir fikir hareketidir. Feminizm, felsefî bir fikir hareketi olarak ilk defâ batıda, kadınlara hiçbir değer verilmemesi, insan olarak sayılmaması sonucu Fransız devriminden sonra ortaya çıktı. Devrimci yazarlar, kadına bağımsız bir…

Dinimizde Ailenin Önemi Nedir?

Sual: Aile nedir? Dinimizin aile mefhumuna bakışı nasıldır? Cevap: Nikahlanıp, evlenerek bir araya gelen erkek, kadın ve çocuklardan meydana gelen en küçük topluluğa aile denir. Genel olarak büyük baba, nine, torunlar ve hizmetçiler ve evde bakılıp beslenilen kimseler de aile ferdlerinden sayılır. Kan, süt ve evlilikten doğan akrabalıklar katılınca, aile çevresi genişler. Erkeğin anası, babası…

Çocuğumuza Nasıl İsim Koymalıyız?

Sual: Anne-baba olarak çocuğumuza dinimize uygun isim koymak istiyoruz. Dinimiz hangi isimleri tavsiye ediyor? Cevap: Hadis-i şerifte, “Kötü ismi olan, bunu güzel isme çevirsin!” buyuruldu. Mesela, Asıye ismini, Cemile yapmalıdır. Müslümana güzel isim takmak caizdir. Çocuğuna, övücü isim koymamalıdır. Mesela Reşid, Emin ismini vermemelidir. Muhyiddin, Nureddin gibi isimler de, yalan ve bidat olur. Fasıkları, cahilleri, mürtedleri…

Çocuğun Dini Mesuliyetleri Nelerdir?

Sual: İslam dinininde çocuğun mesuliyetleri var mıdır? Yaptığı alışverişte yaptığı akidler sahih midir? Cevap: Eşbah kitabında ve bunun şerhi olan Uyunü’l-besair’de diyor ki: (Çocuğa hiçbir ibâdet, hatta, Hanefide zekat da farz değildir. Hiçbir şey haram değildir. Çocuğa tazir yapılır. Had vurulmaz. Kısas yapılmaz. Amden öldürdüğü, hata kabul edilir. Aklı olunca, îman etmesi vâcib olur denildi.…

Evliliğin Sünnetleri Fazileti ve Hakları

Evlenmek, yüklenmesi en ağır, haklarının yerine getirilmesi en zor sünnetlerden biridir. Cünki onun, kurtulması zor âfetleri vardır. Bunların başında helâl kazanamamak gelir. Bu haklarını yerine getirmek, özellikle geçimin zorlaştığı, helâl kazancın azaldığı bu zamanda, herkes için zordur. O halde evlilik çok çalışmağa, helâl, haram bulduğunu yemeğe sebeb olacak. Bu ise, kendinin ve çoluk çocuğunun helâki…

Ana-baba Hakkı ve Bunu Gözetmenin Sünnet ve Edepleri

ANA-BABA HAKKI VE BUNU GÖZETMENİN SÜNNET VE EDEBLERİ Allahü teâlâ katında mukarreb amellerin en üstünlerinden biri de, ana-babaya iyilik ve ihsân etmektir. Yemenli birisi, Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) ile birlikte cihâda gitmek istedi. Resûlullah: «Anan baban sana izin verdi mi?» buyurdu. Hayır dedi. «O halde, ananın-babanın yanına dön ve onlardan izin al. Sana izin…

Akraba Hakkı

AKRABA HAKKI Asabe, yâhud eshâb-ı ferâiz olsun, hepsinin haklarını bildiririz. Hadîs-i şerîfde: «Sıla-i rahm ömrü uzatır» buyuruldu. Sıla, vasi, kavuşmak demektir. Rahm ise, yakınlık, akraba olmaklık demektir. O halde sıla-i rahmin mânası, iyilikle akrabaya yaklaşmak, kavuşmak, onları ziyâret etmek, kötülükle onlardan kesilmeği terketmektir. Hâlisa’da da böyle diyor. Enes’in (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfde: «Rızkının bol,…