Çocuğumuza Nasıl İsim Koymalıyız?

Sual: Anne-baba olarak çocuğumuza dinimize uygun isim koymak istiyoruz. Dinimiz hangi isimleri tavsiye ediyor? Cevap: Hadis-i şerifte, “Kötü ismi olan, bunu güzel isme çevirsin!” buyuruldu. Mesela, Asıye ismini, Cemile yapmalıdır. Müslümana güzel isim takmak caizdir. Çocuğuna, övücü isim koymamalıdır. Mesela Reşid, Emin ismini vermemelidir. Muhyiddin, Nureddin gibi isimler de, yalan ve bidat olur. Fasıkları, cahilleri, mürtedleri…

Çocuğun Dini Mesuliyetleri Nelerdir?

Sual: İslam dinininde çocuğun mesuliyetleri var mıdır? Yaptığı alışverişte yaptığı akidler sahih midir? Cevap: Eşbah kitabında ve bunun şerhi olan Uyunü’l-besair’de diyor ki: (Çocuğa hiçbir ibâdet, hatta, Hanefide zekat da farz değildir. Hiçbir şey haram değildir. Çocuğa tazir yapılır. Had vurulmaz. Kısas yapılmaz. Amden öldürdüğü, hata kabul edilir. Aklı olunca, îman etmesi vâcib olur denildi.…

Evliliğin Sünnetleri Fazileti ve Hakları

Evlenmek, yüklenmesi en ağır, haklarının yerine getirilmesi en zor sünnetlerden biridir. Cünki onun, kurtulması zor âfetleri vardır. Bunların başında helâl kazanamamak gelir. Bu haklarını yerine getirmek, özellikle geçimin zorlaştığı, helâl kazancın azaldığı bu zamanda, herkes için zordur. O halde evlilik çok çalışmağa, helâl, haram bulduğunu yemeğe sebeb olacak. Bu ise, kendinin ve çoluk çocuğunun helâki…

Ana-baba Hakkı ve Bunu Gözetmenin Sünnet ve Edepleri

ANA-BABA HAKKI VE BUNU GÖZETMENİN SÜNNET VE EDEBLERİ Allahü teâlâ katında mukarreb amellerin en üstünlerinden biri de, ana-babaya iyilik ve ihsân etmektir. Yemenli birisi, Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) ile birlikte cihâda gitmek istedi. Resûlullah: «Anan baban sana izin verdi mi?» buyurdu. Hayır dedi. «O halde, ananın-babanın yanına dön ve onlardan izin al. Sana izin…

Akraba Hakkı

AKRABA HAKKI Asabe, yâhud eshâb-ı ferâiz olsun, hepsinin haklarını bildiririz. Hadîs-i şerîfde: «Sıla-i rahm ömrü uzatır» buyuruldu. Sıla, vasi, kavuşmak demektir. Rahm ise, yakınlık, akraba olmaklık demektir. O halde sıla-i rahmin mânası, iyilikle akrabaya yaklaşmak, kavuşmak, onları ziyâret etmek, kötülükle onlardan kesilmeği terketmektir. Hâlisa’da da böyle diyor. Enes’in (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfde: «Rızkının bol,…

İslamiyetin Kadınlara Verdiği Değer Nedir?

Sual: İslamiyetin kadınlara verdiği değer nedir? Kadınlar ve erkekler eşit midir? Cevap: İslam dini, kadını en yüksek dereceye çıkarmıştır. İslamiyetin kadına verdiği kıymeti hiçbir din, hiçbir düşünce vermemiştir. Komünistler, kadının erkeğe eşit olduğunu söyleyip, kadın, erkeğin bütün haklarına mâliktir deyip, kadına en ağır işleri yaptırdılar. Kadınları demir fabrikalarında, maden kuyularında, taş ocaklarında, Sibirya’nın soğuk ormanlarında,…

Erkeğin Hanımına Karşı Olan Vazifeleri Nelerdir?

Sual: Erkeğin hanımına karşı olan vazifeleri nelerdir? Cevap: Erkeğin hanımına karşı olan vazifelerini Muhammed bin Kutbüddîn İznîkî’nin Türkçe Mürşidü’l-müteehhilin kitabı uzun yazmaktadır. Mârifetname kitabında olanı aynen aşağıda bildiriyoruz: Ey aziz! Erkeğin zevcesi ile görüşmesinde, 30 şeyi yapması lâzımdır: 1) Ona karşı her zaman, güzel huylu olmalıdır. [Allahü teâlâ iyi huylu olanları sever. Huysuzları sevmez. Bir…

Çocuğumuzu Nasıl Yetiştirmeliyiz?

Sual: Çocuğunun dindar bir insan olarak yetişmesini isteyen anne-babalar olarak neler yapmalıyız? Bize tavsiyeleriniz neler? Cevap: Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki “Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları Cehennemden korumalısınız! Onlara müslümanlığı öğretmelisiniz! Öğretmez iseniz mesul olacaksınız”. Bir kere de buyurdu ki “Çok müslüman…

Bir İhtiyar Müslümanın Kızına Nasihatı

1 — SAADET NEDİR?: Dünyadaki bütün insanlar mesut olmak ister. Fakat, mesut olan, pek azdır. Neden bu böyledir? Çünkü, saadetin neden ibaret olduğu bilinmiyor. Asıl iş, saadetin ne olduğunu bilmektedir. Saadet, yalnız dünya saadetinden ibaret değildir. Aksine, asıl saadet ahiret saadetini elde etmektir. Ahiret saadeti nasıl elde edilir? Ahiret saadeti için Allahü teâlânın kanunlarına ve…

Kadın Ev İşi Yapmaya Mecbur Mudur?

Sual: İslâm hukukuna göre kadın ev işi yapmaya ve çocuğunu emzirmeye mecbur mudur? Cevap: İbni Âbidîn hazretleri nafaka bâbında Bahr kitabından alarak diyor ki: Kadın un öğütmekten, ekmek yapmaktan, yemek pişirmekten çekinirse bakılır: Eğer kadın baba evinde hizmetçisi bulunanlardan ise yahud kendisinde bir illet bulunursa, kocası ona hazır yemek getirir. Aksi takdirde, kadının baba evinde…