Sual: Anne-baba olarak çocuğumuza dinimize uygun isim koymak istiyoruz. Dinimiz hangi isimleri tavsiye ediyor?

Cevap: Hadis-i şerifte, “Kötü ismi olan, bunu güzel isme çevirsin!” buyuruldu. Mesela, Asıye ismini, Cemile yapmalıdır. Müslümana güzel isim takmak caizdir. Çocuğuna, övücü isim koymamalıdır. Mesela Reşid, Emin ismini vermemelidir. Muhyiddin, Nureddin gibi isimler de, yalan ve bidat olur. Fasıkları, cahilleri, mürtedleri böyle isimlerle çağırmak mekruhtur. Çünkü, bunlar, methedici, övücü isimlerdir. Mecaz olarak da, söylenemezler. Kendi çocuklarına, bu isimleri tefeül ederek, uğurlu olmak için koymak, caiz olur denilmiştir. Salih oldukları meşhur olan âlimleri bu isimler ile zikir etmek caiz ve faydalıdır.

İbni Abidin, 5. ciltte buyuruyor ki; çocuğa konulacak isimler arasında en efdal olanı, Abdullah, sonra Abdurrahmân, sonra Muhammed, sonra Ahmed, daha sonra İbrahim’dir. Allahü teâlânın isimlerinden olan Ali, Reşid, Aziz gibi isimleri de koymak caizdir. Fakat, bu isimleri söylerken hürmet etmek lazımdır. Bilerek hürmetsizlik eden kâfir olur. Mesela, ismi Abdülkâdir olana, Abdülkoydur demek, Hasan yerine Hasso, İbrahim yerine İbo demek, bu isimlerle alay etmek olur. Bu isimlerle alay etmek niyet edilmezse, küfür olmaz ise de, küfre benzeyen şeyi söylemekten sakınmak lazımdır. Çocuk, dünyaya gelip, hemen ölse, isim koymadan defnedilmez. Abdünnebi ismi caiz ise de, koymamak ihtiyatlı olur.

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri 1943 senesinde vefat edinciye kadar, İstanbul’da, Beyazıd camiinde, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri, ikindi namazından sonra, 25 sene vaaz ve irşad etti. Bir vaazında, “Veledin (çocuğun), valideyni (anne-babası) üzerinde 3 hakkı vardır: Doğduğunda müslüman ismi koymak. Âkıl olduğunda, kitabet, ilim ve sanat öğretmek. Baliğ olduğunda, dini ve ahlakı güzel bir müslüman bulup, bununla hemen evlendirmektir” buyurdu. Kızları böyle evlendiren ana-baba, hatta her akraba ve ahbablar ve hatta komşular çok sevap kazanırlar.

Şir’atül-İslam kitabında diyor ki “Doğan çocuk beyaz, temiz bir beze sarılır. Sarı eski bezlere sarılmaz. Lohusa kadınlara, taze ve kuru hurmanın turfandaları yedirilir. Sonra bebeğin sağ kulağına ezan, sol kulağına ikâmet okunur. Peygamber efendimiz (sallâllahü aleyhi ve sellem): «Kimin çocuğu dünyaya gelirse, sağ kulağına ezan, sol kulağına ikâmet okusun» buyurdu. Bunu İmam Gazâlî İhyâ’da bildirmektedir.”

Tavsiye Yazılar –> Çocuğa isim vermeye dair bazı sualler

Akika kurbanı ne zaman kesilir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler