Sual: Akika kurbanı nedir? Ne zaman kesilmesi gerekir?

Cevap: Akika, çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükretmek niyeti ile hayvan kesmektir. Çocuğa nafaka vermesi vâcib olan kimsenin, 7. günü isim koyması ve başını kazıyıp, saçının ağırlığı kadar, erkek için altın veya gümüş, kız için gümüş sadaka vermesi ve kendi malından, erkek için iki kız için bir akika hayvanı kesmesi, hanefi mezhebinde müstehaptır. Akika hayvanı, kurbanlık hayvan gibi olmalıdır. Sonra da kesilebilir. [Her zaman kesilebilir. Kurban bayrâmında da kesilebilir. Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” nübüvvetten sonra, kendisi için akika kestiği Şir’atül-İslam’da yazılıdır. Ölü olarak doğan çocuğa isim konmaz ve akikası kesilmez.] Etlerinden, kesen yiyebilir ve pişmiş veya çiğ olarak zengin, fakir herkese verebilir. Akika kesmek, Şâfiî ve Mâlikî mezheplerinde sünnet-i müekkededir. Şâfiî ve Hanbeli mezheplerinde, kemikleri atılmaz, kırılmaz. Oynak yerlerinden ayrılıp toplanır. Bir temiz, beyaz bez içinde gömülür. Hanefi ve Mâlikî mezheplerinde kemikleri kırılabilir. Akika, çocukları belalardan, hastalıklardan korur. Kıyamette, anaya, babaya, ayrı bir şefaat ederler.

Hâfız, Beyhekî’den alarak diyor ki, “Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Peygamber olduğu bildirildikden sonra, kendisi için, akîka kurbanı kesdi. Hâlbuki, dünyâya geldiğinin 7. günü, dedesi Abdül-Muttalibin, kendisi için, akîka kesmiş olduğunu biliyordu. Akîkayı tekrâr kesmek de câiz değildir. İkincisini, kendisinin âlemlere rahmet olarak yaratılmış olduğuna şükr olarak kesdiği ve böyle yapmaları için, ümmetine örnek olmak istediği anlaşılmakdadır. Nitekim, ümmetini teşvîk için, kendine salevât okuduğu çok görüldü.” Mevahib-i Ledünniye kitabı 1. cildinde diyor ki “Hicretin 8. yılında İbrahim dünyaya gelince, 7. günü, Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” İbrahim’in başını tıraş ettirip, saçının ağırlığı kadar gümüş sadaka verdi ve akika olarak iki koç kesti. Saçlarını gömdü”. Akîka kesmek hakkında arabî Ukûdü’d-dürriyye ve Dürrü’l-muhtâr kitâplarında geniş bilgi vardır.

 

Sual: Erkek çocuk için akika kurbanını maddî sebeplerden dolayı iki tane kesemiyoruz, bir tanesini kesip diğerini daha sonra kesebilir miyiz?

Cevap: İki tane kesmek şart değil, bir tane de kesilebilir. Bir tanesi şimdi, bir tanesi sonra da kesilebilir. Zaten bunu zengin olanlar keser, fakir olan akika kesmez.

 

Sual: Bir kimse büyüdüğü zaman kendisi için akika kesebilir mi?

Cevap: Hazret-i Peygamber yetişkin yaşında kendisi için akika kesmiştir. Kız için bir, erkek için bir veya iki tane kesilir. Müstehabdır. Etini kesen ve kestiren yiyebilir. Ancak kemiklerini mümkün mertebe kırmadan etini alıp gömmek iyi olur. Bir koyun veya sığırın 7’de 1 hissesi akika niyetiyle kesilebilir.

 

 

Sual: Akika kurbanından usul ve füru yiyebilir mi?

Cevap: Çocuk için şükür kurbanı manasına gelen akikanın etini, kesen de, ailesi de yiyebilir.

 

 

Sual: Bir kimsenin akikasını annesi kesebilir m?
Cevap: Evet. Kendisi, hatta bir başkası da kesebilir. Zira şükür kurbanıdır.

 

 

Sual: Anne karnındaki çocuk için akika kesilebilir mi?
Cevap: Hayır. Doğduktan sonra kesilir. Sünnet böyledir.

 

 

Sual: Kurban vekili, akika diye vekâlet alsa, ama kasaba adak diye vekâlet verse ne lâzım gelir?

Cevap: Müvekkil akika demiş ve vekil de böyle kabul etmişse, kasaba ne dediğinin ehemmiyeti yoktur. Müvekkilin niyeti mühimdir.

 

 

Sual: Akika, kurban, adak etlerinden kalan kemikleri köpeklere, kedilere vermek caiz midir?

Cevap: Akikanın kemikleri kırılmaz, gömülür.

 

Tavsiye Yazı —> Sünnet Olmaya Dair Sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler