Dini Nikahı İmamın Kıyması Şart mıdır?

Sual: Dini nikahı imamların veya başka din görevlilerinin yapması şart mıdır? Cevap: Âdem aleyhisselâmdan beri yalnız nikah ibadeti devam etmiş, kaldırılmamıştır. Her ibadet gibi, nikahın da, sahih olması için, nikah yaparken niyet etmek lazımdır. Yani, nikahlanacakların, Allahü teâlânın emri ile sevgili Peygamberimizin sünnetine uyarak nikah yapıyorum, diyerek kalbinden geçirmeleri lazımdır. İslam nikahını imamın, din görevlisinin…

Belediyede Kıyılan Nikah Dini Nikah Yerine Geçer mi?

Sual: Belediyede kıyılan nikah, dini nikah yerine geçer mi? Cevap: Âdem aleyhisselâmdan beri yalnız nikah ibadeti devam etmiş, kaldırılmamıştır. Her ibadet gibi, nikahın da, sahih olması için, nikah yaparken niyet etmek lazımdır. Yani, nikahlanacakların, Allahü teâlânın emri ile sevgili Peygamberimizin sünnetine uyarak nikah yapıyorum, diyerek kalbinden geçirmeleri lazımdır. İslam nikahı ile evlenme memurunun yaptığı evlenme…

Nikahı Muvakkat Haram Olanlar Kimlerdir?

Sual: Nikahı muvakkat (geçici) olarak haram olan kadınlar kimlerdir? Cevap: Nikahı muvakkat harâm olanlar yedidir: Birincisi, dört evli olan bir kimseye, beşinciyi evlenmek harâmdır. Birisini boşamadıkça ve birisi vefât etmedikçe artık evlenemez. İkincisi, iki hemşireyi bir adamın cem’ etmesi [iki kızkardeşle aynı zamanda evli bulunması] harâmdır. Birisi vefât ederse veya boşarsa, ondan sonra baldızını alabilir.…

İslamiyette Müta Nikahı Var mıdır?

Sual: Hüsniye kitabında, (İmâm-ı Cafer Sâdık, Müt’a nikahını emrederdi. Çünkü, Allahü teâlâ “Kadınlardan istimta edince ücretlerini veriniz” âyet-i celilinde, müt’a nikahını mubah kılmıştır. “Müt’a nikahı demek, bir kadına, şu kadar mal karşılığı kendini şu kadar zaman bana teslim eder misin deyip, kadının da şahitsiz kabul etmesidir. Yani, muayyen gün için, para ile kadın kiralamaktır.” Müfessirler…

Evliliğin Sünnetleri Fazileti ve Hakları

Evlenmek, yüklenmesi en ağır, haklarının yerine getirilmesi en zor sünnetlerden biridir. Cünki onun, kurtulması zor âfetleri vardır. Bunların başında helâl kazanamamak gelir. Bu haklarını yerine getirmek, özellikle geçimin zorlaştığı, helâl kazancın azaldığı bu zamanda, herkes için zordur. O halde evlilik çok çalışmağa, helâl, haram bulduğunu yemeğe sebeb olacak. Bu ise, kendinin ve çoluk çocuğunun helâki…

Evlilik Hakkında Tavsiyeler Nelerdir?

Sual: Evlilik hakkında tavsiyeleriniz nelerdir? Cevap: Menahicü’l-ibad kitabında, İslam nikahını şöyle yazmaktadır: Nass ve haberler, evlenmenin daha iyi olduğunu bildirdiği gibi, bekar kalmanın daha iyi olduğu da bildirilmektedir. İnsanlar, zamanlar ve haller başka başka olduğu için, haberler de, başka başka olmuştur. Ashâb-ı kirâmın ve Tabiînin “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” zamanları ve halleri, evlenmenin daha iyi…

İslamiyette Mehir Hükümleri Nelerdir?

Sual: İslam hukukunda mehr ahkamı nasıldır? Cevap: (Kitabü’l-fıkh alel-mezahib-il-erbea)da diyor ki (Mehr, evlenecek erkeğin vereceği altın, gümüş, kağıt para veya herhangi bir mal yahut bir menfaat demektir. Mehr 2 kısımdır. Birincisinin verilmesi, nikah yapılınca vâcib olur ve yarısı veya hepsi sâkıt olabilir. Buna, (Mehr-i muaccel) denir. İkincisinin miktarı da nikah yapılırken belli edilir ise de,…

Sünnet Üzere Nikah Nasıl Yapılır?

Sual: Sünnet üzere dini nikah nasıl yapılır? Cevap: Sünnet üzere nikah yapmak: 2 veya daha çok sâlih müslüman erkek toplanır. Erkekler arasında hiçbir kadın bulunmamalıdır. Düğünde de, erkekler ayrı evde, kadınlar başka evde toplanmalıdır. Gelini, kapalı bile olsa, yabancı erkeğe göstermek haramdır. Önce erkek ve kadın tarafından birer kişi konuşma yapmalıdır. Konuşmadan sonra, kadının vekili…

Dini Nikahın Şartları Nelerdir?

Sual: Dini nikah kıydırmak istiyoruz. Dini nikahın sahih olması için hangi şartların yerine gelmesi gerekir? Cevap: Nikahın 4 mezhebe de uygun yapılmasına çalışmalıdır. Şâfiî ve Hanbeli ve Mâlikî mezheplerinde nikahın doğru olması için, 1. şart, baliğa olan kıza da velînin izin vermesi lâzımdır. Velî, lugatta, dost demektir. Akâid bilgisinde ârif-i billah demektir. Fıkıhta ise, erkek…

Gayrimüslimlerin Evlenmesi Nasıl Olur?

Sual: Gayrimüslimlerin evlenmesi nasıl olur? Yaptıkları nikahları sahih midir? Cevap: Aşağıdaki yazı, Dürrü’l-muhtar’dan ve bunun şerhi olan İbni Âbidin’den (Kâfirin nikahı) babının tercümesidir: Burada 3 şey bildirilecektir: 1) Müslümanlar arasında sahih olan her nikah, kâfirler arasında da sahihtir. 2) Şartı noksan olduğu için, mesela şahitler olmazsa veya kadın iddet zamanını doldurmamış ise, müslümanların nikahı haram…