Emali Kasidesi (Tam Metin)

Ehl-i sünnet îtikâdını nazım olarak anlatan meşhur bir kasidedir. Bu kasideyi, Türkistân’da, Fergâna şehrinin müftüsü Siraceddin Ali Ûşî (ö. 1180) yazmıştır. Kaside, 67 beyitten meydana gelmiştir. Asıl ismi Bed’ül-Emâli’dir. Emâlî, lügatte “imlâ” kelimesinin çoğulu olup, o da yazmak mânâsınadır. Kaside ise, edebiyatta nazım şekillerinden biridir. Sevgili Peygamberimiz, Müslümanların 73 fırkaya ayrılacaklarını, bunlardan yalnız birinin inançlarının…

Dini Nikahı İmamın Kıyması Şart mıdır?

Sual: Dini nikahı imamların veya başka din görevlilerinin yapması şart mıdır? Cevap: Âdem aleyhisselâmdan beri yalnız nikah ibadeti devam etmiş, kaldırılmamıştır. Her ibadet gibi, nikahın da, sahih olması için, nikah yaparken niyet etmek lazımdır. Yani, nikahlanacakların, Allahü teâlânın emri ile sevgili Peygamberimizin sünnetine uyarak nikah yapıyorum, diyerek kalbinden geçirmeleri lazımdır. İslam nikahını imamın, din görevlisinin…

Kabir Telkini Vermek Lazım mı?

Sual: Cenaze defin edildikten sonra kabir telkini vermek lazım mı? Bazılar buna bidat diyorlar. Cevap: Definden sonra [kabre ve kıbleye karşı ayakta durarak] telkin vermek sünnettir. Verilmese de olur denildi. Mecmau’l-enhür’de diyor ki “Öldükten sonra da telkin verilir denildi. Çünkü, ruhu ve aklı geri verilir ve yapılan telkini anlar. Şâfiî mezhebinde de böyledir. Telkin emir…

3 Talaklı Boşamada Hulle Şart mıdır?

Sual: Hulle nedir? 3 talakla yapılan bir boşamada hulle şart mıdır? Başka kurtarır bir yol var mıdır? Cevap: Dürrü’l-muhtar kitabında kadını boşamayı anlatırken diyor ki “4 mezhebe göre de, sahih olan nikahtan sonra, bir araya gelmemiş olsalar bile 3 defa boşayan veya bir defa (3 kere boşadım) diyen kimse, bu kadını tekrar nikah yapabilmesi için, bu…

Belediyede Kıyılan Nikah Dini Nikah Yerine Geçer mi?

Sual: Belediyede kıyılan nikah, dini nikah yerine geçer mi? Cevap: Âdem aleyhisselâmdan beri yalnız nikah ibadeti devam etmiş, kaldırılmamıştır. Her ibadet gibi, nikahın da, sahih olması için, nikah yaparken niyet etmek lazımdır. Yani, nikahlanacakların, Allahü teâlânın emri ile sevgili Peygamberimizin sünnetine uyarak nikah yapıyorum, diyerek kalbinden geçirmeleri lazımdır. İslam nikahı ile evlenme memurunun yaptığı evlenme…