Sünnete Uygun Taziye Nasıl Olur?

Sual: Sünnete uygun taziye nasıl olur? Cevap: Meyyit sahiplerinden büyük, küçük erkeklere ve yaşlı kadınlara rast gelince, taziye etmek, yani, başın sağ olsun demek gibi, sabır tavsiye etmek müstehaptır. Taziye için, (Âzamallahü ecrek ve ahsene azaek ve gafere limeyyitik) denir ki (Allahü teâlâ, sevâbını, dereceni arttırsın ve güzel sabır etmeni nasip eylesin ve meyyitinin günahlarını…

Cenazenin 7, 40 ve 53. Günleri Toplanıp Mevlid Okutmak Caiz mi?

Sual: Cenazenin 3, 7, 40 ve 53, gibi günlerinde toplanıp bazı programlar yapmak bidat midir? Cevap: 1, 3, 7, 40 ve 53. gibi günlerde helva, çörek gibi şeyler yapmak ve kabir başında yemek dağıtmak ve hafızları, hocaları, mevlidcileri toplayıp, okutup yemek vermek mekruhtur. Bunların çoğu, gösteriş için, şöhret için yapılmaktadır. Bu bidatler yapılırken, araya nice…

Kabir Telkini Vermek Lazım mı?

Sual: Cenaze defin edildikten sonra kabir telkini vermek lazım mı? Bazılar buna bidat diyorlar. Cevap: Definden sonra [kabre ve kıbleye karşı ayakta durarak] telkin vermek sünnettir. Verilmese de olur denildi. Mecmau’l-enhür’de diyor ki “Öldükten sonra da telkin verilir denildi. Çünkü, ruhu ve aklı geri verilir ve yapılan telkini anlar. Şâfiî mezhebinde de böyledir. Telkin emir…

Şehitler Kefenlenir mi?

Sual: Şehit fıkhî olarak kime denir? Ve şehitler yıkanıp kefenlenilir mi? Cevap: Kâfirlerin, bâgîlerin, yol kesicilerin öldürdüğü veya harb meydanında göz, kulak veya burnundan kan akması veya midesinden gelerek ağzından kan çıkması gibi yaralanma işareti olmak üzere ölü bulunan müslümana şehîd denir. (Hidâye)de diyor ki: Yaralanma işareti bulunan ölü bulununca yıkanmaz, kefenlenmez ancak namazı kılınır.…

Kabir Telkini Caiz mi?

Sual: Vehhabiler ve onların tesirinde kalmış bazı modernist ilahiyatçılar “Ölen kişinin dünya ile irtibatı kesilmiştir. Mevta/ölü, dünyadakileri işitmez. Definden sonra ölen kimsenin kabri başında iman esaslarının hatırlatılması, talkın vermesi, bir nevi meyyite kopya vermektir. Bu, bir bid’attır.” diyorlar. Bu iddialar doğru mudur? Cevap: Hayır bu iddialar, mesnetsizdir. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, “işitir” buyuruyorlar (Buhârî, Cenâiz…

Yas Tutmak Caiz mi?

Sual: Bir yakınımız vefat ettiğinde matem tutmak caiz midir? Veya Hazreti Hüseyin gibi şehit edilen bazı din büyüklerimiz için matem tutabilir miyiz? Cevap: İslamiyette matem tutmak yoktur. Peygamber efendimiz matem tutmayı yasak etti. (Müslim) kitabında bildirilen hadis-i şerifte, “Matem tutan kimse, ölmeden tövbe etmezse, kıyamet günü şiddetli azap görecektir” buyuruldu. Yine Müslim’de bildirilen bir hadis-i…

Ölmüşlerimize Sevap Hediye Edilir mi?

Sual: Vefat etmiş tanıdıklarımızın arkasından onların ruhu için sadaka versek, çeşitli hayırlı ameller işlesek, bunların meyyite bir faydası olur mu? Ruhları haberdar olur mu? Cevap: Kadı-zade Ahmed efendi “rahime-hullahü teâlâ” Türkçe (Feraid-ül-fevaid) ismindeki (Amentü şerhi) kitabında diyor ki bir insan hayırlı bir iş yapıp, sevâbını her hangi bir mevtaya hediye ederse, ona gider. İmâm-ı Taberani…

Hasta Hakları ve Cenaze İşlerinin Edepleri

HASTA YOKLAMANIN SÜNNETLERİ, HASTA HAKLARI VE CENAZE NAMAZI, KEFENLEME VE DEFNİN EDEBLERİ İslâmın ve dînin sünnetlerinden, gereklerinden biri de, müslüman hastaları yoklamak, hallerini sormak, onları ziyâret etmektir. Hazâne kitâbında diyor ki: «Hasta yahudîyi yoklamakta sakınca yoktur. Mecusînin yoklanmasında ihtilâf vardır. Fâsık, yanî âşikâre günah işleyenin yoklanmasında ayrı diyenler olmuştur. Sahîh olan, ziyâretinde bir mahzûr yoktur.»…

Iskat Yapmanın Hükmü Nedir?

Sual: Iskat yapmanın hükmü nedir? Cevap: Meyyit için ıskat ve devr yapmanın Hanefi mezhebinde meşru olduğu Nurü’l-izah ve bunun Tahtavi haşiyesi, Halebi, Dürrü’l-muhtar, Mülteka, Dürrü’l-münteka, Vikaye, Dürer, Cevhere ve Kadizade’nin Birgivi Vasiyetnamesi Şerhi gibi kıymetli kitaplarda yazılıdır. Cenab-ı Hak her şeyi sebeplerle yarattığı için, bu sayede fakirin sevinmesi sebebiyle, meyyitinin borçlarını affetmesi umulur. Tutulmamış oruçların…

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Sual: Cenaze namazı nasıl kılınır? Namazın kabul olması için şartlar nelerdir? Cevap: Bir müminin vefât ettiğini haber alan erkeklere, erkek yoksa, kadınlara cenaze namazı kılmak, gasl, techiz ve defn farz-ı kifâyedir. Ehemmiyet vermeyen, küfre girer. Erkek yoksa bir kadının yalnız kılması ve çok kadının cemaat ile kılmaları mekruh olmaz. Namazın kabul olması için, 6 şart…