Şehitler Kefenlenir mi?

Sual: Şehit fıkhî olarak kime denir? Ve şehitler yıkanıp kefenlenilir mi? Cevap: Kâfirlerin, bâgîlerin, yol kesicilerin öldürdüğü veya harb meydanında göz, kulak veya burnundan kan akması veya midesinden gelerek ağzından kan çıkması gibi yaralanma işareti olmak üzere ölü bulunan müslümana şehîd denir. (Hidâye)de diyor ki: Yaralanma işareti bulunan ölü bulununca yıkanmaz, kefenlenmez ancak namazı kılınır.…

Kabir Telkini Caiz mi?

Sual: Vehhabiler ve onların tesirinde kalmış bazı modernist ilahiyatçılar “Ölen kişinin dünya ile irtibatı kesilmiştir. Mevta/ölü, dünyadakileri işitmez. Definden sonra ölen kimsenin kabri başında iman esaslarının hatırlatılması, talkın vermesi, bir nevi meyyite kopya vermektir. Bu, bir bid’attır.” diyorlar. Bu iddialar doğru mudur? Cevap: Hayır bu iddialar, mesnetsizdir. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, “işitir” buyuruyorlar (Buhârî, Cenâiz…

Yas Tutmak Caiz mi?

Sual: Bir yakınımız vefat ettiğinde matem tutmak caiz midir? Veya Hazreti Hüseyin gibi şehit edilen bazı din büyüklerimiz için matem tutabilir miyiz? Cevap: İslamiyette matem tutmak yoktur. Peygamber efendimiz matem tutmayı yasak etti. (Müslim) kitabında bildirilen hadis-i şerifte, “Matem tutan kimse, ölmeden tövbe etmezse, kıyamet günü şiddetli azap görecektir” buyuruldu. Yine Müslim’de bildirilen bir hadis-i…

Ölmüşlerimize Sevap Hediye Edilir mi?

Sual: Vefat etmiş tanıdıklarımızın arkasından onların ruhu için sadaka versek, çeşitli hayırlı ameller işlesek, bunların meyyite bir faydası olur mu? Ruhları haberdar olur mu? Cevap: Kadı-zade Ahmed efendi “rahime-hullahü teâlâ” Türkçe (Feraid-ül-fevaid) ismindeki (Amentü şerhi) kitabında diyor ki bir insan hayırlı bir iş yapıp, sevâbını her hangi bir mevtaya hediye ederse, ona gider. İmâm-ı Taberani…

Hasta Hakları ve Cenaze İşlerinin Edepleri

HASTA YOKLAMANIN SÜNNETLERİ, HASTA HAKLARI VE CENAZE NAMAZI, KEFENLEME VE DEFNİN EDEBLERİ İslâmın ve dînin sünnetlerinden, gereklerinden biri de, müslüman hastaları yoklamak, hallerini sormak, onları ziyâret etmektir. Hazâne kitâbında diyor ki: «Hasta yahudîyi yoklamakta sakınca yoktur. Mecusînin yoklanmasında ihtilâf vardır. Fâsık, yanî âşikâre günah işleyenin yoklanmasında ayrı diyenler olmuştur. Sahîh olan, ziyâretinde bir mahzûr yoktur.»…

Iskat Yapmanın Hükmü Nedir?

Sual: Iskat yapmanın hükmü nedir? Cevap: Meyyit için ıskat ve devr yapmanın Hanefi mezhebinde meşru olduğu Nurü’l-izah ve bunun Tahtavi haşiyesi, Halebi, Dürrü’l-muhtar, Mülteka, Dürrü’l-münteka, Vikaye, Dürer, Cevhere ve Kadizade’nin Birgivi Vasiyetnamesi Şerhi gibi kıymetli kitaplarda yazılıdır. Cenab-ı Hak her şeyi sebeplerle yarattığı için, bu sayede fakirin sevinmesi sebebiyle, meyyitinin borçlarını affetmesi umulur. Tutulmamış oruçların…

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Sual: Cenaze namazı nasıl kılınır? Namazın kabul olması için şartlar nelerdir? Cevap: Bir müminin vefât ettiğini haber alan erkeklere, erkek yoksa, kadınlara cenaze namazı kılmak, gasl, techiz ve defn farz-ı kifâyedir. Ehemmiyet vermeyen, küfre girer. Erkek yoksa bir kadının yalnız kılması ve çok kadının cemaat ile kılmaları mekruh olmaz. Namazın kabul olması için, 6 şart…

Kimlerin Cenaze Namazı Kılınmaz?

Sual: Kimlerin cenaze namazı kılınmaz? Cevap: Dört müslümanın namazı kılınmaz: 1) Bagi, yani asilerin, yani haksız olarak halifeye isyan edenler, dövüşürken öldürülünce, namazı kılınmaz. Bunları yıkamak da lazım değildir. 2) Müslümanların yolunu kesen hırsızlar, dövüşürken öldürülünce, yıkanmaz ve namazları kılınmaz. Bagiler ve yol kesenler, kaçarak sonradan had ve kısas cezaları ile ölürlerse, yıkanır ve namazları…

Kabir Ziyareti Nasıl Yapılır?

Sual: Kabir ziyareti nasıl yapılır? Cevap: İmâm-ı Birgivi “rahmetullâhi aleyh” Etfalü’l-müslimin kitabında buyuruyor ki müslümanların kabirlerini ziyaret etmek sünnettir. İhyaü’l-ulum’da diyor ki “Ölümü hatırlamak ve ölüden ibret almak için kabir ziyaret etmek ve Sâlihlerin, Velilerin kabirlerinden bereketlenmek müstehaptır”. İbret almak için, meyyitin çürüdüğü, yanaklarının, dudaklarının döküldüğü, ağzından pis sular aktığı, karnının şişip patladığı, içine kurtların,…

Cenaze Nasıl Taşınmalıdır?

Sual: Cenaze namazı kılındıktan sonra cenaze kabre kadar nasıl taşınmalıdır? Cevap: Cenaze taşımakta önce ön tarafta, meyyitin sağ tarafı, sağ omuza alınıp, 10 adım taşınır. Sonra, arka sağ bacak tarafı sağ omuzda, 10 adım taşınır. Sonra meyyitin sol tarafına, yani arkadan bakıldığına göre, tabutun sağ tarafına geçip, sol omuzda, 10 adım önde, 10 adım arkada…