Iskat Yapmanın Hükmü Nedir?

Sual: Iskat yapmanın hükmü nedir? Cevap: Meyyit için ıskat ve devr yapmanın Hanefi mezhebinde meşru olduğu Nurü’l-izah ve bunun Tahtavi haşiyesi, Halebi, Dürrü’l-muhtar, Mülteka, Dürrü’l-münteka, Vikaye, Dürer, Cevhere ve Kadizade’nin Birgivi Vasiyetnamesi Şerhi gibi kıymetli kitaplarda yazılıdır. Cenab-ı Hak her şeyi sebeplerle yarattığı için, bu sayede fakirin sevinmesi sebebiyle, meyyitinin borçlarını affetmesi umulur. Tutulmamış oruçların…

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Sual: Cenaze namazı nasıl kılınır? Namazın kabul olması için şartlar nelerdir? Cevap: Bir müminin vefât ettiğini haber alan erkeklere, erkek yoksa, kadınlara cenaze namazı kılmak, gasl, techiz ve defn farz-ı kifâyedir. Ehemmiyet vermeyen, küfre girer. Erkek yoksa bir kadının yalnız kılması ve çok kadının cemaat ile kılmaları mekruh olmaz. Namazın kabul olması için, 6 şart…

Kimlerin Cenaze Namazı Kılınmaz?

Sual: Kimlerin cenaze namazı kılınmaz? Cevap: Dört müslümanın namazı kılınmaz: 1) Bagi, yani asilerin, yani haksız olarak halifeye isyan edenler, dövüşürken öldürülünce, namazı kılınmaz. Bunları yıkamak da lazım değildir. 2) Müslümanların yolunu kesen hırsızlar, dövüşürken öldürülünce, yıkanmaz ve namazları kılınmaz. Bagiler ve yol kesenler, kaçarak sonradan had ve kısas cezaları ile ölürlerse, yıkanır ve namazları…

Kabir Ziyareti Nasıl Yapılır?

İmâm-ı Birgivi “rahmetullâhi aleyh” Etfalü’l-müslimin kitabında buyuruyor ki müslümanların kabirlerini ziyaret etmek sünnettir. İhyaü’l-ulum’da diyor ki “Ölümü hatırlamak ve ölüden ibret almak için kabir ziyaret etmek ve Sâlihlerin, Velilerin kabirlerinden bereketlenmek müstehaptır”. İbret almak için, meyyitin çürüdüğü, yanaklarının, dudaklarının döküldüğü, ağzından pis sular aktığı, karnının şişip patladığı, içine kurtların, böceklerin dolduğu düşünülür. Hatim-i Esam diyor…

Cenaze Nasıl Taşınmalıdır?

Sual: Cenaze namazı kılındıktan sonra cenaze kabre kadar nasıl taşınmalıdır? Cevap: Cenaze taşımakta önce ön tarafta, meyyitin sağ tarafı, sağ omuza alınıp, on adım taşınır. Sonra, arka sağ bacak tarafı sağ omuzda, on adım taşınır. Sonra meyyitin sol tarafına, yani arkadan bakıldığına göre, tabutun sağ tarafına geçip, sol omuzda, 10 adım önde, 10 adım arkada…

Cenazeyi Defnederken Nelere Dikkat Edilir?

Sual: Cenazeyi defnederken nelere dikkat etmemiz gerekir? Cevap: Meyyiti büyük mezarlıkta gömmek lazım ve sünnet ve çok faydalıdır. Sâlihlere ve Evliyâya “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” yakîn defnetmelidir. Fasıkların, facirlerin ve hele kâfir ve mürtedlerin kabirlerinden uzak olmalıdır. Rutubetli yerlerde defnetmek iyi değildir. Mümkün olduğu kadar kuru yerlere defnetmelidir. Nemli yerde defn, çabuk çürümesine sebep olur.…

Kabir Ziyaretinin Faydaları Nelerdir?

Sual: Mezhepsizler, ölüden fayda ve zarar gelmez diyorlar. Vehhabilerin Fethu’l-mecid kitabının 299. sayfasında, “Allah, takvâ sâhibi olan mümin kullarının elinde kerâmet hâsıl eder. Onların duâsı veya sâlih amelleri ile kerâmet hâsıl olur” diyor. 500. sayfasında, “Peygamberden veya sâlih olan her müminden diri iken duâ istenebilir. Fakat, ölüden duâ istenmez. Ölüye duâ edilir” diyor. 208. sayfasında,…

Cenaze Nasıl Kefenlenir?

Aşağıdaki yazılar, Dürrü’l-muhtar kitabından ve bunun İbni Âbidin haşiyesinden tercüme edilmiştir: Cenaze, ölü, yani meyyit demektir. Bugün, içinde meyyit bulunan tabuta, cenaze diyoruz. Cinaze, teneşir tahtası demektir. Mevt, ölüm demektir. Ölümün yaklaştığına alâmet, ayakların gevşeyip uzaması, burnun kıvrılması, şakakların çukurlaşmasıdır. Böyle bir hasta, sağ yanı üzere yatırılıp, yüzü kıbleye çevrilir. Böyle yatırmak sünnettir. Ayakları kıbleye…

Gıyabi Cenaze Namazı Caiz Mi?

Sual: Yurt dışında ölmüş bir Müslüman için gıyabi cenaze namazı kılmak caiz midir? Cevap: Cenaze namazının sıhhati için aranan şartlardan biri de, meyyitin vücudunun yarıdan fazlasının mevcut ve imamın önünde olması lazımdır. Böyle olmayan cenazenin namazı kılınmaz. Cenaze namazı kılınmış bir meyyit için, meyyit mevcut olsa bile tekrar cenaze namazı kılmak mekruhtur. Ancak velisi veya sultan…

Kabrin Veya Ölünün Taşınması Caiz Mi?

Sual: Kabrin veya ölünün nakledilmesinin hükmü nedir? Cevap: İbni Âbidîn hazretleri cenâze bahsinin sonunda der ki: Definden evvel cenazeyi başka yere nakletmek bazılarına göre mutlak surette caizdir. Bir takımları sefer müddetinde aşağı bir yere nakledilebileceğini söylemiştir. İmam Muhammed bunu bir veya iki mil diye kayıtlamıştır. Çünki bir yerin kabristanı çok defa bu mesafeye ulaşır. Onun…