Hazreti Adem Nasıl Vefat Etti?

Sual: İlk insan olan Hazreti Adem “aleyhisselam” nasıl vefat etti? Cevap: Âdem aleyhisselâm bir Cumâ günü 1.000 yaşında iken vefât etti. Bir rivâyette de 2.000 yaşında ve bir başka rivâyete göre de 930 yaşında vefât etti. Se’âlebî, Eshâb-ı kirâmdan İbn-i Abbâs hazretlerinden şöyle rivâyet etmiştir: “Deyn (borç) ile ilgili âyet-i kerîme nâzil olunca, Resûlullah (sallallahü aleyhi…

Babailik Nedir?

Sual: Babailik nedir? Kimlere babai denir? Cevap: Anadolu’da yaşayan Türkmenleri etrafında toplayıp, Anadolu Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddîn Keyhüsrev’e karşı isyan ettiren, peygamberlik iddiasında bulunan Baba Resûl ve onun adamlarından olan Baba İshak taraftârlarına verilen addır. Büyük Selçuklu sultânı Alb Arslan tarafından 1071 (H. 464) senesinde kazanılan Malazgird zaferinden sonra, Mâverâünnehr, Harezm, Azerbaycan, Horasan ve İran…

Babek Kimdir?

Sual: Babek kimdir? Cevap: Azerbaycan taraflarında, Abbasî halîfeleri Me’mûn ve Mu’tasım’a karşı isyan eden hurremîlerin reisidir. Doğum yeri Azerbaycan olup, doğum târihi bilinmemektedir. Babasının kim olduğu hususunda çeşitli rivayetler vardır. Bir rivayette Abdullah adında Medâyinli bir yağ tüccarıdır. Bâzı kaynaklarda Bâbek’in babasının isminin Behrâm, Abdullah veya Ebû Müslim’in kızı Fâtıma’nın oğlu Mutahhar olduğu bildirilmektedir. Annesi…

İyi İnsan Nasıl Olur? Kime Denir?

Sual: İyi insan nasıl olur? Bunun için sırayla ne yapmalı? Cevap: Allahü teâlâ, iyi insanı sever, Allahü teâlânın sevgisini kazanmak için çalışana (Sâlih insan), (İyi insan) denir. Allahü teâlânın sevgisini kazanmış olana (Velî), (Evliyâ) denir. Başkalarının da iyi insan olması için çalışan Velîye (Mürşid) denir. İyi insan olmak için, Allahü teâlâya karşı iyi olmak ve…

Çağrı Filminde Nelere Dikkat Etmeli?

Sual: Seneler önce çekilmiş olmasına rağmen hala müslümanlar tarafından beğenilerek seyredilen Çağrı filmi hakkında kanaatiniz nelerdir? Bu filmi seyrederken nelere dikkat etmelidir? Müslümanlar buna benzer filmler çekmeli midir? Cevap: Öncelikle radyo, sinema, televizyon, internet ve sosyal medya neşir vasıtalarıdır. Kitap, gazete, mecmua gibidir. Bunlar, tabanca gibi, bir vasıta, bir alettir. Tabancayı, bir kabahatsiz, günahsız, zararsız…

“Radıyallahu anh” Ne Demektir? Kime Denir?

Sual: “Radıyallahu anh” ifadesi ne demektir? Kimler için kullanılmalıdır? Cevap: Biz müslümanlar, Peygamber efendimizin sevgili Ehl-i beytinin ve kıymetli Ashâbının “radıyallahü teâlâ aleyhim ecma’în” isimlerini söylediğimiz ve yazdığımız zaman her birine “radıyallâhu anh” diyoruz. Bu söz, Allah ondan razı olsun demektir. Müslümanların en kıymetli kitaplarından olan Dürrü’l-muhtar kitabının 5. cildinde, feraiz kısmından önce ve bunun…

Hazreti İbrahim Hangi Oğlunu Kurban Edecekti?

Sual: Bir mezhepsizin kitabında, “Kurban bayramı, yani hazret-i İbrahim’in oğlunu kurban etmek istediği gün belli değildir ve kurban edilecek olan, İsmail değildi. İshak idi” diyor. Bu meselenin aslı nedir? Cevap: Ali Zeynelabidin, Muhammed Bakır, Abdullah ibni Abbas ve Hasan-ı Basri, kurban edilecek olan, İsmail idi, dediler. Peygamber efendimiz, “Ben 2 kurbanlığın oğluyum” buyurdu. Bu hadis-i şerif…

Yas Tutmak Caiz mi?

Sual: Bir yakınımız vefat ettiğinde matem tutmak caiz midir? Veya Hazreti Hüseyin gibi şehit edilen bazı din büyüklerimiz için matem tutabilir miyiz? Cevap: İslamiyette matem tutmak yoktur. Peygamber efendimiz matem tutmayı yasak etti. (Müslim) kitabında bildirilen hadis-i şerifte, “Matem tutan kimse, ölmeden tövbe etmezse, kıyamet günü şiddetli azap görecektir” buyuruldu. Yine Müslim’de bildirilen bir hadis-i…

Namaz Kaç Vakittir?

Sual: Kur’an-ı kerim ve hadis-i şerfilerde namaz kaç vakit olarak emredilmiştir? Bazı ülkelerde günde 3 vakit namaz kılındığına şahit oluyoruz. Tefsir ve hadis kitaplarında namaz nasıl anlatılmıştır? Cevap: Her gün 5 kere namaz kılmak, Kur’ân-ı Kerîmde ve hadis-i şeriflerde emredilmiştir. Ahzab sûresi 72. âyet-i kerimesinde meâlen, “Şüphe yok ki biz, emaneti göklere ve yere ve…

İbni Haldun’un Mukaddimesinde Ne Anlatılmaktadır?

Sual: İbni Haldun kimdir? Mukaddime isimli meşhur eserinde ne anlatmaktadır? Cevap: Büyük İslâm târihçisi, sosyolog, kırâat ve fıkıh âlimi aynı zamanda devlet adamıdır. İsmi, Abdurrahmân bin Muhammed Hadramî, künyesi Ebû Zeyd, lakabı Veliyyüddîn’dir. Aslen Yemen’in Hadramut şehrinden olduğu için Hadramî, âilesi Tunus’a hicret etmeden önce Endülüs’ün İşbiliyye şehrinde oturduklarından İşbilî isimleriyle de anıldı. 1332 (H.…