Eshab-ı Rakim kimdir?

Sual: Eshab-ı Kehf ile Eshab-ı Rakîm aynı mıdır? Cevap: Böyle diyenler varsa da Eshâb-ı Rakîm’in başkadır. Eshab-ı rakîm tabiri Kur’an-ı kerimde geçer. Hadisi şerifte eski ümmetlerden olup mağarada kalan ve hayırlı bir işi sayesinde kurtulan üç gencin hikayesidir. İbn Ömer anlatıyor: “Resûlullah buyurdular ki: “Sizden önce yaşayanlardan üç kişi yola çıktılar. (Akşam olunca) geceleme ihtiyacı…

İskender Zülkarneyn Kimdir?

Sual: İskender Zülkarneyn kimdir? Cevap: Tarihte üç İskender vardır: 1) Makedonya kralı Filip’in oğludur. Miladdan 356 sene önce doğdu. Miladdan 323 sene evvel 33 yaşında vefat etti. 13 yaşında Aristo’nun terbiyesine bırakıldı. 20 yaşında hükümdar oldu. Yunanistan, İran ve Anadolu’yu aldı. Ayaş yanında Pers hükümdarı Dara’yı esir etti. Suriye ve Mısır’ı aldı. İskenderi’ye şehrini kurdu.…

Hazreti Adem Nasıl Vefat Etti?

Sual: İlk insan olan Hazreti Adem “aleyhisselam” nasıl vefat etti? Cevap: Âdem aleyhisselâm bir Cumâ günü 1.000 yaşında iken vefât etti. Bir rivâyette de 2.000 yaşında ve bir başka rivâyete göre de 930 yaşında vefât etti. Se’âlebî, Eshâb-ı kirâmdan İbn-i Abbâs hazretlerinden şöyle rivâyet etmiştir: “Deyn (borç) ile ilgili âyet-i kerîme nâzil olunca, Resûlullah (sallallahü aleyhi…

Hazreti İbrahim Hangi Oğlunu Kurban Edecekti?

Sual: Bir mezhepsizin kitabında, “Kurban bayramı, yani hazret-i İbrahim’in oğlunu kurban etmek istediği gün belli değildir ve kurban edilecek olan, İsmail değildi. İshak idi” diyor. Bu meselenin aslı nedir? Cevap: Ali Zeynelabidin, Muhammed Bakır, Abdullah ibni Abbas ve Hasan-ı Basri, kurban edilecek olan, İsmail idi, dediler. Peygamber efendimiz, “Ben 2 kurbanlığın oğluyum” buyurdu. Bu hadis-i şerif…

Habil Kabil’i Nasıl Öldürdü?

Sual: Adem aleyhisselamın bir oğlunun diğer oğlunu öldürdüğü doğru mudur? Bu hadiseden çıkaracağımız dersler nelerdir? Cevap: Âdem aleyhisselâmın oğullarından ikisi Habil ve Kabil’dir. Peş peşe birer kız kardeşle ikiz olarak doğmuşlardı. Beraber yaşayıp beraber büyüdüler. Âdem aleyhisselâmın ilk çocuğu Kâbil ve ikincisi onun ikiz kız kardeşi Aklimâ idi. Bunlardan sonra Hâbil ve ikizi olan Lebudâ…

Kalu Bela Nedir?

Sual: Sıkça duyduğumuz bir ifade olan “Kalu bela” nedir? Cevap: Âdem aleyhisselâmdan ve bütün zürriyetinden ahd alınmasına denir. Lügatte, söz verme, sözleşme ve antlaşma demektir. Dindeki mânâsı ise, Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmı yaratınca, kıyâmete kadar bütün zürriyetini zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp, mükellef tutması, onlara; “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye hitap buyurması, onların da; “Evet, sen Rabbimizsin”…

Hazreti Adem Nasıl Yaratıldı?

Sual: Hazreti Adem “aleyhisselam” nasıl yaratıldı? Muteber tefsir kitaplarında ve hadis-i şerif kitablarında bu mesele nasıl anlatılmaktadır? Cevap: Her şeyi yoktan yaratan, yokluktan varlık âlemine getiren Allahü teâlâdır. Allahü teâlânın ilk yarattığı şey peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın nûrudur. Herşey Muhammed aleyhisselâmın hürmetine yaratılmıştır. Allahü teâlâ bir hadis-i kudsîde Muhammed aleyhisselâm için; “Sen olmasaydın, sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım” buyurdu. Eshâb-ı kirâmdan Câbir bin Abdullah, “Yâ Resûlallah! Allahü teâlânın her…

Hazreti Ademden Sonra İnsanlık Nasıl Çoğaldı?

Sual: Hazreti Adem “aleyhisselam” ve Hazreti Havva’dan sonra insanlar nasıl çoğaldılar? Cevap: Âdem aleyhisselâm, Hazret-i Havvâ ile Cennet’ten yeryüzüne indirilip uzun müddet ayrı kaldıktan sonra Arafat ovasında buluşarak Hindistan’a gittiler. Bazen da Arabistan’da kaldılar. Daha sonra Şam’a yerleştiler. Allahü teâlâya duâ edip sâlih evlât istediler. Her sene biri erkek biri kız olmak üzere ikiz çocukları…

Hazreti Adem’in Hususiyetleri Nelerdir?

Sual: Hazreti Adem’in “aleyhisselam” hususiyetleri nelerdir? Muteber tefsirlerde ve hadis-i şerif kitaplarında bu mesele nasıl anlatılmıştır? Cevap: Kitaplarda şu şekilde yazmaktadır; 1) Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmı kudretiyle yarattı. 2) Allahü teâlâ, bütün mahlûkât içinde en son Âdem aleyhisselâmı yarattı ve ona rûh verdi. 3) En güzel sûrette yaratıldı. Peygamber efendimiz buyurdu ki: “İnsanlar içinde Âdem aleyhisselâma en çok benzeyen…

Hazreti Ademin Mucizeleri Nelerdir?

Sual: Hazreti Adem’in “aleyhisselam” mucizeleri nelerdir? Tefsir kitaplarında ve hadis-i şerif kitaplarında bu mevzu hakkında hangi bilgiler vardır? Cevap: Hazreti Adem’in pekçok mucizeleri vardır. Bazıları şunlardır; 1) Yırtıcı hayvanlar ile konuşurdu. Bu mûcizesinin sebebi şöyledir: Âdem aleyhisselâm, evlâdından bir kabîleye uğrayıp, onlarla görüşmüştü. Bu kabîle, kendilerine dağda yaşayan vahşî hayvanların musallat olduğunu bildirip şikâyet etmişlerdi.…