İslamiyet Öncesi Hâdiseler

Sual: Yakub aleyhisselâmın, oğlu Yusuf’u diğer kardeşlerinden çok sevmesi, bir peygambere yakışır mı? Cevap: Peygamberler suç ve günah işlemez. Bu, insanlık icabı bir sevgidir. Yusuf’taki nübüvvet nişanlarını görerek elinde olmadan fazla sevmiştir. Zira nübüvvet nuru, Yusuf’un alnında parlıyordu. Çok sevmiştir ama, haksızlık yapmamıştır.   Sual: Hazret-i İbrahim’in kurban etmek istediği evladı İsmail mi, İshak mı?…