Sual: İskender Zülkarneyn kimdir?

Cevap: Tarihte üç İskender vardır:

1) Makedonya kralı Filip’in oğludur. Miladdan 356 sene önce doğdu. Miladdan 323 sene evvel 33 yaşında vefat etti. 13 yaşında Aristo’nun terbiyesine bırakıldı. 20 yaşında hükümdar oldu. Yunanistan, İran ve Anadolu’yu aldı. Ayaş yanında Pers hükümdarı Dara’yı esir etti. Suriye ve Mısır’ı aldı. İskenderi’ye şehrini kurdu. Erbil’de Dara’yı ikinci defa bozguna uğrattı. Dara kaçarken öldü. Horasan, Herat ve Belh’i de aldı.

2) İkinci İskender, çok eski Yemen hükümdarı olup, birinci İskender’den ikibin sene evvel idi. Çin’e kadar gitmişti. Adı Münzir idi.

3) Üçüncü İskender, Kur’an-ı kerimde Zülkarneyn adı ile bildirilen mübarek bir zattır. Peygamber veya evliyadandır. Şarka ve garba gittiği için Zülkarneyn (İki boynuzlu) denildi. Yafes soyundan idi. Hızır aleyhisselam bunun kumandanlarından ve teyzesinin oğlu idi. Birinci ve ikinci İskenderlerden evvel idi. Hazreti İbrahim ile görüştü. Duasını aldı. Avrupa ve Asya kıtalarının bir kısmına malik oldu. Asya’nın şark şimalindeki müminlerin ricası üzerine Yecüc ve Mecüc kavminden korunmak için taş ve demirden büyük duvar yaptı. Bugün bilinen Çin seddi başkadır. Tarihler, hatta bazı tefsirler, bu üç İskender’i birbiri ile karıştırmaktadır.

 

Sual: Oğuz Han’ın İskender Zülkarneyn olmak ihtimali var mıdır?
Cevap: Kur’an-ı kerimde ismi geçer; ama peygamber olduğuna dair sarahat (açıklık) yoktur. İsminin İskender olduğu söylenir.  Üç İskender vardır:  Tarihler, hatta bazı tefsirler, bu üç İskender’i birbiri ile karıştırmaktadır. Vani Mehmed Efendi gibi, Oğuz Han’ın, Zülkarneyn olduğunu söyleyenler vardır. Bunu kati bilmek mümkün değildir.

 

Tavsiye Yazı –> Müslümanlar Nasıl Birleşirler?

Tavsiye Yazı –> Sinirlenmek Caiz mi?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler