Mekke-i Mükerremeye Dair

Arabistan Yarımadasında, İslâm âleminin dînî merkezi, Müslümanların kıblesi olan “Kâbe-i muazzama”nın içinde bulunduğu mukaddes belde, Peygamber efendimizin doğduğu şehir. Mekke-i mükerreme târihi: Mekke’nin târihi İbrâhim aleyhisselâm zamânına kadar uzanır. Bu hususta İslâm âlimlerinin kitaplarında yazıldığı üzere hazret-i İbrâhim, oğlu hazret-i İsmâil ve annesi hazret-i Hacer’i Allahü teâlânın emri ve Sârâ Hâtunun isteği üzerine bu beldeye…

Medine-i Münevvereye Dair

Arabistan Yarımadasında, Hicaz bölgesinde bulunan meşhur 2 mübârek şehirden biri; İslâm Devletinin ilk başşehri. Hicaz’da bulunan 2. mübârek şehir Mekke’dir. İkisine berâber “Haremeyn” ve “Hicaz”da denir. Son Peygamber hazret-i Muhammed Mekke’den çıkarak Medîne’ye hicret etmiş, burada ilk İslâm Devletini kurmuştur. Peygamberimizin kabr-i şerîfleri ve Mescid-i Nebî de bu şehirde bulunmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Medîne-i münevvere…

İslamda İlk Sözleşme

İslâm’da ilk sözleşme: 13  Muharrem 2,  Medine. Bu yazı Abdullah oğlu Muhammed’in bütün hristiyanlara verdiği sözü bildirmek için yazılmıştır. Şöyle ki, Cenâb-ı Hak, kendisini rahmet olarak gönderdiğini müjdelemiş, insanları Allahü teâlâ’nın azâbı ile korkutmuş, insanlar üzerindeki emâneti muhâfaza edici yapmıştır. İşte bu Muhammed, bu yazıyı, müslüman olmayan bütün kimselere verdiği ahdi, sözü tevsîk için kaleme…

Peygamber Efendimizin Taziye Mektubu

Bu mektûb, Allahü teâlânın Peygamberi, Muhammed “aleyhisselâm” tarafından, Mu’âz bin Cebel’e “radıyallahü teâlâ anh” yazdırılmışdır. Bir ta’ziye mektûbudur: Allahü teâlâ sana selâmet versin! Ona hamd ederim. Herkese iyilik ve zarar, yalnız Ondan gelir. O dilemedikce, kimse kimseye iyilik ve kötülük yapamaz. Allahü teâlâ, sana çok sevâb versin. Sabretmeni nasîb eylesin! Onun nimetlerine şükretmenizi ihsân eylesin!…

Haris Bin Ebi Şimr El-Gassani’ye Yazılan Mektup

Hicretin 7. yılında, Muharrem ayında, İslâmiyete davet etmek üzere hükümdarlara gönderilen altı elçiden birisi de Şüca’ bin Ebi Vehb olup, Peygamberimiz aleyhisselâm onu Şam sınırı hükümdarı Haris bin Ebî Şimr el-Gassanî’ye göndermişti. Haris bin Ebî Şimr, Hıristiyan Arapların hükümdarı idi. Peygamberimiz aleyhisselâm, Haris bin Ebî Şimr’e gönderdiği ” Muhammed Resûlullah” mührü ile mühürlü mektubunda şöyle buyurdu: ”…

Hevze Bin Ali’ye Yazılan Mektup

Hicretin 7. yılında Muharrem ayında İslâmiyete davet etmek üzere hükümdarlara gönderilen altı elçiden birisi de Salît bin Amr olup, Peygamberimiz aleyhisselâm onu Yemâme hükümdarı Hevze bin Ali’ye göndermişti. Peygamberimiz aleyhisselâm, Hevze b. Ali’ye gönderdiği, “Muhammed Resûlullah” mührü ile mühürlü mektubunda şöyle buyurmuştu: ” Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ın Resûlü Muhammed’den Hevze bin Ali’ye! Doğru yola tâbi olan, uyanlara…

Mukavkıs’a Yazılan Mektup

Peygamberimiz aleyhisselâm, İslâmiyete davet etmek üzere Hicretin 7. yılında  Muharrem ayında hükümdarlara altı elçi ile birlikte birer mektup gönderdi. Bu altı elçiden biri de Hâtıb bin Ebi Beltea’dır. Peygamber aleyhisselâm onu İskenderiye hükümdarı, Kıbtîlerin büyüğü Mukavkıs’a göndermişti. Peygamberimiz aleyhisselâm, onu göndermeden önce: “Ey insanlar! Ecir ve sevabını Allah ödemek üzere, şu mektubu Mısır hükümdarına hanginiz götürür?” diye sorunca, Hâtıb…

Salit Bin Amr’a Mektup

Hicretin 7. yılında Muharrem ayında İslâmiyete davet etmek üzere hükümdarlara gönderilen altı elçiden birisi de Salît bin Amr olup, Peygamberimiz aleyhisselâm onu Yemâme hükümdarı Hevze bin Ali’ye göndermişti. Peygamberimiz aleyhisselâm, Hevze b. Ali’ye gönderdiği, ” Muhammed Resûlullah” mührü ile mühürlü mektubunda şöyle buyurmuştur: ” Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ın Resûlü Muhammed’den Hevze b. Ali’ye! Doğru yola tâbi olan,…

Herakliyus’a Yazılan Mektup

Peygamberimiz aleyhisselâmın Herakliyus’a hitaben yazdırıp ” Muhammed Resûlullah” mührü ile mühürlediği ve Dıhye bin Halife ile gönderdiği mektubu: ” Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ın kulu ve resûlü Muhammed’den Rumların büyüğü Herakliyus’a. Hidayete uyan, doğru yolu tutanlara selâm olsun! Bundan sonra, derim ki: Ben seni İslâm davetiyle Müslümanlığa davet ediyorum. Müslüman ol, selameti bul da, Allah sana ecir ve…

Necaşi’ye Yazılan Mektup

Amr bin Ümeyye ed-Damrî’nin Habeş Necâşî’sine gönderilişi, Hicretin 7. yılı Muharrem ayında idi. Amr bin Ümeyye, hükümdarlara gönderilen elçilerin ilki idi. Peygamberimiz aleyhisselâm, Habeş Necâşî’sine gönderdiği, Muhammed Resûlullah mührü ile mühürlü mektubunda şöyle buyurdu: ” Bismillâhirrahmânirrahîm Bu, Peygamber Muhammed’den, Habeşlerin ulusu Necaşî’ye yazılan yazıdır: Doğru yola tâbi olanlara; Allah’a ve Allah’ın Resûlüne iman edenlere; Allahtan…