Asrı Saadette Camiler Var mıydı?

Sual: Asr-ı saadette de mescidler var mıydı? Müslümanlar bir araya gelip cemaatle namaz kılıyorlar mıydı? Cevap: Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” zamanında ve Ashâb-ı kirâm zamanlarında camiler vardı. Bu camilerde imamlar vardı. Cemaat ile namaz kılınırdı. İmamın masum olması, günahsız olması şart değildir. Çünkü, Peygamberlerden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” başka kimse masum değildir. Allahü teâlâ cami yapmayı…

Camiye Hangi Ayakla Girmek Sünnettir?

Sual: Camiye veya mescide girerken hangi ayakla girmek ve hangi ayakla çıkmak sünnettir? Cevap: Camiye sağ ayak ile girilir. Camiden çıkarken, önce sol ayak ile çıkılır. Uyunü’l-besair’de diyor ki “Camiye girerken, girmeden evvel, önce sol, sonra sağ ayakkabı çıkarılır. Bundan sonra, önce sağ ayakla camiye girilir. Önce sol ayakla çıktıktan sonra [veya çıkmadan evvel], önce…

İslam Medeniyetinde Camiler

Sual: Cami nedir? Kaç kısımdan oluşur? İslam medeniyetinde camilerin tarihi serüveni nasıldır? Cevap: Müslümanların ibâdet yerine cami denir. İbâdet yapmak için toplanılan yerlere “mâbed” veya “ibâdethâne” denir. Müslümanların mâbedine “mescit” ve “câmi”; Yahûdîlerinkine “sinagog” ve “havra”; Hristiyanların mâbedine de “kilise” denir. Lügatta câmi; toplayan, toplayıcı demektir. Müslümanların ibâdet yapmak için toplandıkları yer câmilerdir. Câmiler, İslâmiyetin…

Minber Nedir? Bidat Midir?

Sual: Minber nedir? Bidat midir? Cevap: Câmi ve mescitlerde, dînî bayram ve cumâ günlerinde, imamın çıkıp hutbe okuduğu merdivenli yüksek kürsüye minber denir. Aşağı tarafında perdeyle örtülmüş bir kapısı bulunur. En yüksek yerinde durulacak bir sahanlığı olup, bu sahanlığın dört köşesindeki direklere istinad eden (dayanan) küçük bir kubbesi ve bunun üstünde de minâreninkine benzeyen bir…

Müezzin Kime Denir?

Sual: Müezzin kime denir? Müezzinin vazifeleri nelerdir? Cevap: Ezân okuyan, dâvet eden, çağıran, îlân eden kimseye müezzin denir. Arapça ezân kelimesinden türemiştir. Ezân, lügatte herkese bildirmek, haber vermek, îlân etmek, çağırmak mânâlarına geldiği gibi müezzin de, bildiren îlân eden, çağıran kimse mânâlarına gelir. Dînî bir terim olarak, namaz vakitlerinin girdiğini ve namazın başladığını bildirmek için…

Mescidlerin Fazileti

Allahü teâlâ’nın en sevdiği yerler mescidlerdir. Bunlar arasında da en efdali o mescidlere kıble olandır. Kunye’de zikredildi ki, mescidlerin en kıymetlisi Mescid-i haramdır. Sonra Medine’deki mescid-i Nebevî, sonra Kudüs’deki Beyt-i Makdis câmi’i, sonra diğer câmiler, sonra mahalle mescidleri, sonra daha küçük sokak mescidleridir. Yollardaki mescidlerin imam ve müezzini yoksa îtikâf da edilmez. Daha sonra evlerdeki…

Cami Adabı Nasıl Olmalıdır?

Sual: Camide dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Camii âdâbı nasıl olmalıdır? Cevap: İbadet yapmak için, toplanılan yerlere (Mabed) veya (İbadethane) denir. Yahudilerin mabedlerine (Sinagog) ve (Havra) denir. Hıristiyanların mabedine (Kilise) ve (Bia) veya (Savmea) denir. Müslümanların mabedine (Mescid) ve (Câmi) denir. Mabedlerde ibâdet yapılması ve dinlerin emirleri, yasakları, öğretilir. Şimdi mabedlerde konuşan vazifeliler iki şey…

Camide Nikah Ve Düğün Yapmak Caiz Mi?

Sual: Câmide nikâh ve düğün yapmak câiz midir? Cevap: Şir’atü’l-İslâmda izah edildiği gibi, hadîs-i şerifte, “Nikâhı mescidde yaparak ve def çalarak ilân ediniz” buyuruluyor. Zira mescidler, insanların toplandığı yerlerdir. Böylece evlenenler töhmetten kurtulur. Şerh-i Mesâbih’ten alarak diyor ki: Bu hususta düşünmeli, zararı gerektiren bir şey yapmamalıdır. Zaman içinde düğün cemiyeti âdetleri değiştiği için, nikâhın ve…

Mescidlerin Süslenmesi Câiz Midir?

Sual: Mescid duvarlarının ve dinî kitapların süslenmesi câiz midir? Cevap: Hazret-i Peygamber, müteaddid hadîsleriyle mescidlerin süslenmesini men etmiştir. Nitekim bu devirde inşa edilen mescidler basit ve çok sâde yapılardı. Bu devrin insanları, görünüşe kıymet vermezlerdi. 683 (m. 1284) senesinde vefat eden Mâlikî âlimlerinden İbnü’l-Münîr, “İnsanların evlerini çoğaltıp yükselttikleri ve yaldıza boğdukları bir zamanda, mescidlerin ziynetten büsbütün mahrumiyeti,…

Büyük Cami Yaptırmak Ne Zaman Caiz Olur?

Sual: Câmi yapmak sadece ihtiyaç için mi olur? Devlet reisi şan için câmi yaptıramaz mı? Ayrıca câminin gösterişli olması ile israf arasında bir münesebet var mıdır? Öyleyse Mimar Sinan’ın yaptırdığı câmiler hangi hükme girmektedir? Cevap: Her şey bir ihtiyaç için olur. Şan için mabed yapılmaz. Bazı yerlere, hele fakir mahallelere ihtişamlı câmiler yaptırmak lüzumsuzdur. Câminin ihtişamlı olması,…