Kaç Çeşit Hac Vardır?

Sual: Kaç çeşit hac vardır? Cevap: İslâmın 5. şartı hacdır. Yani, ömründe bir kere, Kâbe-i muazzamaya gitmek farzdır. İkinci ve daha sonra yapılan haclar, nâfile olur. Hac, lügatta, kasıt etmek, yapmak, istemek demektir. İslamiyette, belli bir yeri, belli bir zamanda, belli şeyleri yaparak ziyaret etmek demektir. Bu belli şeylere (Menasik) denir. Menasikten her birine (Nüsük)…

Haccın Şartları Nelerdir?

Sual: Haccın şartları nelerdir? Cevap: Haccın şartları iki çeşittir: A) Vücûb şartları, İmâm-ı Âzam’a göre, 8’dir: 1) Müslüman olmak. 2) Kâfir memleketinde olanın, haccın farz olduğunu işitmesi. 3) Akıllı olmak. 4) Baliğ olmak. 5) Hür olup köle olmamak. 6) Geçim ihtiyacından fazla olarak hacca götürüp getirecek ve geride kalanlara yetecek kadar, helal parası olmak. Buradaki…

İslamiyette Felsefe Var Mıdır?

Sual: İslamiyette felsefe var mıdır? Kelam ilmi ile felsefenin farkı nedir? Cevap: Felsefe, her hangi bir bahis ve mevzu üzerinde insanların akıl ve mantık yolu ile incelemeler ve araştırmalarla elde ettikleri neticelere verilen isimdir. Kısaca, “Her şeyin aslını arama ve ne için var olduğunun sebebini bulma” mânâsına gelir. Felsefe, yunanca (Filozofiya = Hikmet sevgisi) demektir…

Bahailerin İnanışları Nasıldır?

Sual: Bahailerin inanışları nasıldır? Cevap: İslamiyeti yıkmak için uğraşanlardan biri de, Bahailerdir. Bu dinsizlerin başı, Bahaullahtır. Elbab Ali Muhammed ismindeki bir acemin talebesi ve halifesi idi. Elbab, kendisine ayna derdi. Bu aynada Allah görünüyor derdi. Ölünce, Bahaullah bunların reisi olup bahailik ismini verdiği safsatalarını yaymaya başladı. Ölmeden önce, yerine, oğlu Abdülbaha Abbas’ı geçirdi. Abbas “Gasniyi…

Tasavvufun Gayesi Nedir?

Sual: Sufilerin yolunun esası nelerdir? Tasavvufun gayesi nedir? Cevap: Sufilerin yollarının esâsı şunlardır: 1) Fakirlik, yani her işte, her şeyde Allahü teâlâya muhtaç olduğunu bilmektir. Hiç kimse ve hiçbir şey, hiçbir şeyi yaratamaz. Fakat, Allahü teâlânın yaratmasına sebep olurlar. Her şeyi yaratan Allahü teâlâdır dediler. 2) Zühd ve takvâ, her işte İslamiyete uymaktır. Dinin bütün…

Cami Adabı Nasıl Olmalıdır?

Sual: Camide dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Camii âdâbı nasıl olmalıdır? Cevap: İbadet yapmak için, toplanılan yerlere (Mabed) veya (İbadethane) denir. Yahudilerin mabedlerine (Sinagog) ve (Havra) denir. Hıristiyanların mabedine (Kilise) ve (Bia) veya (Savmea) denir. Müslümanların mabedine (Mescid) ve (Câmi) denir. Mabedlerde ibâdet yapılması ve dinlerin emirleri, yasakları, öğretilir. Şimdi mabedlerde konuşan vazifeliler iki şey…

İmama Uymanın Şartları Nelerdir?

Sual: Cemaatle namazda imama uymanın şartları nelerdir? Cevap: İmama uymanın doğru olması için, 10 şart vardır: 1) Namaza dururken, tekbîri söylemeden önce, imama uymaya niyet etmektir. İmâmın kim olduğunu niyet lazım değildir. 2) İmâmın, kadınlara imâm olmaya niyet etmesi lâzımdır. [İbni Âbidin, namazın mekruhlarını bildirirken buyuruyor ki “Kızların, kadınların, acuzelerin, 5 vakit namaza ve cuma…

İmam Olmanın Şartları Nelerdir?

Sual: İmam olmanın şartları nelerdir? Cevap: Nurü’l-izah şerhi haşiyesinde buyuruyor ki “İmam olmak için 6 şart lâzımdır”. Bunlardan biri bulunmadığı bilinen imâmın arkasında namaz sahih olmaz: 1) Müslüman olmak, Ebû Bekr-i Sıddîk ve Ömer Fâruk’un halife olduğuna inanmayan ve te’vîlini bilmeden miraca, kabir azâbına inanmayan, imâm olamaz. 2) Bulug yaşında olmak. 3) Akıllı olmak. Sarhoş…

Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Sual: Teravih namazı nasıl kılınır? Cevap: Nurü’l-izah şerhinde ve haşiyesinde buyuruyor ki “Erkeklerin ve kadınların, 20 rekat teravih kılması, sünnet-i müekkededir. İnanmayan sapıktır ve şahitliği kabul olmaz. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, birkaç gece, teravihi cemaat ile 8 rekat kıldı. [Evlerine gidince, 20 rekate tamamladılar.] Yalnız olarak 20 rekat kıldığı da bildirilmiştir. [4 mezhepte de…