Sual: İmam olmanın şartları nelerdir?

Cevap: Nurü’l-izah şerhi haşiyesinde buyuruyor ki “İmam olmak için 6 şart lâzımdır”. Bunlardan biri bulunmadığı bilinen imâmın arkasında namaz sahih olmaz:

1) Müslüman olmak, Ebû Bekr-i Sıddîk ve Ömer Fâruk’un halife olduğuna inanmayan ve te’vîlini bilmeden miraca, kabir azâbına inanmayan, imâm olamaz.

2) Bulug yaşında olmak.

3) Akıllı olmak. Sarhoş ve bunak imâm olamaz.

4) Erkek olmak. Kadın, erkeklere imâm olamaz.

5) Hiç olmazsa, Fâtiha ile bir ayeti doğru okuyabilmek. Bir ayeti ezberlememiş olan ve ezberlese de, tecvid ile okuyamayan, nağme yapan, imâm olamaz.

6) Özürsüz olmaktır. Özrü olan, özrü olmayanlara imâm olamaz. Özür, bir yerinden durmadan kan akmak, yel kaçırmak, idrar kaçırmak, te ve fe harflerini tekrarlayarak okumak, sin harfini (peltek) se, ra harfini gayn okumak, abdestsiz veya dirhemden fazla necasetli olmak ve avret mahalli açık olmaktır. Gözü ağrıyan, gözyaşı kesilmezse, özür sâhibi olur. Kulaktan, göbekten, burundan, memeden ağrı ile çıkan her sıvı da, devamlı akarsa, özür sâhibi olur. Adı geçen yerlerden ve yaradan çıbandan çıkan kan, irin ve sarı su, ağrı ile olmasa da, böyledir. Özürleri birbirine benzeyenler birbirlerine ve bir özürlü olan, iki özürlü olana imâm olabilir. Maliki ve Şâfiî mezheblerinde, özürlü olan, özürsüz olana imâm olabilir. [Yara üstündeki merheme, sargıya mesheden ve kaplama veya dolgu dişi olduğu için, Maliki ve Şâfiî “rahmetullahi teâlâ aleyhima” mezhebini taklit edenler özürlü sayılmaz.]

Dürrü’l-muhtar 376. sayfada buyuruyor ki “[İsterse profesör olsun] din cahillerinin, fasıkların, yani büyük günah işliyenin, mesela içki içenin, zina edenin, fâiz yiyenin, karısını, kızlarını çıplak gezdirenin, amanın imâm olması mekruhtur. [Fasıkın imâm olması, malikide sahih değildir (Halebi).] Ebussuud efendinin “rahmetullâhi aleyh” fetvasını yukarıda bildirmiştik. Ama, âlim ise, imâm olur. Veled-i zinanın, yani nikahsız doğmuş kimsenin imâm olması da mekruhtur. Emred kimsenin, yani henüz baliğ olmuş, sakalı çıkmamış, parlak kimsenin imâm olması, âlim olsa bile mekruhtur. Çünkü, fitneye sebep olur. Parlak olmayan, köse [sakalsız] arkasında kılmak mekruh değildir”. [Görülüyor ki imâm olmak için, sakallı olmak şart değildir. Özür ile sakal tıraşı olanın arkasında namaz kılınır. Sakalı sünnete uygun olmayan [yani, çenedeki ile birlikte bir tutam uzun olmayan] kimse, bidat sâhibi olur. Sakalın sünnete uygun olmasına ehemmiyet vermeyen, kâfir olur.].

 

Tavsiye Yazı —> Namazın ehemmiyeti nedir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler