Sual: Teravih namazı nasıl kılınır?

Cevap: Nurü’l-izah şerhinde ve haşiyesinde buyuruyor ki “Erkeklerin ve kadınların, 20 rekat teravih kılması, sünnet-i müekkededir. İnanmayan sapıktır ve şahitliği kabul olmaz. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, birkaç gece, teravihi cemaat ile 8 rekat kıldı. [Evlerine gidince, 20 rekate tamamladılar.] Yalnız olarak 20 rekat kıldığı da bildirilmiştir. [4 mezhepte de 20 rekattir.] Sünnet olduğu buradan anlaşıldı. 3 halife ve zamanlarındaki Ashâb-ı kirâmın hepsi, cemaat ile 20 rekat kıldılar. Bu halifelere ve Ashâb-ı kirâmın icmaına uymamız, hadis-i şerif ile emrolunmuştur”.

Teravih, yatsının son sünnetinden sonra ve vitirden önce kılınır. [Bir kimse, yatsıyı kılmadan önce teravihi kılamaz (İbni Âbidin s. 295). Vitirden sonra da kılınabilir. Sabah namazına kadar kılınabilir. Fecir doğunca kılınamaz. Kaza da edilmez. Çünkü, teravih kuvvetli sünnet ise de, akşam ve yatsı son sünnetleri kadar kuvvetli değildir. Bu sünnetler ise, kaza edilmez. Yalnız farz namazlar ile vitrin kazası lâzımdır. Teravih, Şâfiîde kaza edilir. Teravihi cemaat ile kılmak, sünnet-i kifâyedir. Yani camide cemaat ile kılındıkta, başkaları evde yalnız kılabilir, günah olmaz. Fakat, camideki cemaat sevâbından mahrum kalır.] Evde, bir veya birkaç kişi ile cemaat ile kılarsa, yalnız kılmaktan 27 kat fazla sevap kazanır. Her 2 rekatte bir selam verilip, hemen sonraki rekate kalkılır. Yahut 4 rekatte bir selam verilir. Her 4 rekat arasında, 4 rekat kılacak zaman kadar oturup, salavât veya tesbîh yahut Kurân-ı Kerîm okurlar. Veya sessiz otururlar. 2 rekatte bir selam vermek ve her iftitah tekbîrinde niyet etmek daha iyidir. Yatsıyı cemaat ile kılmayanlar, toplanıp da, teravihi cemaat ile kılamazlar. Çünkü, teravihin cemaati, farzın cemaati olmak lâzımdır. Yatsıyı cemaat ile kılmayan bir kimse, farzı yalnız kılıp, sonra teravihi kılan cemaate katılabilir.

Teravih namazına kalkarken okunacak duâ :

Sübhâne zil mülki vel melekût. Sübhâne zil izzeti vel azameti vel celâli vel cemâli vel ceberût. Sübhânel melikil mevcûd. Sübhânel melikil ma’bûd. Sübhânel melikil hayyillezî lâ yenâmü ve lâ yemût. Sübbûhun kuddûsün Rabbünâ ve Rabbül melâiketi verrûh. merhabenmerhaben, merhabâ yâ şehre Ramezân. merhabenmerhaben, merhabâ yâ şehrel-bereketi vel gufrân. merhabenmerhaben, merhabâ yâ şehret-tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur’ân. Evvelühû, âhiruhû, zâhiruhû, bâtınühû, yâ men lâ ilâhe illâ hüv.

Terâvîh bitince okunacak duâ:

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ Âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. 3 defa okunur ve üçüncüsünde (ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ.) denir. Yâ Hannân, yâ Mennân, yâ Deyyân, yâ Burhân. Yâ Zel-fadlı vel-ihsân nercül-afve vel gufrân. Vec’alnâ min utekâi şehri Ramezân bi hurmetil Kur’ân.

 

Tavsiye Yazı —> Teravih namazına dair sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler