Kuran’da Geçen “Salat” Ne Demektir?

Sual: Kur’an-ı kerimde geçen “Salat” kelimesi ne manaya gelir? Bazıları bunun dua manasına geldiğini ve namazın farz olmadığını iddia ediyor. Bir tarikat şeyhinin “sana namazı bağışladım” demesiyle o kimse namaz borcundan kurtulur mu? Cevap: Dürr-i Yekta şerhinde diyor ki “Kurân-ı Kerîmin birçok yerinde emrolunan (Salât) kelimesi, her gün 5 vakitte, herkesin bildiği şekilde kılınan namazdır.…

Secde Niçin 2 Kere Yapılır?

Sual: Kıyâm ve rükû namâzda bir kere yapıldıkları hâlde, secde neden iki kere yapılmaktadır? Cevâp: İmam-ı rabbani hazretlerinin Mektubat’ında tavsiye ettiği Tergibü’s-salat ve teysirü’l-ahkam isimli farisi fıkıh kitabında diyor ki; Kıyâm, kırıklığın ikrarıdır. Rükû, düşkünlüğün ikrârıdır. Secde ise kulluğa şâhid tutmaktır. Bu cevâp aklî, hikmetli bir cevâptır. Usûl ehlinin cevâbı ise şöyledir. Allahu teâlâ meleklere…

Kabenin İçinde Namaz Kılınır mı?

Sual: Kabe binasının içinde veya damında namaz kılmak caiz midir? Cevap: Alimlerimize (Hanefî âlimlerine) göre Ka’be-i muazzama içinde farz veya nâfile namaz kılmak câizdir. Şâfiî mezhebinde nâfile namaz kılmak câiz, farz kılmak câiz değildir. Cemaatle kılındığında, imamın sırtı ile muktedînin [imama uyanın] sırtı aynı tarafta ise câizdir. Muktedînin sırtı imamın yüzüne karşı olursa câiz olmaz.…

Namaz Kaç Vakittir?

Sual: Kur’an-ı kerim ve hadis-i şerfilerde namaz kaç vakit olarak emredilmiştir? Bazı ülkelerde günde 3 vakit namaz kılındığına şahit oluyoruz. Tefsir ve hadis kitaplarında namaz nasıl anlatılmıştır? Cevap: Her gün 5 kere namaz kılmak, Kur’ân-ı Kerîmde ve hadis-i şeriflerde emredilmiştir. Ahzab sûresi 72. âyet-i kerimesinde meâlen, “Şüphe yok ki biz, emaneti göklere ve yere ve…

Namazın Hakikati Nedir?

NAMAZIN HAKİKATİ Büyük İslam alimi Abdullah-ı Dehlevî “rahmetullâhi aleyh” (Mekâtib-i Şerîfe) kitabının 85. mektubunda buyuruyor ki: Namazı cemaat ile kılmak ve (Tümaninet) ile kılmak, rükûdan sonra (Kavme) yapmak ve iki secde arasında (Celse) yapmak bizlere Allah’ın Peygamberi tarafından bildirildi. Kavmenin ve celsenin farz olduğunu bildiren âlimler vardır. Hanefi mezhebinin müftülerinden (Kadıhan), bu ikisinin vâcib olduğunu,…

5 Vakit Namazın Kılınışı Nasıldır?

Sual: 5 vakit namaz kimlere farzdır? Ne zaman farz olurlar? Bu namazların kılınışı nasıldır? Cevap: Akıl ve baliğ olan her müslümanın her gün 5 namaz vaktinin her birinde, bir kere namaz kılması farzdır. Bir namazın vakti gelince, bu namazı edâya [kılmaya] başladığı vakit, kılması farz olur. Kılmadı ise, vaktin sonunda, yani vaktin çıkmasına, abdest alıp…

Namazın Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Sual: Namazın sağlımızına faydaları nelerdir? Cevap: Müslümân, namâzı Allahü teâlânın emri olduğu için kılar. Rabbimizin emirlerinde birçok hikmet, fayda vardır. Yasaklarında da birçok zararların olduğu muhakkakdır. Bu fayda ve zararların bir kısmı bugün tıp mütehassıslarınca tesbît edilmiş durumdadır. İslâmiyyetin sağlığa verdiği önemi, hiçbir din ve düşünce vermemiştir. Dînimiz, ibâdetlerin en üstünü olan namâzı, ömrümüzün sonuna…

Namaz Nasıl Kılınır?

Sual: Namaz nasıl kılınır? Detaylı olarak anlatır mısınız? Cevap: Namaza başlarken, erkekler 2 eli kaldırır. Baş parmak uçları kulak yumuşağına değer. Avuç içleri kıbleye döndürülmüş olmalıdır. Eller, kulaktan ayrılırken (Allahü ekber) demeye başlanıp, göbek altına bağlarken bitirilir. NİYET: İftitah tekbîri söylerken niyet edilir. Daha önce de niyet etmek câizdir. Hatta, cemaat ile namaz kılmak için…

Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Sual: Teravih namazı nasıl kılınır? Cevap: Nurü’l-izah şerhinde ve haşiyesinde buyuruyor ki “Erkeklerin ve kadınların, 20 rekat teravih kılması, sünnet-i müekkededir. İnanmayan sapıktır ve şahitliği kabul olmaz. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, birkaç gece, teravihi cemaat ile 8 rekat kıldı. [Evlerine gidince, 20 rekate tamamladılar.] Yalnız olarak 20 rekat kıldığı da bildirilmiştir. [4 mezhepte de…

Namazı Özürsüz Terketmenin Günahı Nedir?

Sual: Namazı özürsüz terketmenin gühanı nedir? Cevap: Fârisî Tergibü’s-salât kitabının müellifi “rahmetullahi teâlâ aleyh” 6. sayfasında diyor ki; Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki “2 farz namazı bir araya getirmek, büyük günahlardandır”. Yani, bir namazı vaktinde kılmayıp, vaktinden sonra kılmak, ekber-i kebairdir, en büyük günahtır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki “Bir namazı, vakti çıktıktan sonra…