Sual: Kabe binasının içinde veya damında namaz kılmak caiz midir?

Cevap: Alimlerimize (Hanefî âlimlerine) göre Ka’be-i muazzama içinde farz veya nâfile namaz kılmak câizdir. Şâfiî mezhebinde nâfile namaz kılmak câiz, farz kılmak câiz değildir. Cemaatle kılındığında, imamın sırtı ile muktedînin [imama uyanın] sırtı aynı tarafta ise câizdir. Muktedînin sırtı imamın yüzüne karşı olursa câiz olmaz. Mescid-i harâmda Ka’be-i muazzama binasının etrafında halka olunarak cemaatle namaz kılınır. İmâmın durduğu yerden Ka’be binâsına daha yakın olan cemaatin namazı kabûl olmaz. Diğer duvarlarda imamdan daha az mesafede olsalar bile namazları câiz olur. Ka’be-i muazzama’nın damında namaz kılmak Ebû Hanîfe’ye göre câiz, fakat mekruhtur. Şâfiî mezhebinde ise câiz değildir. (Tergibü’s-salat ve teysirü’l-ahkam)

Tavsiye Yazı –> Namazda hep aynı sureleri okumak caiz mi?

Tavsiye Yazı –> 32 Farz Nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler