Müftü Olmanın Şartları Nelerdir?

Sual: Müfti kime denir? Müftü olmak için şartlar nelerdir? Cevap: Herhangi bir şeyin (hâdisenin) dîne (İslâmiyete) uygun olup olmadığını bildiren cevaba fetva denir. Fetvâ veren âlime “müftî”, sorana da “müsteftî” denir. Müftîye bugün hatalı olarak müftü denmektedir. İslamiyette şeyhulİslam, yani diyanet işleri reisleri ve İslam müftüleri vardı. Müftü adını taşıyan devlet memurlarının da bulunduğu zamanlar…

Hazreti Hasan Halifeliği Niçin Bıraktı?

Sual: Hazreti Hasan “radiyallahu anh” halifeliği niçin bıraktı? Cevap: Hazret-i Ali şehit olunca, İbni Sebe yahudisinin adamları, yani hurufiler, hazret-i Hasan’ın yanındaki müslümanların arasına sızdılar. 40.000 kişi, onu halife yapıp, hazret-i Muaviye ile harp etmeye teşvik ettiler. Hazret-i Ali’ye yaptıklarını hazret-i Hasan’a de yapmak, Onu da şehit etmek istiyorlardı. Ona karşı saygısızlık yapıyorlardı. Hatta Muhtar…

Kuran’da Geçen “Salat” Ne Demektir?

Sual: Kur’an-ı kerimde geçen “Salat” kelimesi ne manaya gelir? Bazıları bunun dua manasına geldiğini ve namazın farz olmadığını iddia ediyor. Bir tarikat şeyhinin “sana namazı bağışladım” demesiyle o kimse namaz borcundan kurtulur mu? Cevap: Dürr-i Yekta şerhinde diyor ki “Kurân-ı Kerîmin birçok yerinde emrolunan (Salât) kelimesi, her gün 5 vakitte, herkesin bildiği şekilde kılınan namazdır.…

Amr bin As Eshab-ı Kiramdan mıdır?

Sual: Amr bin As “radiyallahu anh”, Eshab-ı kiramdan mıdır? Cevap: Kısas-ı Enbiya da diyor ki: Mekke’nin fetih yılında, Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, Amman hükümdarı Ceyfere mektup yazıp, Amr ibni As “radıyallâhu anh” hazretleri ile gönderdi. Taif halkı müslüman olunca, Resûl-i ekrem, Ebû Süfyan bin Harbi Taife gönderip, (Lat) denilen putu yıktırdı. Ebû Süfyan ve…

Hazreti Hasan’ı Kim Zehirletti?

Sual: Bir Hurufi kitabında, (Muaviye, imam-ı Hasan’ı, zevcesine büyük bir miktarda altınlar vererek, kandırıp, zehirlettirmek sureti ile öldürmüş, şehit ettirmiştir) diyor. Bu iddiaya ne cevap vermelidir? Cevap: Feth sûresindeki âyet-i kerimede meâlen, (Senin Ashâbın, birbirine çok ve hep merhametlidir. Kâfirlere karşı çok ve hep serttirler) buyuruldu. İslam düşmanları ise, Ashâb-ı kirâm birbirlerine düşman idi. Birbirlerini…

Amr Bin As Yolsuzluk mu Yaptı?

Sual: Bir Şii kitabında (Muaviye’nin Mısır valisi Amr bin As, 4 sene 4 ay süren Mısır valiliğinde, 315.000 altın ve Reht arazisini eline geçirmiştir) diyor ve bu bilgiyi Mürevvicüzzeheb ve El-icaz adındaki şiî kitaplarından aldığını yazıyor. Buna ne cevap vermek lazım? Cevap: Mezhepsizlerin, çocukları aldatır gibi, yalanları din bilgisi diyerek kitaplara soktuklarına, bu satırlar, açık…

Hakiki Aleviler Kimlerdir?

Sual: Alevi ne demektir? Hakiki Alevi kimlerdir? Cevap: Alevî demek, hazret-i Ali’yi seven halis müslüman demektir. Hazret-i Ali İslamın temel direğidir. İslamiyeti yayan mücahitlerin, kahramanların önderidir. Resûlullahın gazvelerinin en sıkışık, en korkunç anlarında, kara günlerinde, arslan gibi meydana çıkıp, Allahın Peygamberini sevindirmiş, İslamiyeti ve müslümanları tehlikelerden kurtarmıştır. Allahın arslanı hazret-i Ali’yi İslam düşmanı olanlar sevmez.…