Sual: Alevi ne demektir? Hakiki Alevi kimlerdir?

Cevap: Alevî demek, hazret-i Ali’yi seven halis müslüman demektir. Hazret-i Ali İslamın temel direğidir. İslamiyeti yayan mücahitlerin, kahramanların önderidir. Resûlullahın gazvelerinin en sıkışık, en korkunç anlarında, kara günlerinde, arslan gibi meydana çıkıp, Allahın Peygamberini sevindirmiş, İslamiyeti ve müslümanları tehlikelerden kurtarmıştır. Allahın arslanı hazret-i Ali’yi İslam düşmanı olanlar sevmez. Onu hakiki müslümanlar, yani Ehl-i sünnet sever. Ehl-i sünnetin her birinin kalbi, hazret-i Ali’nin sevgisi ile doludur. Ehl-i beytin sevgisi, son nefeste iman ile gitmenin alâmeti olduğunu, Ehl-i sünnet âlimleri söz birliği ile bildirmişlerdir. O hâlde Alevî ismi, Ehl-i sünnete yakışır. Bu mübarek isim, Ehl-i sünnetin ismidir. Ehl-i sünnetin malıdır. İslam düşmanı olan zındıklar, bu mübarek Alevî ismini Ehl-i sünnetten çalıyorlar. Kendilerini, bu kıymetli ismin altında gizlemek istiyorlar.

Ey Alevî denilen yurttaşlarımız! İsminizin kıymetini biliniz. Bu ismi samimi seven, bu ismin ne demek olduğunu, şerefinin yüksekliğini anlayan, bu ismin hakiki öz sahibi olan Ehl-i sünneti de sever! Hazret-i Ali’yi samimi ve tam, doğru seven ve yüce imamın yolunda giden, yalnız Ehl-i sünnet alimleridir. O hâlde, Alevî olmak isteyenin, Ehl-i sünnet kitaplarını okuyarak, hazret-i Ali’nin yolunu öğrenmesi lazımdır. Hazret-i Ali’nin yolunu iyi öğrenen bir müslüman, Alevî ismi altında yazılmakta olan bazı kitapların, mecmuaların sapık ve bozuk olduklarını kolayca görür.

Aleviler, hazret-i Ali’nin şanını, şerefini, kıymetini ve İslamiyete hizmetini bilerek, O Allahın arslanını, Peygamber efendimizin bildirdiği gibi çok seven müslümanlardır. Ehl-i sünnet denilen biz müslümanlar, hazret-i Ali’yi böyle sevdiğimiz için, Aleviyiz. Böyle Alevî olanları severiz. Onları kardeş biliriz. İbadetlerimizi serbestçe yaptığımız ve huzur içinde yaşadığımız Türkiye’nin mübarek topraklarında, elele verip çalışmamız, sevişmemiz, vicdan borcumuz olmalıdır.

Tavsiye Yazı –> Ehli beyt mezhebi var mıdır?

Tavsiye Yazı –> Hazreti Ali ilk 3 halifeden üstün mü?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler