Sual: Teşrik tekbirleri ne zaman okunur? Vacip midir?

Cevap: İmâmeyne göre, Arefe günü, yani Kurban bayramından önceki gün sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, 23 vakitte hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek kadın herkesin, cemâat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazda veya bu bayramdaki farzlardan birini, yine bu bayram günlerinden birinde kazâ edince, selâm verir vermez, (Allahümme entesselâm ……) demeden evvel, bir kere (Tekbîr-i teşrîk) okuması vâciptir. (Allahü ekber, Allahü ekber. Lâ ilâhe illallah. Vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) denir. Cuma namazlarından sonra da okunur. Bayram namazından sonra okumak müstehabdır. Cenâze namazından sonra okunmaz. Câmiden çıktıktan veyâ konuştuktan sonra okumak lâzım değildir. İmâm, tekbîri unutursa, cemâat terk etmez. Erkekler yüksek sesle okuyabilir. Kurban bayramının 2, 3 ve 4. üç gününe (Eyyâm-ı teşrîk) denir.

Tavsiye Yazı –> Bayram namazı nasıl kılınır?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler