Sual: Muhtelif açılışlarda, makam sahipleri gelince kurban kesmek caiz midir?

Cevap: Reddü’l-Muhtar’da Zebayıh’ı anlatırken, sonuna yakın diyor ki “Makâm sahipleri gelince, hayvan kesmek haramdır. Çünkü, Allahtan başkası için hayvan kesmek şirk olur. Keserken Allahü teâlânın ismini söylese de, haramdır. Eğer gelene yedirmek için keserse, haram olmaz. Çünkü, misafire ziyafet vermek, İbrahim aleyhisselâmın sünnetidir. Misafire ikram etmek sevaptır. (İnsana ikram için kesmek, Allahtan başkası için kesmek olur. Bu ise helal değildir) demenin doğru olmadığı Bezzaziye fetvasında yazılıdır. Böyle söylemek, Kurân-ı Kerîme, hadis-i şeriflere ve akla uygun değildir. Kasap da, para kazanmak için kesiyor. Halbuki kasaptaki etlere haram diyen hiç olmamıştır. Para kazanmak niyeti ile kesilen hayvan necis olsaydı, hiçbir kasap hayvan kesmezdi. Öyle söyleyen câhilin kasaptan et almaması, düğün için, akika için kesilen hayvan etinden yememesi lazım olur.

Bir kimse gelince kesilen hayvan etinden, ona da ikram edilirse, yani yedirilirse, hayvanı Allah için kesmiş, faydası misafire olmuş olur. Kasabın kestiği de Allah içindir. Faydası, kazancı, kasabadır. Eğer etinden misafire yedirmez, hepsi başkalarına verilirse, Allahtan başkası için kesilmiş olur, haram olur. Görülüyor ki bir hayvanın insana tazim için, Allahtan başkası için kesilmesi veya Allah rızası için kesilmesi, etinin kesilene yedirilip yedirilmemesi ile ayırt edilmektedir. Bundan anlaşılıyor ki temel atılırken, hastalık gelince, hasta iyi olunca hayvan kesmek helal olmaktadır. Çünkü, etleri fakirlere yedirilmektedir. Hamevi de böyle demektedir. Dileği olursa Allah için hayvan kesmeyi adak yapmanın da böyle olduğu, Bahrü’r-raık’ta yazılıdır. Fakat etlerinin yalnız fakirlere verilmesi lâzımdır. Misafir gelince kesilen hayvan etinden o misafire yedirip yedirmemek mühimdir. Etlerin hepsini ona veya başkasına verip vermemek mühim değildir. Onun yediği hayvanın etinden başkalarına da verilir. Kesen de alır. Bunun ehemmiyeti yoktur. Ona yedirmek ve yedirmemek için, keserken yapılan niyete bakılır. Keserken onu tazim etmek niyet edilmezse, ona bu etten yedirmeyip, başka şeyler yedirilmesi, haram olmasına sebep olmaz. Çünkü, keserken ona yedirilmesi niyet edilmiştir. Bundan anlaşılıyor ki hükümet adamı gelince, hayvanı keserken ona tazim etmeyi niyet ederse, etinden ona yedirse de, helal olmaz. Keserken ona ikram etmeyi, yedirmeyi niyet ederse, etinden hiç yedirmeyip, başka şeyler yedirse de, helal olur.

Kesmek haram olunca, küfür de olur mu, olmaz mı? İkisini de söyleyenler olduğu Bezzaziye’de yazılıdır. Niyet gizli olduğu için, müslümana kötü gözle bakmamak ve ihtilaflı konularda küfür damgası basmamak lâzımdır. Bir müslümanın bir kimseye yaklaşması, gözüne girmesi için ona ibâdet edeceği düşünülemez. Hayvan kesmesi, onu sevdiğini göstermek içindir. Sevdiğini anlatarak, ona yaklaşmak, dünyalığa kavuşmak istemektir. Allah için kesmeye, insanı tazim etmek karışınca, haram olursa da, küfür denilemez. Haram ile küfür birbirinden çok uzaktır.”

Tavsiye Yazı –> Peygamberimizin yüzüğünde ne yazıyordu?

Tavsiye Yazı –> Yaptığı İbadetlerle Övünmek Caiz mi?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler