Sual: Kaybolan eşyayı bulmak için hangi duayı okumalıdır?

Cevap: İbni Âbidin, (Lukata) bahsinin sonunda buyuruyor ki İbni Hacer ve Nevevî ve başkaları bildiriyor ki kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, [her gün 25 kere] “Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fîhi innallahe lâ yuhlif-ül mî’âd icma’ beynî ve beyne…” duâsını okumalıdır. Buluncaya kadar okumalıdır. Noktaların yerinde, kaybolan şeyin ismini söylemelidir.

Fetava-i Kariü’l-hidaye kitabında diyor ki (Muradı olan kimse, yatacağı zaman abdest almalı. Temiz bir örtü üzerinde oturup, 3 defa salavât okumalı. Sonra, her birine Besmele çekerek 10 Fâtiha ve sonra 11 İhlas okumalı. Sonra, 3 salavât okumalı. Sonra sağ yanı üzere, yüzü kıbleye karşı olarak ve sağ elini sağ yanağı altına koyarak yatıp uyumalıdır. Niyet ettiği şeyin nasıl olacağını, bi-iznillah rüyada görür).

Bostanü’l-ârifin sonunda diyor ki İbni Ömer buyurdu ki bir şeyi kaybolan, çalınan kimse, her gün 2 rekat namaz kılıp, selamdan sonra, “Allahümme yâ Hâdî ve yâ Râddeddâlleti, erdid aleyye dâlletî bi-izzetike ve sultânike fe-innehâ min fadlike ve atâike” (Allahım ey hidayet eden ve dalaleti çeviren. İzzetin ve nusretinle kaybettiğimi buldur. Çünkü bu senin fazlu ihsanındandır) okumalıdır. (Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh) istiğfar duâsını okumak da çok faydalıdır. [Mehmet Oruç Bey’in “365 Gün Dua” isimli eserine müracaat edilebilir]

Tavsiye Yazı –> Caliyetül Ekdar okumanın faydaları nelerdir?

Tavsiye Yazı –> Dua etmenin adabı nasıldır?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler