Kaybolan Şeyi Bulmak İçin Dua Var mıdır?

Sual: Kaybolan eşyayı bulmak için hangi duayı okumalıdır? Cevap: İbni Âbidin, (Lukata) bahsinin sonunda buyuruyor ki İbni Hacer ve Nevevî ve başkaları bildiriyor ki kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, [her gün 25 kere] “Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fîhi innallahe lâ yuhlif-ül mî’âd icma’ beynî ve beyne…” duâsını okumalıdır. Buluncaya kadar okumalıdır. Noktaların yerinde,…

Nasıl Dua Edelim?

Sual: Duayı nasıl yaparsak duamız kabul olur? Cevap: Kadızade, (Feraid) kitabında, (Esmaül-hüsna)yı anlatırken diyor ki duâ ibâdet demektir. Bunun için namaza duâ denilir. İslamiyette duâ, Allahü teâlâya yalvararak muradını istemektir. Allahü teâlâ, duâ eden müslümanı çok sever. Duâ etmeyene gazap eder. Duâ müminin silahıdır. Dinin temel direklerinden biridir. Yerleri, gökleri aydınlatan nurdur. Duâ, gelmiş olan…

Dua Niyetiyle Ayet-i Kerime Değiştirilebilir mi?

Sual: Dua ederken, Kur’an-ı kerimde veya hadis-i şeriflerde geçen bir duayı ufak bir değişiklik yaparak okumamın bir mahzuru var mıdır? Cevap: Duâ niyeti ile Kurân-ı Kerîm hiç değiştirilebilir mi? Âlimlerimiz buyuruyor ki duâ kelimeleri tevkifidir. Yani değiştirilmesi câiz değildir. Hatta bir gün, Resûl “aleyhisselâm”, Ashâb-ı kirâmdan Bera bin Azib “radıyallâhu anhüm ecma’în” hazretlerine bir duâ…

Ölmüşlerimize Sevap Hediye Edilir mi?

Sual: Vefat etmiş tanıdıklarımızın arkasından onların ruhu için sadaka versek, çeşitli hayırlı ameller işlesek, bunların meyyite bir faydası olur mu? Ruhları haberdar olur mu? Cevap: Kadı-zade Ahmed efendi “rahime-hullahü teâlâ” Türkçe (Feraid-ül-fevaid) ismindeki (Amentü şerhi) kitabında diyor ki bir insan hayırlı bir iş yapıp, sevâbını her hangi bir mevtaya hediye ederse, ona gider. İmâm-ı Taberani…

Dua Nasıl Edilir?

Sual: Dua nasıl edilir? Cevap: Yakup bin Seyyid Ali “rahmetullahi teâlâ aleyh”, Şir’atü’l-İslam şerhinde diyor ki hadis-i şerifte, “Duâ etmek, ibâdettir” buyuruldu. Kabul olmazsa da, sevap hâsıl olur. Duanın kabul olması için şartlar vardır: Helal yemelidir. Haram lokma yiyenin duâsı kırk gün kabul olmaz. Duâ ihtiyacı gideren, saadete kavuşturan kapının anahtarıdır. Bu anahtarın dişleri, helal…

Hatmi Tehlil Nedir?

Sual: Hatmi tehlil nedir? Cevap: Hatmi tehlil, 70.000 Kelîme-i tevhîd, yâni “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” sözünü okumaktır. Bir kimse bu mübârek sözü tekrar tekrar söyleyince, Allahü teâlâdan başkasını yok bilmekte, her şeyden yüz çevirip, hak olan bir mâbûda dönmektedir. Tevhîd kelimesini çok okumanın sevâbı birçok hadîs-i şerîflerde bildirilmiştir. Îmân ile ölenlere hatm-i tehlîl yapmak ve…

Salavat-ı Şerife Nasıl Okunur?

Sual: Salavat-ı şerife nedir? Nasıl ve nerelerde okunmalıdır? Cevap: Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma sevgi, bağlılık ve saygıyı göstermek için yapılan duâlara denir. Salavât, Arapça “Salât” kelimesinin çoğuludur. Salât; müminlerin duâ etmesi, meleklerin istiğfâr etmesi, Allahü teâlânın merhamet etmesi, acıması demektir. Kur’ân-ı kerîmde namaza da “salât” denilmektedir. Salât, lügatta “duâ, tebrik, tâzim” mânâlarınadır. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı kerîmde…

Tesbih Nasıl Çekilir?

Sual: Tesbih nedir? Tesbih çekmenin adabı nasıldır? Cevap: Allahü teâlâyı kemal, üstünlük sıfatlarıyla sıfatlandırıp, O’na layık olmayan bütün noksan sıfatlardan uzak kılmayı ifâde eden bir zikir, hatırlamadır. Tesbih: Sübhânallah demektir. Tesbih bir ibâdettir. Dînimizde namazda, namazdan sonra ve diğer zamanlarda yapılan tesbihler vardır. Namaz içinde rükûda 3 kere Sübhâne Rabbiyel-Azîm, secdede 3 kere Sübhâne Rabbiyel-A’lâ…

Caliyetül Ekdar Okumanın Faydaları Nelerdir?

Sual: Caliyetü’l-ekdar isimli kitap ne anlatmaktadır? Okumamızı tavsiye eder misiniz? Cevap: Câliyetü’l-Ekdâr kitâbı, derin âlim ve büyük veli, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin yazmış olduğu Arabi bir salavat kitabıdır. Câliyetü’l-Ekdar, ”Kederleri giderici” demektir. Kitabın orijinal ismi ise ”Câliyetü’l-Ekdâr Ve’s-Seyfü’l-Bettâr”dır. ”Seyfü’l-Bettâr” ise keskin kılınç demektir. Salavât-ı Şerife okumanın dinimizde mühim bir yeri vardır. Salavât okumanın ehemmiyetine dâir…

Namazdan Sonra Dua Nasıl Olur?

Sual: Namaz bittikten sonra sünnet üzere tesbihat nasıldır? Namazdan sonra nasıl dua edilir? Cevap: Hadis-i şerifte, (Her namazdan sonra, 2 kere, Estağfirullahel’azîm ellezi lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyume ve etûbü ileyh okuyanın, bütün günahları affolur) buyuruldu. İstigfardan sonra, Ayetel kürsi ve 33 kere (Sübhânallah), 33 kere (Elhamdülillah) ve 33 kere (Allahü ekber) ve bir (kelime-i…