Salavat-ı Şerife Nasıl Okunur?

Sual: Salavat-ı şerife nedir? Nasıl ve nerelerde okunmalıdır? Cevap: Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma sevgi, bağlılık ve saygıyı göstermek için yapılan duâlara denir. Salavât, Arapça “Salât” kelimesinin çoğuludur. Salât; müminlerin duâ etmesi, meleklerin istiğfâr etmesi, Allahü teâlânın merhamet etmesi, acıması demektir. Kur’ân-ı kerîmde namaza da “salât” denilmektedir. Salât, lügatta “duâ, tebrik, tâzim” mânâlarınadır. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı kerîmde…

Vaaz ve Vaiz Nasıl Olmalıdır?

Sual: Vaaz nedir? Vaiz kime denir? Vaazı nasıl vermelidir? Cevap: İbâdet yapmak için toplanılan mescit, câmi gibi umûmî yerlerde yapılan dînî nasîhat. İnsanlara doğru yolu göstermek için yapılan irşad hizmeti de bir vaazdır. Vaaz, insanların kalbini yumuşatacak ve Allahü teâlânın azâbından korkutacak şeyleri hatırlatmak ve O’na itâat etmeleri için tavsiyede bulunmaktır. Vaaz lügatta “Öğüt, nasîhat,…

Şehitliğin Faziletleri Nelerdir?

Sual: Şehit kime denir? Kaç çeşit şehit vardır? Dinimizde şehitliğin faziletleri nelerdir? Cevap: Allah yolunda canını fedâ eden, dînini, nâmusunu müdâfaa ederken ölen, haksız yere öldürülen Müslümanlara denir. Şehit; harp meydanında düşman tarafından, hükümete karşı gelen âsiler tarafından veya yol kesiciler tarafından kılıç, top, tüfek gibi silâhlarla ve bunlara benzer herhangi bir âletle öldürülen, yangın…

İslam Medeniyetinde Camiler

Sual: Cami nedir? Kaç kısımdan oluşur? İslam medeniyetinde camilerin tarihi serüveni nasıldır? Cevap: Müslümanların ibâdet yerine cami denir. İbâdet yapmak için toplanılan yerlere “mâbed” veya “ibâdethâne” denir. Müslümanların mâbedine “mescit” ve “câmi”; Yahûdîlerinkine “sinagog” ve “havra”; Hristiyanların mâbedine de “kilise” denir. Lügatta câmi; toplayan, toplayıcı demektir. Müslümanların ibâdet yapmak için toplandıkları yer câmilerdir. Câmiler, İslâmiyetin…

Muhammed Abduh Kimdir?

Sual: M. Abduh kimdir? Fikirleri İslam akaidine uygun mudur? Cevap: Mısırlı yazar ve din adamıdır. İsmi Muhammed Abduh olup, Abduh diye meşhur olmuştur. 1849’da Mısır’da doğdu. 1905’te yine burada öldü. İlk tahsiline Tanta’da başladı. Bir müddet sonra medreseyi terk ederek köyüne döndü ve ziraatle meşgul oldu. Babasının ısrarı ile tekrar tahsile başladı. 1866’da Kahire’ye giderek…

Aristo’nun Fikirleri Nelerdir?

Sual: Aristo kimdir? Fikirleri nelerdir? İslam dünyasına nasıl tesir etmiştir? Cevap: Eski Yunan filozofudur. Babası Nikomakhos, Makedonya Kralı II. Amyntas’ın sarayında hekim idi. Aristo, 17 yaşından 37 yaşına kadar Eflatun (Platon)’un talebeliğini yaptı. Eflatun ruhların nakline inanırdı. Teslis inancını ilk olarak ortaya çıkaran budur. Eflatun’un yanında özellikle mantık ve metafizik alanlarında çalıştı. Ayrıca hukuk, matematik,…

Emir Kime Denir?

Sual: Dini kitaplarda “Emir” ifadesi sık geçiyor. Emir kimdir, kime denir? Cevap: Eskiden İslâm memleketlerinde devlet başkanı, vâli ve yüksek rütbeli subaylara verilen isimdir. Emîrler bulundukları yerlerde dînî, idârî, askerî ve mâlî hizmetleri görürlerdi. İslâmiyet; Müslümanların işlerinin görülmesi, içte ve dışta emniyet ve güvenlerinin sağlanması, aralarındaki anlaşmazlıkların giderilmesi gibi pek çok meselelerini halledecek birini kendilerine…