Şefaat Hak Mıdır? İslamiyet’te Şefaat Var Mıdır?

Sual: Zümer sûresinin, 30. ayetiyle sarâhaten, Peygamberimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” öldüğü belli iken, hâlâ kabir ziyareti ile ölülerden şefaat istemek olur mu? (Bütün şefaatler Allah’ın izini iledir) ve (O’na, ancak O’nun izin verdiği kimse şefaat eder) ve (Şefaat edicilerin şefaati onlara fayda vermez) âyetlerini okuduğumuz hâlde (Şefaat ya Resûlallah!) lafzı, şirkin en çirkini değil…

İnsan Kendi Başına Doğru Yolu Bulabilir Mi?

Sual: İnsan, bir rehber olmadan kendi başına doğruyu bulabilir mi? Cevap: Allahü teâlâ, insanı yaratınca, ona akıl ve düşünme kudretini verdi. İslam âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” insana “Hayvan-ı natık” (düşünen mahluk) demeleri ve Descartes’in “Düşünüyorum, o hâlde varım” felsefesi, bunun açık bir ifadesidir. Diğer mahluklardan en büyük farkı insanın bedeni yanında ruhu bulunması, düşünebilmesi, bütün olayları…

Sünneti İnkar Edenlere Ne Cevap Verilir?

Sual: Günümüzde bazı ilahiyatçılar hadis-i şeriflerin pekçoğunun uydurma olduğunu bu sebeple de itibar edilecek tek kaynağın Kur’an-ı Kerim olduğunu söylüyor. Dinimizi ise mealden öğrenmemiz gerektiğinde ısrar ediyorlar. Böyle söyleyenlere nasıl cevap vermek lazım? Cevap: Sünnet, kelime olarak yol, kanun, âdet ve prensib mânâlarına gelir. Istılahta ise kavl-i resûl, fi’l-i resûl ve takrîr-i resûl diye bildirilmiştir…

Meal Okumak Câiz Midir?

Sual: Kurân- Kerîm başka dillere tercüme edilebilir mi? Bu tercümeleri alıp okumak doğru mudur? Cevap: Kurân-ı Kerîm, hiçbir dile hatta Arapçaya dahi tercüme edilemez. Bu sebeple Kurân-ı Kerîmin mânâsını anlamak için tercümesini okumak doğru olmaz. Mânâsını anlamak için ayet-i kerîmelerin tercümelerini okuyan bir kimse, murâd-ı ilâhîyi öğrenemez. Aksine tercüme edenin, bilgi derecesine göre yaptığı mealini…

Kitap Ve Sünnetten Kimler Hüküm Çıkarabilir?

Sual: Reşid Rıza, Muhaverat kitabında dinde reformcunun ağzından şöyle söylüyor: (Müctehid imamların faziletlerini ve ilimlerini inkar etmem. Onların faziletleri ve ilimleri her medh ve senanın üstündedir. Fakat, müctehidlerden önce, her müslüman delilleri arıyordu. Sonra gelenler, delili bırakıp, müctehid imamları Peygamber kadar yükselttiler. Hatta, müctehidin sözünü, hadise tercih ettiler. Hadis mensuh olabilir veya imamımızın nezdinde başka…

Kur’an-ı Kerim Başka Dillere Tercüme Edilmeli Mi?

Sual:  Modernist bir din adamı bir yazısında şöyle diyor; “Hıristiyan âlemi katoliklerin zalim ateş gibi yakan, kan kusturan işkencesi altında inlerken, pek geride idi. Dinin bütün esrarını, kiliselerin karanlık meydanlarına benzeyen varlıklarında gizlenmiş gibi görünen ve anlaşılmaz bir lisanın kelimelerini sihirli bir tavır ile terennüm eden papazların önünde hıristiyanlar diz çökerdi. Kilise kaldırımlarını öper, hazret-i…

İlahiyat Fakültesi Mezunları İctihad Edebilir Mi?

Sual: Günümüzde bazı ilahiyat hocaları “İlahiyat fakültesinden mezun olanlar ayet ve hadisleri okuyup ictihad edebilirler” diyor. Bu sözleri doğru mudur? Cevap: Kıyamet alâmetlerinin, şimdi çoğu çıkmış, her yere yayılmıştır. Bu alâmetlerden biri, cahiller çoğalacak, ilim adamları azalacaktır. Cahiller, dinde söz sahibi olup herkese yanlış yol göstereceklerdir. Bu alâmetler, Tezkire-i Kurtubi muhtasarındaki hadis-i şeriflerde ve Birgivi…

Mevdu Hadis Nedir?

Sual: Günümüzde pek çok ilahiyatçı hadis-i şerifller için mevdudur, uydurmadır gibi ifadeler kullanıyor. Bunlara ne cevap vermek lazım? Cevap: Dinde reformcular, İslamiyetin bir emrini yok etmek isteyince, son koz olarak hadis-i şeriflere saldırıyorlar. Bu emrin dayandığı hadis mevdudur diyorlar. Bu sözlerine de inandıramayacaklarını anlayınca, mevdu olmasa bile zayıf hadistir, zayıf hadisle hüküm verilmez diyorlar. Mesela,…