Kur’an-ı Kerim Okunurken Ne Yapmak Lazımdır?

Sual: Bir mecliste Kur’an-ı kerim okunurken ne yapmak lazımdır? Cevap: Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretleri bir vaazlarında buyuruyorlar ki; Arâf Sûresi’nde “Kur’ân-ı Kerîm okunduğu vakit dinleyiniz, susunuz, konuşmayınız! Bu sûretle İlâhî rahmete nâil olursunuz.” meâl-i şerifindeki Âyet-i Kerîme’nin nüzûl sebebi şudur: İslâmiyyet’in tebliğ edildiği ilk yıllarda namâz farz olduğu vakit, imâm, namâz esnâsında cehran yanî sesli…

Yasin-i Şerif Okumanın Faydaları Nelerdir?

Sual: Yasin-i şerif okumanın faydaları nelerdir? Cevap: Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri Sefer-i Ahiret risalesinde buyuruyor ki; Hasta yanında (Yasin) sûre-i şerifesini okumak mühim sünnettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki “Yanında Yasin-i şerif okunan hasta, suya doymuş olarak vefât eder ve doymuş olarak kabre girer”. Yani, can vermenin hâsıl edeceği susuzluğu duymaz. Yasin sûre-i şerifesi, kıyamette olan şeyleri,…

Hatim Okumanın Sevabı Nedir?

Sual: Hatim etmek ne demektir? Hatim okumanın faziletleri nelerdir? Cevap: Kur’ân-ı kerîm’i başından sonuna kadar okumaktır. Hatim lügatte; bitirmek, sona erdirmek, hatim etmek, tamamlamak, bir de, yüzük mânâlarına gelir. Hatim okumak ve dinlemek bir ibâdettir. Hadîs-i şerîfte; “Kur’ân-ı kerîmi tecvide (usûlüne) uygun okuyana şehid sevâbı verilir.” buyruldu. 70.000 kelime-i tevhîd okumaya “hatm-i tehlîl”; hatim okumaya…

Kur’an-ı Kerim Okumanın Sünnetleri

Kur’ân-ı kerîm okuyan kimsenin kırâetten maksadı, kalbindeki yalnızlığı ve sıkıntıyı kaldırmak, dünya üzüntülerini gidermek, Mevlâ’ya kavuşma şevkinin hakkını yerine getirmek, kulluk ahkâmını bilmek ve hizmet âdâbında kusûr etmemek olmalıdır. Kur’ân-ı kerîm’i yukarıdaki maksadlar ile okuyan ve onu önde tutup her şeyde ona uyana Kur’ân-ı kerîm şefâatçi olur. Bu vecîbelere riâyet etmekten kaçınan ve Kur’ân-ı kerîmi…

Kur’an-ı Kerimin Fazileti

Bu fasıl, Kur’ân-ı kerîmin faziletleri, onu öğretmenin ve öğrenmenin üstünlükleri, onu okumanın sünnet ve edebleri hakkındadır: Kur’ân-ı kerîmin yüceliği, yüksekliği, faziletleri sayıya gelmez. Sonu, sınırı yoktur. Çünki Allahü teâlâ’nın kadîm kelâmıdır. Onun üstünlüğü, Allahü teâlâ’nın mahlûklarına üstünlüğü gibidir. Hadîs-i şerîfde: «Kur’an Allah’ın metîn ipidir. Mânalarının hepsi anlaşılmaz, bitmez. Çok okumak ve dinlemekle eskimez, usanılmaz…» buyuruldu.…

Kur’an-ı Kerim Okumadaki Müstehaplar

«Tîn sûresinin son âyetini okuyan, Belâ ve ene alâ zâlike mineşşâhidîn desin» hadîs-i şerîfdir. Bu âyette: «Allahü teâlâ, hükm edenlerin en âdili değil midir?» buyurulmakta, cevâbında ise «Evet, ben buna şâhid olanlardanım» denilmektedir. Kıyâmet sûresi, son «Eleyse zâlike…» yanî daha önce sayılanlar için «Bunlara gücü yeten ölüleri diriltemez mi?» âyetini okuyunca «Evet O her şeye…

Kuran-ı Kerim Okumanın Edebi Nasıldır?

Sual: Kur’an-ı Kerim okumanın edebi nasıl gözetilir? Cevap: İmam-ı Gazali yüzlerce kitabının sonuncusu olan fârisî dilde yazdığı Kimya-i saadet kitabında buyuruyor ki: Kur’ân-ı Kerîm okumasını öğrenen kimseler, Kurana hürmet etmesini de öğrenmelidir. Evvela günahlardan ve çirkin söz ve hareketlerden kaçınmalı, her halinde edebli olmalıdır. Böyle olmazsa, Kur’ân-ı Kerîm ondan davacı olur. Peygamberimiz buyuruyor ki: “Münafıkların…

Para Karşılığı Kur’an-ı Kerim Okumak Caiz Mi?

Sual: Para karşılığı Kur’an-ı-Kerim okumak caiz mi? Cevap: İbadet yapmak için de adam kiralamak ve namaz kılmak için ev kiralamak, Hanefi ve Hanbeli mezheplerinde sahih değildir. Mesela, ücret ile ezan okutmak, hacca göndermek, imâm tutmak, Kurân-ı Kerîm öğretmek, din dersi öğretmek câiz değildir. Şâfiî ve Mâlikî mezheplerinde, kabir başında ve sâhibinin yanında ücret ile Kurân-ı…

“Sübhane Rabbike” mi “Sübhane Rabbina” mı?

Kurân-ı Kerîm okuduktan, duâ ettikten ve ders ve vaazlardan sonra (Sübhâne rabbike) âyet-i kerimesini okumak, İslam memleketlerinde yapılagelen bir sünnettir. Bazı kimseler, bu âyet-i kerimeyi değiştirerek, Sübhâne rabbina şeklinde okumak daha iyidir diyor. Mesela, Çarşamba kazası müftüsü Hasan Hulusi efendi, Mecmau’l-adab kitabının son sayfasında böyle söylüyor. Bunun gibi, Rükn-ül-İslam Muhammed bin Ebû Bekrin “rahmetullahi teâlâ…

Meal Okumak Câiz Midir?

Sual: Kurân- Kerîm başka dillere tercüme edilebilir mi? Bu tercümeleri alıp okumak doğru mudur? Cevap: Kurân-ı Kerîm, hiçbir dile hatta Arapçaya dahi tercüme edilemez. Bu sebeple Kurân-ı Kerîmin mânâsını anlamak için tercümesini okumak doğru olmaz. Mânâsını anlamak için ayet-i kerîmelerin tercümelerini okuyan bir kimse, murâd-ı ilâhîyi öğrenemez. Aksine tercüme edenin, bilgi derecesine göre yaptığı mealini…