Kuran-ı Kerimi Kaç Günde Hatim Etmelidir?

Sual: Kur’an-ı Kerimi kaç günde bir hatmetmelidir? Cevap: Şiratü’l-İslam şerhinde bu mesele hakkında diyor ki; 40 gecede Kur’ân-ı kerîmi hatmetmek müstehabdır. Buradaki geceden murad, gündüzü ile beraber bütün gündür. Gece denilmesinin sebebi, Kur’ân-ı kerîmi yalnız gündüz değil, gece de okumak gerektiğini tenbîh içindir. 40 günde hatmin müstehab olmasının sebebi, 40 sayısının kemâli sebebiyledir. Başka sayılarda…

Kuran Okurken Euzü Söylemenin Hükmü Nedir?

Sual: Kur’an-ı Kerim okumaya başlarken “euzü” okumak farz mıdır? Cevap: E’ûzü okumak, (E’ûzü billâhi mineşşeytânirracîm) demekdir. Besmele okumak, (Bismillâhirrahmânirrahîm) demekdir. Abdüllah ibni Abbâs diyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, “Kur’ân-ı kerîme saygı göstermek, E’ûzü okuyarak başlamakla olur ve Kur’ân-ı kerîmin anahtarı, Besmeledir”. Allahü teâlâya yaklaşmak isteyenler, E’ûzüye yapışmakda, Ondan korkanlar da, E’ûzüye…

Kuran-ı Kerimi Dinlemek Sünnet midir?

Sual: Kur’an-ı Kerimi dinlemek sünnet midir? Cevap: Bu mevzu hakkında Şir’atü’l-İslam şerhinde diyor ki; Ara sıra başkasının okuduğu Kur’ân-ı kerîmi dinlemek de sünnettir. Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) çok kere başkasının okuduğu Kur’ân-ı kerîmi dinlerdi. Mesâbîh’de zikr olundu: Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) minberde iken Abdullah ibni Mes’ud (radıyallahü anh)’a «Bana Kur’andan oku!» buyurdu. Abdullah…

Kuran-ı Kerime Abdestsiz Dokunmak Caiz mi?

Sual: Kur’an-ı Kerim’i abdestsiz tutmak veya abdestsiz ezbere okumak caiz midir? Cevap: Kur’ân-ı kerîm okuyanın hadesden tâhir, temizlenmiş olması lâzımdır. Yanî abdestli veyâ su yok ise teyemmümlü olmalıdır. Vâkıa sûresindeki âyet-i kerîmede: «Çok çok temiz olmadıkça Kur’ân-ı kerîmi tutmayınız» buyuruldu [Vakia 79]. Abdest veya teyemmümden biri ile temizlenerek Kur’ân-ı kerîmi ezbere okumalıdır. Bizâziyye’de abdestsizin ezbere…

Kur’an-ı Kerim Okunurken Ne Yapmak Lazımdır?

Sual: Bir mecliste Kur’an-ı kerim okunurken ne yapmak lazımdır? Cevap: Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretleri bir vaazlarında buyuruyorlar ki; Arâf Sûresi’nde “Kur’ân-ı Kerîm okunduğu vakit dinleyiniz, susunuz, konuşmayınız! Bu sûretle İlâhî rahmete nâil olursunuz.” meâl-i şerifindeki Âyet-i Kerîme’nin nüzûl sebebi şudur: İslâmiyyet’in tebliğ edildiği ilk yıllarda namâz farz olduğu vakit, imâm, namâz esnâsında cehran yanî sesli…

Yasin-i Şerif Okumanın Faydaları Nelerdir?

Sual: Yasin-i şerif okumanın faydaları nelerdir? Cevap: Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri Sefer-i Ahiret risalesinde buyuruyor ki; Hasta yanında (Yasin) sûre-i şerifesini okumak mühim sünnettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki “Yanında Yasin-i şerif okunan hasta, suya doymuş olarak vefât eder ve doymuş olarak kabre girer”. Yani, can vermenin hâsıl edeceği susuzluğu duymaz. Yasin sûre-i şerifesi, kıyamette olan şeyleri,…

Hatim Okumanın Sevabı Nedir?

Sual: Hatim etmek ne demektir? Hatim okumanın faziletleri nelerdir? Cevap: Kur’ân-ı kerîm’i başından sonuna kadar okumaktır. Hatim lügatte; bitirmek, sona erdirmek, hatim etmek, tamamlamak, bir de, yüzük mânâlarına gelir. Hatim okumak ve dinlemek bir ibâdettir. Hadîs-i şerîfte; “Kur’ân-ı kerîmi tecvide (usûlüne) uygun okuyana şehid sevâbı verilir.” buyruldu. 70.000 kelime-i tevhîd okumaya “hatm-i tehlîl”; hatim okumaya…

Kur’an-ı Kerim Okumanın Sünnetleri

Kur’ân-ı kerîm okuyan kimsenin kırâetten maksadı, kalbindeki yalnızlığı ve sıkıntıyı kaldırmak, dünya üzüntülerini gidermek, Mevlâ’ya kavuşma şevkinin hakkını yerine getirmek, kulluk ahkâmını bilmek ve hizmet âdâbında kusûr etmemek olmalıdır. Kur’ân-ı kerîm’i yukarıdaki maksadlar ile okuyan ve onu önde tutup her şeyde ona uyana Kur’ân-ı kerîm şefâatçi olur. Bu vecîbelere riâyet etmekten kaçınan ve Kur’ân-ı kerîmi…

Kur’an-ı Kerimin Fazileti

Bu fasıl, Kur’ân-ı kerîmin faziletleri, onu öğretmenin ve öğrenmenin üstünlükleri, onu okumanın sünnet ve edebleri hakkındadır: Kur’ân-ı kerîmin yüceliği, yüksekliği, faziletleri sayıya gelmez. Sonu, sınırı yoktur. Çünki Allahü teâlâ’nın kadîm kelâmıdır. Onun üstünlüğü, Allahü teâlâ’nın mahlûklarına üstünlüğü gibidir. Hadîs-i şerîfde: «Kur’an Allah’ın metîn ipidir. Mânalarının hepsi anlaşılmaz, bitmez. Çok okumak ve dinlemekle eskimez, usanılmaz…» buyuruldu.…

Kur’an-ı Kerim Okumadaki Müstehaplar

«Tîn sûresinin son âyetini okuyan, Belâ ve ene alâ zâlike mineşşâhidîn desin» hadîs-i şerîfdir. Bu âyette: «Allahü teâlâ, hükm edenlerin en âdili değil midir?» buyurulmakta, cevâbında ise «Evet, ben buna şâhid olanlardanım» denilmektedir. Kıyâmet sûresi, son «Eleyse zâlike…» yanî daha önce sayılanlar için «Bunlara gücü yeten ölüleri diriltemez mi?» âyetini okuyunca «Evet O her şeye…