Kuran-ı Kerimi Kaç Günde Hatim Etmelidir?

Sual: Kur’an-ı Kerimi kaç günde bir hatmetmelidir? Cevap: Şiratü’l-İslam şerhinde bu mesele hakkında diyor ki; 40 gecede Kur’ân-ı kerîmi hatmetmek müstehabdır. Buradaki geceden murad, gündüzü ile beraber bütün gündür. Gece denilmesinin sebebi, Kur’ân-ı kerîmi yalnız gündüz değil, gece de okumak gerektiğini tenbîh içindir. 40 günde hatmin müstehab olmasının sebebi, 40 sayısının kemâli sebebiyledir. Başka sayılarda…

Kafirleri Sevmek Caiz mi?

Sual: Kafirleri sevmek caiz midir? Bunun ölçüsü nasıldır? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin mahdumu Muhammed Masum hazretleri Mektubat’ının 3.cild 55. mektubunda buyuruyor ki; Âl-i İmrân sûresi 28. âyetinde meâlen, “Müminler müminlerden başka, kâfirleri sevmesinler. Onları seven, Allahü teâlâyı sevmiş olmaz. Darülharbde, zaruret olunca, onlara dostluk göstermek caiz olur” buyuruldu. Tefsir-i kebir sahibi bu âyet-i kerimeyi güzel…

Mezhepler Niçin Var?

Sual: Müslümanlar niçin mezheplere bölünmüştür? Bu bir ayrışma değil midir? Mezheplere ayrılmanın sebebi nedir? Cevap: İnanılacak bilgilerde, mezhep ayrılığı olmaz. Dünyanın her yerindeki müslümanların inançlarının, hep Resûlullahın ve Ashâb-ı kiramın inançları gibi olmaları lazımdır. Başka türlü inanan, ya sapık olur, yahut kâfir olur. Doğru inananlara, ibadet yaparken ve dünya işlerinde, lazım olan bilgilerden bazısı, Kur’ân-ı…

“Salat”tan Kasıt Dua mıdır?

Sual: Birisi Kur’ân-ı Kerîm’i yıllarca incelemiş, 65’ten fazla yerde (Salât) kelimesini görmüş. Salât duâ demek olduğu için, gece gündüz her zaman salât yapılır demiş. Buna ne cevap vermelidir? Cevap: Namaz demek olan salât kelimesi ile duâ kelimesini karıştırmış. Dürr-i Yekta Şerhi isimli Türkçe ilmihal kitabının 38. sayfasında diyor ki (Son zamanlarda, bazı zındıklar, tekke şeyhi…

Saadete Kavuşmak İçin Ne Lazımdır?

Sual: Saadete kavuşmak için ne lazımdır? Cevap: Saadete kavuşmak için, 3 şey lazımdır: 1) Müslüman olmak lazımdır. Bir kere (LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RESÛLULLAH) diyen müslüman olur. 2) Müslüman olduğunu tanıdıklara ve meleklere bildirmek için, (Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh) denir. 3) Kalbi temizlemek ve dünyada ve ahirette…

Kuran-ı Kerimi Kendi Görüşüne Göre Tefsir Etmek Niçin Yasaktır?

Sual: Kur’an-ı kerimi kendi görüşüne göre tefsir etmek hadis-i şerif ile men ediliyor. Bunun sebebi nedir? Cevap: Şir’atü’l-İslam şerhinde diyor ki; Kur’ân-ı kerîmi kendi görüşüne göre tefsîr etmenin hadîs-i şerîf ile yasak edilmesi 2 yönden düşünülebilir: 1) Kur’ân-ı kerîmi kendi re’yi ile tefsîre kalkışan kimsenin bir gâyesi, bir maksadı vardır. Gönlü ona meyi eder. Bu…

İmam-ı Azam’a Yapılan İthamlar

Sual: Bazı Hurufiler, İslamiyeti içten yıkabilmek için, dinin direği, Ehl-i sünnetin gözbebeği, büyük âlim İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe “rahmetullâhi aleyh” hazretlerine de saldırıyorlar. Bu yüce imamı lekeliyebilmek için, her çirkin iftirayı, her alçak yalanı yazmaktan utanmıyorlar. Bunlara ne cevap verilir? Cevap: Büyük İslam alimi İbni Hacer-i Mekki “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinin Arabî Hayratü’l-hisan kitabından ve…

Kuran Okurken Euzü Söylemenin Hükmü Nedir?

Sual: Kur’an-ı Kerim okumaya başlarken “euzü” okumak farz mıdır? Cevap: E’ûzü okumak, (E’ûzü billâhi mineşşeytânirracîm) demekdir. Besmele okumak, (Bismillâhirrahmânirrahîm) demekdir. Abdüllah ibni Abbâs diyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, “Kur’ân-ı kerîme saygı göstermek, E’ûzü okuyarak başlamakla olur ve Kur’ân-ı kerîmin anahtarı, Besmeledir”. Allahü teâlâya yaklaşmak isteyenler, E’ûzüye yapışmakda, Ondan korkanlar da, E’ûzüye…

Kuran-ı Kerimi Dinlemek Sünnet midir?

Sual: Kur’an-ı Kerimi dinlemek sünnet midir? Cevap: Bu mevzu hakkında Şir’atü’l-İslam şerhinde diyor ki; Ara sıra başkasının okuduğu Kur’ân-ı kerîmi dinlemek de sünnettir. Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) çok kere başkasının okuduğu Kur’ân-ı kerîmi dinlerdi. Mesâbîh’de zikr olundu: Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) minberde iken Abdullah ibni Mes’ud (radıyallahü anh)’a «Bana Kur’andan oku!» buyurdu. Abdullah…