Hazreti Osman’a Niçin Zinnureyn Denilmiştir?

Sual: Hazreti Osman’a “radiyallahu anh” niçin “zinnureyn” denilmiştir. Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Malumdur ki Allahü teâlâ hazretleri Musa “alâ nebiyina ve aleyhisselâm” hazretlerine 2 nur vermişti. Biri Tevrat nuru. Biri Yed-i Beyda nuru. Osman “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerine de 2 nur vermişti. O sebeple Zinnureyn derler. Bir kavl de şudur ki…

Hazreti Osman’ın Hayası Nasıldı?

Sual: Hazreti Osman’ın “radiyallahu anh” hayası nasıldı? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Numan bin Beşir’den “radıyallahü teâlâ anh” doğru rivayet ile gelmiştir. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (İçinizde haya bakımından en sadıkınız, Osman bin Affan’dır.) Bu haber zahir delildir ki hiç kimsenin haya ve hicabı bu ümmette Osman…

Kafirun Suresindeki Tecvid Kaideleri Nelerdir?

Sual: Kafirun suresindeki tecvid kaideleri nelerdir? Cevap: Kafirun suresindeki tecvid kaideleri sırasıyla şunlardır; قُلْ يَٓا اَيُّهَا الْكَافِرُونَۙ – “Yâ” derken -ye harfinden sonra med harfi geldiği, hemen sonra gelen kelime ise harekeli -elif harfi ile başladığı için meddi munfasıl vardır. En az 2 elif miktarı uzatılır. – “Kafirûn” derken baştaki -kef harfi kameri harflerden olduğu…

Hazreti Osman Nasıl Müslüman Oldu?

Sual: Hazreti Osman “radiyallahu anh” nasıl müslüman oldu? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Hazret-i Osman “radıyallahü teâlâ anh” rivayet eder. İslama gelmezden evvel bir gün, Kureyşin ileri gelenleri ile oturmuştum. Bir kimse haber verdi ki hazret-i Muhammed Mustafa “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” kerimesi Rukaye’yi Utbe’ye vermiş. Bu haberden bana hayli üzüntü…

Hulefa-i Raşidin Hakkında Ayet-i Kerimeler

Sual: Hulefa-i raşidin hakkında nazil olmuş ayet-i kerimeler var mıdır? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Malum olsun ki yerlerin ve göklerin yaratanı Allahü Sübhanehü ve teâlâ hazretleri, Âdem aleyhisselâmdan beri, Enbiya-i ızam “alâ nebiyina ve aleyhimüssâlatü vesselâm” hazretlerine indirdiği 104 kitabın baş tarafında; Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin ve Çihar…

Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma Nasıl Evlendi?

Sual: Hazreti Ali “radiyallahu anh” ile hazreti Fatıma “radiyallahu anha” nasıl evlendi? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Nakil olunur ki Server-i Enbiya ve Resûl-i kibriyanın “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” Hadice-i kübra “radıyallahü teâlâ anha” hazretlerinden 6 evlat-ı kiramları vücuda geldi. 2’si erkek ve 4’ü kız. Hadice-i kübra, Fâtıma-i Zehra’yı “radıyallâhu anhünne”…

Hatmi Hacegan Nedir? Nasıl Yapılır?

Sual: Hatmi Hacegan nedir, nasıl yapılır? Cevap: Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri, Rabıta-i Şerife kitabında şöyle anlatıyorlar; Büyük Hatm-i Hâcegân: Fâtiha: 7, Salevât: 100. [Elem neşrah le-ke] Sûresi: 79, İhlâs: 1001, Fâtiha: 7, Salevât: 100. Bundan ibârettir. Küçük Hatm-i Hâcegân: Fâtiha: 7, Salevât: 100, “Yâ Bakî Ente’l-Bâkî!”: 500, Salevât: 100, Fâtiha: 7. Bundan ibârettir. Nakşibendiyye Tarîkati’ne…

4 Maddeli Hikmetli Sözler

Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Ey müslümanlar, muvahhidler ve sünniler. Bu makamda çok şirin bir kelam edelim; inşaallahü teâlâ. Malum ola ki her ikbal ve devlet, salah ve saadet, çok ve az, Allahü teâlâ âlemde halk etmiştir. O devlet, ikbal ve salah ve saadetin aslını ve beyanını 4 şeyde koymuştur. O cümlenin hududunu…

Hulefa-i Raşidin Hakkında Hadis-i Şerifler

Sual: Hulefa-i raşidin hakkında hadis-i şerifler var mıdır? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Şimdi, Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem”in buyurduğu, âlimlerin bildirdiği hadis-i şerifleri bildirelim: 1) Kadı imam-ı Nizamüddin Cemal-ül-İslam müceddid-i kudat Ebû Muzaffer bin Hibe-tullah-il esed, isnad ile Ebû Hüreyre “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden naklediyor. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve…

4 Halife Şiiri

Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Çihar yar-i güzinin “Rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” methini, bu menakıb-ı şerifin toplayıcısı ve yazarı olan âsî ve müsrif, Allahü teâlânın kullarının en hakiri ve fakiri, Seyyid Eyyüb bin Sıddık ibni Seyyid Ali bin Muhammed el müştehir bi hazret baba el mülekkab bi acizi Urmavi der ki ceddi alimiz…