“Ben İlmin Şehriyim Ali Kapısıdır” Hadis-i Şerifi

Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki “Ben ilmin şehriyim. Ali kapısıdır.” Hariciler bu hadis-i şerif için, Ali “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerine hased ettiler. Hatta haricilerin büyüklerinden 10 kimse, dediler, biz hazret-i Ali’den “kerremallahü vecheh” hepimiz birer mesele soralım. Eğer her birimize ayrı ayrı cevap verirse,…

Peygamberimizin Hazreti Ali’ye Buyurdukları Nelerdir?

Sual: Peygamber efendimizin “aleyhisselam” Hazreti Ali’ye “radiyallahu anh” evlendiği sırada vasiyetleri nelerdir? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Hazret-i Fâtıma-tüz-zehra’yı “radıyallahü teâlâ anha” hazret-i Ali’ye “radıyallahü teâlâ anh” tezvic ettiklerinde buyurdukları vasiyetleri beyanındadır. Hazret-i Ali “radıyallahü teâlâ anh” rivayet eder. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: Ya Ali! Gelini kendi evine…

Hazreti Ali’nin Diğer İsimleri Nelerdir?

Sual: Hazreti Ali’nin “radiyallahu anh” diğer isimleri nelerdir? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Hazret-i imam-ı Ali’nin “kerremallahü vecheh ve radıyallahü teâlâ anh” birkaç adı var idi. Bir ismi Ebul Hasan, bir ismi Ebul Hüseyin ve biri Haydar [aslan] ve biri Kerrar [muharebede düşmana tekrar tekrar hamle eden], biri Emir-ün nahl ve biri…

Hazreti Ali’nin Doğumu Nasıl Oldu?

Sual: Hazreti Ali’nin “radiyallahu anh” doğumları nasıl oldu? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Doğumları Mekke-i mükerremede vaki olmuştur. [Hicretten 23 sene evvel tevellüd etmiştir.] Fil vak’asından 30, İskenderden 911 sene ve Perviz’in padişahlığından 8 sene geçmiş idi. Validesi Fâtıma hatun binti Esed bin Haşim, bir gece rüyada gördü ki evi nur ile…

Hristiyanlıkta Örtünme Var mı?

Sual: Hristiyanlıkta kadınların örtünmesi dair hükümler var mı? Cevap: Yahudi dininde kadınların başını örtmesi mecburidir. Dindar Yahudi kadınları peruk takarak bu emri bir nebze de olsa yerine getirmeye çalışmaktadır. Nitekim Tevrat’ta kadınların, kendilerine nikâh düşen erkeklerden kaçması ve güzelliklerini, ziynetlerini onlardan saklamaları gerektiği açıkça yazar. İshak Peygamber’in hanımının, karşısına yabancı bir erkek çıktığı zaman, yüzünü…

Salebe Zekat Verdi mi?

Şevahidü’n-Nübüvve kitabında diyor ki; Salebe bin Hatıb, Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” huzuruna gelip, ya Resûlallah, malımın çok olması için bana duâ buyur, dedi. Bunun üzerine: “Vah sana ey Salebe, şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamayacağın çok maldan iyidir” buyurdu. Salebe tekrar, ya Resûlallah, duâ et Allahü teâlâ bana çok mal versin, dedi. Resûlullah “sallallâhü…

Gecikme Faizi Almak Caiz mi?

Sual: Alış-veriş yaptığımızda, akdin zamanında ifa edilmemesi sebebiyle zarara uğruyoruz. Bunun için karşı taraftan cezaî şart veya gecikme fâizi isteyebilir miyiz? Cevap: Semene mahsub edilmek, akid bozulursa karşı tarafta kalmak şartıyla pey ve pişmanlık akçesi (kaparo) verilmesi veya akdin zamanında ifa edilmemesi hâlinde ceza ödemeyi baştan şart ve taahhüt etmek câiz değildir. Akid bozulursa veya…

“Allah Her Yerde Hazır ve Nazırdır” Demek Caiz mi?

Sual: Ahmed bin Hanbel’in “Allah her yerde hazır ve nazırdır demek küfrdür” dediği doğru mudur? Cevap: Seyyid Abdülhakîm Efendi “rahmetullahi aleyh” ruhlara dair bir mektubunda diyor ki: “Allahü teala hazırdır ve nazırdır. Halbuki, Allahü teala, zamanlı değildir ve mekanlı değildir. O halde, bu söz, görünüş üzere kalmaz, mecaz olur. Yani zamansız ve mekansız, yani hiçbir…

Kazaya Kalmış Namazların Tövbesi ve Kazası Nasıl Olur?

Sual: Senelerce birikmiş, kazaya kalmış namazım var. Bunun günahı nedir? Bunun tövbesini nasıl yapmalıyım? Cevap: Farzlara ehemmiyet verip, tembellikle yapmayan kimse, mürted olmaz. İmanı gitmez. Fakat, bir farzı yapmayan müslüman, 2 büyük günaha girer. Birincisi, o farzın vaktini ibadetsiz geçirmek yani farzı geciktirmek günahıdır. Bunun affolması için tövbe etmek, yani pişman olmak, üzülmek, bir daha…

Hazreti Osman’a Niçin Zinnureyn Denilmiştir?

Sual: Hazreti Osman’a “radiyallahu anh” niçin “zinnureyn” denilmiştir. Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Malumdur ki Allahü teâlâ hazretleri Musa “alâ nebiyina ve aleyhisselâm” hazretlerine 2 nur vermişti. Biri Tevrat nuru. Biri Yed-i Beyda nuru. Osman “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerine de 2 nur vermişti. O sebeple Zinnureyn derler. Bir kavl de şudur ki…