“Tertib Sahibi Olmak” Nedir?

Sual: Fıkıh kitaplarında “Kaza Namazı” bahislerinde “tertib sahibi olma” tabiri çok sık geçiyor. Tertib sahibi olmak nedir? Tehtib sahibi birisi namaz kılarken nelere dikkat etmelidir? Cevap: Aşağıdaki yazı Dürrü’l-muhtar kitabından tercüme edildi: 1 günlük 5 vakit farzı ve vitir namazını kılarken ve kaza ederken tertib sâhibi olmak farzdır. Yani, namaz kılarken, sıralarını gözetmek lâzımdır. Cuma…

Sünnetler Yerine Kaza Kılınır Mı?

Sual: Sünnetler yerine kazâ kılınabilir mi? Cevap: Klasik Hanefî fıkıh kaynaklarında, “Kazâ kılmak nâfile kılmaktan evlâdır. Ancak, beş vakit namazın revâtib sünnetleri ile duhâ, evvâbin gibi namazları kazâ değil, sünnet niyetiyle kılmak evlâdır” diyor. Görülüyor ki, nâfileler yerine kazâ kılmak câizdir. Mesele evlâ olup olmama meselesidir. Bu sebeple “kılınmaz” sözü yanlıştır. Bazı ulemâ, özür ile…

Kaza Borcu Olmayan Kaza Kılabilir Mi?

Sual: Hiç kazâsı olmayan kimsenin kazâ namazı kılması câiz midir? Cevap: Kazâya namazı kalan kimse, bunlar birkaç tane ise hemen kazâ eder. Kazâları çok ise, nafaka kazanmak ve istirahat için geçirdiği zamanlardan arta kalan zamanlarda fırsat buldukça her kazâ kılar; hem de nâfile namazların yerine kazâ kılar. Kazâları bitince, tekrar nâfile kılabilir. Kazâya devam da…

Kaza Borcunu Başkası Kılabilir Mi?

Sual: Necip Fazıl’ın vasiyetinde bahsettiği bir husus var: Herkes arkamdan Necip Fazıl’ın kaza borcuna karşılık beş vakit namaz kılsın ve oruç tutsun. Böyle bir şeyin dinimizde yeri var mıdır? Cevap: İbâdetler üçe ayrılır: Birincisi, yalnız mal ile yapılır. Zekât, sadaka böyledir. İkincisi, hem mal ile ve hem beden ile yapılır. Hac ve cihâd böyledir. Üçüncüsü,…

Başkasının Yerine Kaza Namazı Kılınabilir Mi?

Sual: Necip Fazıl’ın vasiyetinde bahsettiği bir husus var: Herkes arkamdan Necip Fazıl’ın kaza borcuna karşılık beş vakit namaz kılsın ve oruç tutsun. Böyle bir şeyin dinimizde yeri var mıdır? Cevap: İbâdetler üçe ayrılır: Birincisi, yalnız mal ile yapılır. Zekât, sadaka böyledir. İkincisi, hem mal ile ve hem beden ile yapılır. Hac ve cihâd böyledir. Üçüncüsü, yalnız beden…

Kazâ Namazına Dâir

(Dürr-ül-muhtâr)da nemâzı anlatmağa başlarken ve İbni Âbidîn, (Redd-ül-muhtâr) kitâbı, ikiyüzotuzdördüncü sahîfede, bunları açıklarken buyuruyor ki: Âdem aleyhisselâmdan beri, her dinde bir vakt nemâz var idi. Hepsinin kıldığı, bir araya toplanarak bize farz edildi. Nemâz kılmak, îmânın şartı değil ise de, nemâzın farz olduğuna inanmak, îmânın şartıdır. Nemâz, düâ demekdir. İslâmiyyetin emr etdiği, bildiğimiz ibâdete, nemâz (Salât) ismi verilmişdir. Mükellef…