Ehli Beyt ve Ashabın Üstünlükleri Nelerdir?

Sual: Ehli beyt ve ashab-ı kiramın üstünlükleri nelerdir? Cevap: Şevahidü’n-nübüvve kitabında diyor ki; Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” Ashâbının “Rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ve Ehl-i beytinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, diğer ümmetlerden üstün ve faziletli olduklarına itikat etmek dini bir vecibe ve İslam akaidindendir. Selef-i salihinin onlar hakkında naklettikleri hadis-i şeriflere ve menkıbelerine itimat ederiz.…

Necaşi Nasıl Müslüman Oldu?

Sual: Habeşiştan meliki Necaşi nasıl müslüman oldu? Cevap: Şevahidü’n-Nübüvve kitabında diyor ki; Ashâb-ı kirâm “aleyhimürRıdvân” Habeşistan’a 2. defa hicret ettiklerinde 82 erkek ve 24 kadın idiler. Cafer bin Ebû Talib “radıyallâhu anh” ve Ümmü Seleme “radıyallâhu anha” da onlar arasında idiler. Ümmü Seleme “radıyallâhu anha” şöyle anlatmıştır: Habeşistan’da ikâmetimiz sırasında rahatlıkla dinimizi açıkladık. Allahü teâlâya…

Peygamberimizin Doğumu ve Kisra

Sual: Peygamber efendimizin “aleyhisselam” dünyayı teşrifleri esnasında Kisra’nın sarayında neler oldu? Cevap: Şevahidü’n-Nübüvve kitabında diyor ki; Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” efendimizin doğduğu gece, İran kralı (Kisra’nın) sarayı sallandı ve 14 burcu yıkıldı. Farisin (mecusilerin) 1.000 seneden beri hiç sönmeden yanan ateşi söndü. Save gölünün suyu yere çekilip kurudu. Mecusilerin meşhur alimi Mübedan rüyasında, serkeş…

Uteybe bin Ebu Leheb Nasıl Öldü?

Sual: Uteybe bin Ebu Leheb nasıl öldü? Cevap: Şevahidü’n-Nübüvve’de diyor ki; Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” hanımı hazret-i Hadice “radıyallâhu anha” hayatta iken, kızlarından Zeyneb’i “radıyallâhu anha” kız kardeşinin oğlu Ebul As’a vermişti. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” kızlarından Rukaye’yi veya Ümmü Gülsüm’ü de Uteybe bin Ebû Leheb’e nişanlamıştı. Resûlullah “aleyhisselâm” ile Kureyşliler arasında düşmanlık…

İlk Vahiy Nasıl Geldi?

Sual: İlk vahiy nasıl geldi? Hira mağarasında neler oldu? Cevap: Şevahidü’n-nübüvve kitabında diyor ki; Hazret-i Muhammed’e “sallallâhü aleyhi ve sellem” Cebrâil’in “aleyhisselâm” gelmesi ve vahiy getirmesi yaklaşmıştı. O sırada Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” Mekke’nin dışına çıktığında, yanından geçtiği her taştan: “Esselamü aleyke ya Resûlallah” diye ses gelirdi. Etrafına bakınca, kimseyi göremezdi. (Sahih-i Buhari) de…

Selman-ı Farisi Nasıl Müslüman Oldu?

Sual: Selman-ı Farisi “radiyallahu anh” nasıl müslüman oldu? Cevap: Şevahidü’n-Nübüvve kitabında diyor ki; Selman-i Fârisî “radıyallâhu anh” müslüman olmadan önce birçok rahib ile sohbet etmiş, pekçok patriğin hizmetinde bulunmuştu. Her biri ömrünün sonunda başka bir rahibin yanına gitmesini vasiyet etmişti. Yanında bulunduğu son rahibin de, vefatı yaklaşınca, sizden sonra kimin yanına gideyim, diye sordu. O…

Herakliyus İman Etti mi?

Sual: Herakliyus iman etti mi? Cevap: Şevahidü’n-Nübüvve kitabında diyor ki; Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” hicretin 6. senesinde Zilhicce ayının sonunda veya 7. senesi Muharrem ayının başında hükümdarlara elçiler gönderdi. Dıhye-i Kelbi’yi “radıyallâhu anh” Rum kralı Herakle elçi olarak gönderdi. Onunla bir mektup yolladı. O mektupta şöyle yazılı idi. (Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektup Allahın kulu ve…

Salebe Zekat Verdi mi?

Şevahidü’n-Nübüvve kitabında diyor ki; Salebe bin Hatıb, Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” huzuruna gelip, ya Resûlallah, malımın çok olması için bana duâ buyur, dedi. Bunun üzerine: “Vah sana ey Salebe, şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamayacağın çok maldan iyidir” buyurdu. Salebe tekrar, ya Resûlallah, duâ et Allahü teâlâ bana çok mal versin, dedi. Resûlullah “sallallâhü…

Önsöz

ŞEVAHİDÜ’N NÜBÜVVE BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  Yarattıklarını şahit yaparak ülûhiyetinin sırlarını bize bildiren Allahü teâlâya hamd olsun. Sonradan olanlar ile ve imkan delilleri ile rububiyetinin ikrar yolunu bize gösterdi. Kendisine kulluk etmek şerefini, fadl ve ihsanı ile bildirdi. Âzametinin ihsanı olarak; bize, saadete, rahmete ve mağfirete vesile olan yolları gösterdi. Ahir zamanda, insanlara ve cinlere, Adnan oğullarından olan…

Hilye-i Saadet Şiiri

HİLYE-İ SAADET Ashâbına nasihattan sonra, Fahr-i âlem dedi, benden sonra, Hilye-i pakimi, görse biri, olur o, yüzümü görmüş gibi. Gördükte, hubbu hâsıl olsa, yani, hüsnüme aşık olsa. Beni görmeyi etse arzu, kalbi, sevgimle olsa dolu. Cehennem olur, ona haram, Rabbim, Cenneti eder ikram. Dahi, haşretmez çıplak, anı Hak, olur gufranına, Hakkın mülhak. Denildi ki hilye-i…