Önsöz

ŞEVAHİDÜ’N NÜBÜVVE BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  Yarattıklarını şahit yaparak ülûhiyetinin sırlarını bize bildiren Allahü teâlâya hamd olsun. Sonradan olanlar ile ve imkan delilleri ile rububiyetinin ikrar yolunu bize gösterdi. Kendisine kulluk etmek şerefini, fadl ve ihsanı ile bildirdi. Âzametinin ihsanı olarak; bize, saadete, rahmete ve mağfirete vesile olan yolları gösterdi. Ahir zamanda, insanlara ve cinlere, Adnan oğullarından olan…

Hilye-i Saadet Şiiri

HİLYE-İ SAADET Ashâbına nasihattan sonra, Fahr-i âlem dedi, benden sonra, Hilye-i pakimi, görse biri, olur o, yüzümü görmüş gibi. Gördükte, hubbu hâsıl olsa, yani, hüsnüme aşık olsa. Beni görmeyi etse arzu, kalbi, sevgimle olsa dolu. Cehennem olur, ona haram, Rabbim, Cenneti eder ikram. Dahi, haşretmez çıplak, anı Hak, olur gufranına, Hakkın mülhak. Denildi ki hilye-i…

Mukaddime

MUKADDİME Nebî ve Mürsel [Resûl] kelimelerinin manaları ve bunlara bağlı şeylerin açıklanması hakkındadır.  Resûl, kendisine Allahü teâlâ tarafından vahiy yolu ile yeni bir din gönderilen Peygamberdir. Bu din ile Allahü teâlâya nasıl ibadet edileceğini bildiren, her asırda gelen Peygamberlere Nebî denir. Peygamberliğini bildirdikten sonra, iman etmeyenlerle cihat etmesi emrolunan Peygamberlere “Ulül’azm” denir. [Adem, Nuh, İbrahim,…

Doğmadan Önce Meydana Gelen Alametler

BİRİNCİ BÖLÜM Muhammed aleyhisselâm doğmadan önce meydana gelen ve peygamberliğine müjde olan alâmetler:  ¥ Irbaz bin Sariye “radıyallahü teâlâ anh” şöyle rivayet etmiştir: Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: Âdem aleyhisselâmın cesedi toprak halinde ve henüz ruh verilmemiş hâlde iken, Allahü teâlâ katında benim adım “Hatemünnebiyin”  diye yazılmıştı. Size halimin başlangıcından…

Doğumundan Bisete Kadar Görülenler

Muhammed aleyhisselâmın doğumundan peygamberliği bildirilinceye kadar görülen peygamberlik müjdeleri ve alâmetleri: ¥ Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” annesi Âmine hatun şöyle anlatmıştır: O hazretin [yani Muhammed aleyhisselâmın] doğacağı sırada evde yalnız idim. Abdülmuttalib Beytullah’ı tavaf etmeye gitmişti. Abdullah 4 ay önce Medine’de vefat etmişti ve orada defnedilmişti. Evin tavanı tarafından büyük bir şey indiğini hissettim…

Bi’setten Hicrete Kadar Vuku Bulan Hadiseler

3. BÖLÜM Muhammed aleyhisselâmın peygamberliğinin bildirilmesinden hicretine kadar vuku bulan hadiseler:  ¥ Hazret-i Muhammede “sallallâhü aleyhi ve sellem” Cebrâilin “aleyhisselâm” gelmesi ve vahiy getirmesi yaklaşmıştı. O sırada Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” Mekkenin dışına çıktığında, yanından geçtiği her taştan: “Esselamü aleyke ya Resûlallah” diye ses gelirdi. Etrafına bakınca, kimseyi göremezdi. (Sahih-i Buhari) de şöyle bildirilmiştir:…

Peygamber Efendimizin Mucizeleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” hicretinden vefatına kadar vuku bulan hadiseler. Bu bölümde iki kısım vardır. Birinci kısım, kitaplarda ne zaman meydana geldiği bildirilen mucizeler ile alakalıdır. İkinci kısım ise, hangi kitaptan alındığı ve zamanı zikir edilmeden anlatılan hadiseler ile alakalıdır. BİRİNCİ KISIM: Resûlullahın “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hicretinden vefatına kadar meydana…

Peygamberimizin Vefatından Sonra Mucizeleri

BEŞİNCİ BÖLÜM Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” Peygamberliğine delalet eden, fakat ne zaman vuku bulduğu bildirilmeden nakledilen mucizeleri. Bu bölüm iki kısımdır. 1. KISIM: Zamana bağlı olmayan mucizeler:  ¥ Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” mübarek yüzünün güzelliği kemalde ve mübarek azalarının tenasübü itidalde idi. Sözleri tatlı idi. Her hareketi ve duruşu, davranışları ve işleri o…

Ashab-ı Kiramdan Bildirilenler

ALTINCI BÖLÜM Ashâb-ı kiramdan ve eimme-i izamdan “Rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bildirilen peygamberlik delilleri ve müjdeleri:  ¥ Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” Ashâbının “Rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ve Ehl-i beytinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, diğer ümmetlerden üstün ve faziletli olduklarına itikat etmek dini bir vecibe ve İslam akaidindendir. Selef-i salihinin onlar hakkında naklettikleri hadis-i şeriflere…

12 İmam Hakkında

İMAM-I HASAN BİN ALİ “radıyallâhu anhüma”  ¥ Emir-ül müminin hazret-i Hasan bin Ali “radıyallâhu anhüma” 12 imamın ikincisidir. Künyesi Ebû Muhammeddir. Lakabı Taki ve Seyittir. Hicretin üçüncü senesinde Ramazan-ı şerif ayının ortasında Medinede doğdu. İsm-i şerifini Cebrâil aleyhisselâm Cennet ipeklerinden bir ipeğe sarılı olarak Resûlullaha “sallallâhü aleyhi ve sellem” hediye getirmiştir. Esma binti Umeys “radıyallâhu…