Herakliyus İman Etti mi?

Sual: Herakliyus iman etti mi? Cevap: Şevahidü’n-Nübüvve kitabında diyor ki; Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” hicretin 6. senesinde Zilhicce ayının sonunda veya 7. senesi Muharrem ayının başında hükümdarlara elçiler gönderdi. Dıhye-i Kelbi’yi “radıyallâhu anh” Rum kralı Herakle elçi olarak gönderdi. Onunla bir mektup yolladı. O mektupta şöyle yazılı idi. (Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektup Allahın kulu ve…

Ey İnsan Adını Taşıyan Varlık

Ey, insan adını taşıyan varlık, kendine gel, uyan gafletten artık! Saadet yolunu görmezsen nadan, Niye vermiş sana bu aklı Yezdan? Niçin geldin fânî cihana, böyle! Yalnız yemek içmek mi, söyle? Bilirsin, bir ruh da vardır insanda, Psikoloji olayları meydanda. Muhakkak, dünyaya gelen ölüyor. O zaman ruhlar aceb n’oluyor? İleriyi görmek, elbet insanlık. Bunu sağlar sanma…

Hayırsever Gayri Müslimlere Son Nefeste Hüsnizan Edilir mi?

Sual: Bazı gayrimüslimler dünyada çok faydalı işler yapıyorlar. Bunların son nefeste iman etmiş olmaları mümkün müdür? Cevap: Beşeriyete hizmet düşüncesi ile çalışarak faydalı bilgiler ve eserler bırakmış olanlar, başka dinden olsalar bile ömürlerinin sonunda Allahü teâlânın hidayetine nail olmaları umulur. Eski müslümanlar, bu gibi insanlar için (gizli din tutar) derlerdi. Bu gibi hayır ve ihsan…

Maliki Mezhebini Taklit Nasıl Olur?

Sual: Muhtelif sebeplerle gusl veya abdestte Maliki mezhebini taklit eden nelere dikkat etmelidir? Cevap: Umumi olarak Hanefi mezhebine en yakın mezhep olarak Maliki mezhebi görülür. Çünkü İmam Malik, İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin talebesi mesabesindedir. İmam Mâlik’in talebeleri de, İmam Ebu Hanife’nin talebelerinden ders alarak, Mâlikî mezhebi tedvin ederken Hanefî usul ve ictihadlarından istifade etmişlerdir. Bundan…

Taşıyıcı Annelik Caiz mi?

Sual: Taşıyıcı annelik câiz midir? Çocuk kimin çocuğu sayılır? Cevap: Taşıyıcı anne, eğer sperm sahibi erkekle evli değilse, bu şekilde döllenme câiz değildir. Bununla beraber, çocuğun annesi onu doğuran kadındır; yumurta sahibi kadın değildir. Kur’an-ı kerîmde, “Anneleri, onları doğuran kadınlardır” buyuruluyor (Mücâdele: 2). Başka bir kadından yumurta alınması, organ nakli hükmündedir. Mamafih yumurta sahibi kadınla…