Maliki Mezhebini Taklit Nasıl Olur?

Sual: Muhtelif sebeplerle gusl veya abdestte Maliki mezhebini taklit eden nelere dikkat etmelidir? Cevap: Umumi olarak Hanefi mezhebine en yakın mezhep olarak Maliki mezhebi görülür. Çünkü İmam Malik, İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin talebesi mesabesindedir. İmam Mâlik’in talebeleri de, İmam Ebu Hanife’nin talebelerinden ders alarak, Mâlikî mezhebi tedvin ederken Hanefî usul ve ictihadlarından istifade etmişlerdir. Bundan…

İdrar Kaçıranlar Namazı Nasıl Kılarlar?

Sual: İdrar karçıranlar, necaset temizlemekte güçlük çekenler namazlarını nasıl kılarlar? Fıkıh kitaplarında bu meselede bir kolaylık var mıdır? Cevap: İdrar, kan kaçıranların ve necaset temizlemekte zahmet çekenlerin Mâlikî mezhebini taklit etmeleri, (Mafüvat) şerhinde yazılıdır. (El-fıkıh-u alel-mezahib-il erbea)da diyor ki (Mâlikî mezhebinde, sağlam insandan çıkan bevl, meni, mezi, vedi, istihaza kanı, gait ve yel abdesti bozar.…

Maliki Mezhebinde Abdest ve Namaz

Sual: Maliki mezhebinde abdest ve namaz hükümleri nelerdir? Cevap: El-fıkh-u alel-mezahibi’l-erbea kitabında diyor ki (Mâlikî mezhebinde, sağlam insandan çıkan bevl, meni, mezi, vedi, istihaza kanı, gait ve yel abdesti bozar. Taş, solucan, cerahat, sarı su, kan çıkınca bozulmaz. Abdesti bozanlar, hastalık ile çıkarsa ve çıkması men’ olunamazsa, mesela bevl, bir namaz vaktinin yarısından çok devam eder…

Şafii Mezhebinde Abdest ve Namaz

Şâfiî mezhebinde, namazın şartları 2 kısımdır: Vücub şartları ve sıhhatinin şartları. Namazın vücûbunun şartları, Şâfiîde 6’dır: Bu 6 şart kimde varsa, onun namaz kılması lazımdır. Müslüman olmak, namazın emrolduğunu işitmek, akıl ve baliğ olmak. Hayzdan ve nifastan temiz olmak, işitir ve görür olmak. Namazın sahih olması için, Şâfiî mezhebinde 7 şart vardır: Hadesten taharet [yani,…

Mezheb Taklidinde Usul Nedir?

Sual: Bir müslüman bir meselede kendi mezhebinde bir çıkış yolu bulamazsa, ne yapması lazım gelir? Cevap: Her müslümanın ibâdet yaparken ve haramdan sakınırken, kendi mezhebi âlimlerinin, (Fetva böyledir), (En iyisi budur), (En doğru söz budur) gibi bildirdiklerine, yani kuvvetli kavle uyması lâzımdır. Kendi arzusu ile yaptığı bir şey, buna uymasına mâni olur ve bu mâni…

Şafii Mezhebinde Namaza Niyet Nasıl Olur?

Sual: Şâfiî mezhebinde namaza durmadan tüm rükünleri aklına getirip öyle mi kılmaya başlamak gerekir? Cevap: Niyetin kendisi için dört tane şart gereklidir: 1. Namazın farzlığına niyet edilecektir. Yani namaz kılacak kişi, kılacağı namazın farzlığına kasdetmelidir. 2. Namaz kılma fiilini kasdetmelidir. Yani icmâlen de olsa namaz niyetini, namazın bölümlerinde hazır olarak kalbinde tutmalıdır. Şâfiîler bu ikinci…

Abdestte Malikiyi Taklide Dair

Sual: Abdestte maliki mezhebini taklid ediyorum. Bu meselede nelere dikkat etmeliyim ve neleri bilmeliyim? Cevap: El-mukaddemetü’l-izziyye kitabında diyor ki, (Mâlikî mezhebinde, bir kabdaki temiz suya necâset düşse, 3 vasfından biri değişmez ise, bununla abdest ve gusl sahîh, lâkin mekrûhdur. Mâ-i müsta’mel de böyledir. Halâya sol ayakla ve başı örtülü girilir. Eti yinen hayvanların bevli ve pisliği temizdir.…

Maliki Mezhebinde Fatihayı Unutan Ne Yapar?

Sual: Mâlikî mezhebinde namazda Fâtiha okumayı unutan kimse nasıl hareket eder? Cevap: Mâlikî mezhebinde Fâtiha’yı namazın her rek’atinde okumak farzdır. Fâtiha’yı sehven terk eden kişi, rükûa varıncaya kadar hatırlamadığı takdirde, meşhur kavle göre namazına devam eder. Selâmdan önce de sehiv secdesi yapar. Namazın bir rek’atinde de olsa okuduktan sonra Fâtiha’yı geri kalan rek’atlerin birinde veya…

Maliki Mezhebinde Başı Açık Kılınan Namazın Hükmü Nedir?

Sual: Bir hoca, ”Mâlikîler namazda kadınların başını örtmesini namazın farzları arasında saymaz, sünnet ve müstehablarından biri olarak görür. Bu itibarla başörtüsüz kılınan namaz Mâlikîlerde ağırlıklı görüşe göre sahih olmakla birlikte vakti içinde iade edilmesi tavsiye edilmiştir.” diyor. Doğru mudur? Cevap: Yanlış anlama vardır. Malikide kadının başının örtülmesinin gerekmediği şeklinde bir kavil işitmedik. Ancak Mâlikîde avret…

Malikiyi Taklitte Yatsının Mekruh Vakti Ne Zamandır?

Sual: Mâlikî mezhebinde yatsı namazını vaktin üçte birinden sonraya geciktirmek günah olduğu için vakit girer girmez hemen yatsının farzına duruyorum. Sonra ilk ve son sünneti kılıyorum. Böyle yapmak doğru oluyor mu? Cevap: Yatsının önce sünneti, sonra farzı kılınır. Yatsının vakti 4 mezhepte de imsake kadardır. Vaktin ilk 3’te 1’inde kılmamak Mâlikî mezhebinde günah ise de,…