Namazı Ayakta Kılamayan Nasıl Kılar?

Sual: Ayakta namazını kılamayan nasıl kılar? Cevap: Ayakta duramayan veya zarar gören, başı dönen kimse, farzları da, secde ettiği yerde oturarak kılar. Rükû için eğilir. Secde için, başını yere koyar. Duvara, değneğe, insana dayanarak, biraz ayakta durabilenin, ayakta tekbîr alması ve o kadarcık ayakta okuması farzdır. Secde için yere eğilemeyen hasta, önceden yere konulan, 25…

İdrar Kaçıranlar Namazı Nasıl Kılarlar?

Sual: İdrar karçıranlar, necaset temizlemekte güçlük çekenler namazlarını nasıl kılarlar? Fıkıh kitaplarında bu meselede bir kolaylık var mıdır? Cevap: İdrar, kan kaçıranların ve necaset temizlemekte zahmet çekenlerin Mâlikî mezhebini taklit etmeleri, (Mafüvat) şerhinde yazılıdır. (El-fıkıh-u alel-mezahib-il erbea)da diyor ki (Mâlikî mezhebinde, sağlam insandan çıkan bevl, meni, mezi, vedi, istihaza kanı, gait ve yel abdesti bozar.…

Özür Sahibi Nasıl Abdest Alır?

Sual: Özür sahibi nasıl abdest alır? Nasıl namaz kılar? Kimlere özür sahibi denir? Cevap: Özür sahibi olan, istediği zaman abdest alır. Bu abdest ile istediği kadar farz ve nâfile namaz kılar ve Kurân-ı Kerîm okur. Namaz vakti çıkınca abdesti bozulmuş olur. Her namaz vakti girdikten sonra, yeni abdest alıp, bu vakit çıkıncaya kadar her ibâdeti…

Sandalyede Namaz Kılmak Caiz Mi?

Sual: Günümüzde camiilerde yaşlı ve orta yaşlıların sandalyelerden saf oluşturarak namaz kıldıklarını görüyoruz. Sandalyede namaz kılmak caiz midir? Caiz ise hangi şartlarda caizdir? 4 mezhebin de hükmü aynı mıdır? İslamiyette buna benzer durumlarda kolaylık prensibine göre fetva vermek doğru mudur? Cevap: İslamiyet’teki kolaylık prensibi, dinin müsaade sınırları içerisinde meşruiyet kazanır. Yoksa kişinin kendi anlayış ve…

Secde Yapamayan Hasta Namazı Nasıl Kılar?

Sual: Ayakta durabilen, ama secde yapamayan hasta, namazını nasıl kılar? Cevap: Bir kimse, dayanarak da olsa ayakta duramıyorsa veya ayakta durduğu zaman meselâ abdesti kaçıyorsa, hastalığı artıyorsa, acı duyuyorsa, başı dönüyorsa veya bir meşakkatle karşılaşıyorsa, namazını oturarak kılar. Rükû için eğilir; secdeleri yapar. Tamamında ayakta duramıyorsa, gücü yettiği kadar durur; sonra oturarak tamamlar. Oturamıyorsa, sırtüstü…

Ayakta Duramayan Hasta Namazı Nasıl Kılar?

Sual: Ayakta duramayan hasta namazını nasıl kılar? Cevap: İbni Abidin hazretleri diyor ki: “Bir kimse ayakta durmaktan âciz ise veya hastalığının ziyadeleşmesinden yahut geç düzelmesinden veya başının dönmesinden korkarsa yahud şiddetli ağrı duyarsa veya ayakta kıldığı takdirde sidiğini tutamazsa oturarak dilediği şekilde namazını kılar. Velev ki bir yastığa veya insana dayansın. «Oturarak dilediği şekilde namazını…

Hastanın Namazı Nasıldır?

Abdesti bozan şeyin bedenden çıkması, devamlı olursa, (Özür) denir. İdrar, iç sürmesi, yel kaçırmak, burun kanaması ve yaradan kan, sarı su akması, ağrıdan, şişten dolayı gözyaşı akması, bir namaz vakti içinde, devamlı olunca, bu kimse ve istihaza kanı akan kadın, özür sâhibi olurlar. Tıkamakla, ilaç ile veya namazı oturarak yahut ima ile kılarak, bunları durdurmaları…