Yılbaşı ve Noel Kutlamak Câiz Midir?

Sual: Yılbaşı kutlamak insanı dinden çıkarır mı? Yılbaşı ve Noel aynı günler midir? Cevap: Hayır. Yılbaşı dini bir gün değildir; âdettir. Yılbaşı ve Noel birbirinden farklıdır. Noel Hristiyanların dinî bayramıdır. Hristiyanlar, 24-25 Aralık gecesini, Hazret-i Îsâ’nın “aleyhisselam” doğum günü olarak kabul edip bunu kutlarlar. Gayrimüslimlerin diğer bayramları gibi Noel’i kutlamak da hiç câiz değildir. Yılbaşı…

Kadd-i bülend dâred, destâr pâre pâre,

Sual: Aşağıdaki Farisi beytin tercümesi nedir ve açıklaması nasıldır? Kadd-i bülend dâred, destâr pâre pâre, Çün âşiyân-ı leklek, ber kelle-i minâre. Cevap: Kadd-i bülend dâred, destâr pâre pâre (Uzun boyum var, sarık parça parça) Çün âşiyân-ı leklek ber kelle-i minâre (Tıpkı minare tepesindeki leylek yuvası gibi) Yukardaki beytin manâsının izahı şöyle: “Adamın boyu uzun, ımâmesi (sarığı, başlığı)…

Farsçayı Nasıl Öğrenirim?

Sual: Farsça öğrenmek için ne tavsiye edersiniz? Cevap:  Farsça kolaydır. Günümüz Türkçesinde kullandığımız binlerce kelimenin aslı Farsçadır. Gül, ayna, tıraş, bahar, derya, dakika, abdest, namaz, peygamber kelimeleri gibi. Ayrıca gramer olarak da Türkçeye benzemektedir. Cümleler özne ile başlanıp, yüklem ile bitmektedir. Zamanlar ise Türkçede olduğu gibi yüklemin aldığı eklere göre değişmektedir. Farsça dilbilgisi adında kitaplar…

Sandalyede Namaz Kılmak Caiz Mi?

Sual: Günümüzde camiilerde yaşlı ve orta yaşlıların sandalyelerden saf oluşturarak namaz kıldıklarını görüyoruz. Sandalyede namaz kılmak caiz midir? Caiz ise hangi şartlarda caizdir? 4 mezhebin de hükmü aynı mıdır? İslamiyette buna benzer durumlarda kolaylık prensibine göre fetva vermek doğru mudur? Cevap: İslamiyet’teki kolaylık prensibi, dinin müsaade sınırları içerisinde meşruiyet kazanır. Yoksa kişinin kendi anlayış ve…

Maliki Mezhebi İçin Hayz

(Hayz), akmak demektir. 8 yaşını bitirip, 9 yaşına basdıkdan birkaç gün veyâ ay, yâhud seneler sonra, sıhhatli bir kızın veyâ âdet zamânı son dakîkasından i’tibâren (Tam temizlik) geçmiş olan kadının önünden çıkan ve en az 3 gün, yanî ilk görülmesinden itibâren 72 mu’tedil yanî vasatî sâat devâm eden kana denir. Buna (Sahîh kan) da denir. Âdet zamânından sonra…

Hırsızın Elinin Kesilmesi Zulüm Mü?

Sual: Kurân-ı Kerîmde, hırsızlık yapanların elinin kesilmesi gibi çok şiddetli ve insanlarda bugün için zalimane olarak kabul edilecek bazı hükümler var olduğu söyleniyor. Hırsızlık yapan bir insanın elini kesmek zulüm değil midir? Cevap: Bu iddia yanlıştır. Kurân-ı Kerîmde hırsızlık yapanların elinin kesilmesi emri vardır. Fakat burada hırsızdan maksat, büyük bir vahşet ile evlere saldıran ve…

Muskaya Dair

Bâzı sıkıntı ve hastalıkları tedâvi etmek ve nazara karşı korunmak için, Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde bildirilen âyetleri, duâları okumak, taşımak. Kur’ân-ı kerîmdeki ve hadîs-i şerîflerdeki duâlar yazılıp muska şeklinde de taşınabilir. Muska, Arapça bir kelime olup, aslı “mıska”dır. Doğru şekli “Nüsha”dır. Nüsha, lügatta yazılı şey mânâsınadır. Muska, âyet ve duâların bir kâğıda veya beze…