Sual: Farsça öğrenmek için ne tavsiye edersiniz?

Cevap:  Farsça kolaydır. Günümüz Türkçesinde kullandığımız binlerce kelimenin aslı Farsçadır. Gül, ayna, tıraş, bahar, derya, dakika, abdest, namaz, peygamber kelimeleri gibi. Ayrıca gramer olarak da Türkçeye benzemektedir. Cümleler özne ile başlanıp, yüklem ile bitmektedir. Zamanlar ise Türkçede olduğu gibi yüklemin aldığı eklere göre değişmektedir. Farsça dilbilgisi adında kitaplar vardır. Eğer Arapça biliyorsanız Farsçayı çok rahat bir şekilde kısa sürede öğrenebilirsiniz. Gülistan’ı ve Rehber-i Gülistan’ı esas alan bir hocadan klasik usulde öğrenmek mümkündür. Veya Farsça dilbilgisi kitabı alıp çalışıp Farsça kitaplar okuyarak ilerletilebilir. Farsça Arapça gibi zor bir lisan değildir. Grameri kısa sürede hallettikten sonra biraz kelime ezberleyerek metin okumaya başlanabilir. Arapça bilen, Farsçayı da çok kısa zamanda öğrenir. Arapçayı iyi öğrendikten sonra Farsça da öğrenmek faydalıdır.

 

Sual: Osmanlıcaya vakıf bir talebenin tek başına Farsça öğrenmesi mümkün müdür?
Cevap: Mümkündür. Eski Osmanlıca metinlerde Farsça kelimeler sıklıkla geçer. Farsça gibi Osmanlıca da İslam alfabesi ile yazıldığı için Osmanlıca bilmek Farsça öğrenmeye başlamak için sağlam bir altyapı teşkil eder. Günümüzde Farsça gramer kitapları piyasada satılıyor. Bu kitaplarla çalışılarak bir hocaya ihtiyaç olmadan öğrenilebilir.

 

Sual: Farisi lisanını niçin öğrenmeliyiz?
Cevap: Farisi İran, Afganistan ve Tacikistan ülkelerinde resmi dildir. 100 milyondan fazla bir nüfus bu dili konuşmaktadır. Başta İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin Mektûbât isimli eseri ve Mevlana Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin Mesnevi’si olmak üzere pek çok İslami eser bu dildedir. Sırf bu iki eseri orjinal dilinden okumak için bile Farisi öğrenmeye değer. Son devir İslam alimlerinden Abdülhakîm Arvâsî hazretleri, Mektûbât kitabı için “Osmanlıcası ağırdır. Fârisîyi az bilen, Mektûbât’ı aslından okur; Osmanlıcasından daha kolay anlar” buyurmuştur.  “Arabi nübüvvet (peygamberlik) lisanı, Farisi vilayet (evliyalık) lisanı, Türkçe de devlet lisanı” sözü meşhurdur. Ayrıca Farsça, şiir söylemeye en müsait dillerden birisidir.

 

Sual: “Farisi” kelimesi nereden gelmektedir?
Cevap: Farisi Pers İmparatorluğunun resmi dilidir. İngilizcede de “Persian” olarak yazılır. Arabi lisanında -P harfi olmadığı için Arabiye -F olarak geçmiştir. Bu sebeple “Farisi” denmektedir.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler