Hayız (Adet) Hesabı Nasıl Yapılır?

Sual: 6-7 gün âdet gören biriyim. 5 Nisan’da öğlen âdetim başladı. 10 Nisan’da öğle vakti guslettim. Fakat 13 Nisan’da tekrar leke geldi. Ne yapmalıyım? Cevap: Hayza dair bilinmesi gereken esas kâideler aşağıda verilmiştir. 1) Hayz ve temizlik âdeti olmak üzere iki âdet vardır. Bu âdet müddetlerinin kaydedilmesi gerekmektedir. 2) Hayzın en az müddeti 3 gün,…

Hayzlı Kadın Nasıl Hac Yapar?

Sual: Hayızlı kadın tavaf yapabilir mi? Hoca tavaf yapın, bir davar kesin, hallolur dedi. Cevap: Arafat ve Müzdelife’de hayızlı veya cünüp olmanın mahzuru yoktur. Ama tavafta vâcibdir. Cünüp veya hayızlı olarak tavaf yaparsa, haram işlemiş olur; ama tavaf sahihtir, kendisinden düşer. Hayızlı kadın hayzın bitmesini bekler; sonra tavafını yapar. Hayızlı olarak tavaf ederse, hem günaha…

Hayız Misalleri

(Hayız), akmak demektir. 8 yaşını bitirip, 9 yaşına bastıktan birkaç gün veya ay, yahut seneler sonra, sıhhatli bir kızın veya adet zamanı son dakikasından itibaren (Tam temizlik) geçmiş olan kadının önünden çıkan ve en az 3 gün, yani ilk görülmesinden itibaren 72 mutedil yani vasati saat devam eden kana denir. Buna (Sahih kan) da denir.…

Maliki Mezhebi İçin Hayz

(Hayz), akmak demektir. 8 yaşını bitirip, 9 yaşına basdıkdan birkaç gün veyâ ay, yâhud seneler sonra, sıhhatli bir kızın veyâ âdet zamânı son dakîkasından i’tibâren (Tam temizlik) geçmiş olan kadının önünden çıkan ve en az 3 gün, yanî ilk görülmesinden itibâren 72 mu’tedil yanî vasatî sâat devâm eden kana denir. Buna (Sahîh kan) da denir. Âdet zamânından sonra…

Adet Zamanını Unutan Kadın Ne Yapar?

Sual: Adet zamanını unutan kadın ne yapar? Cevap: Zannına göre hareket eder. Hayzını şaşıran kadın günlerinin sayısını unutur da yerini meselâ, ayın başında veya sonunda olduğunu bilirse ne yapar? Mesela bu kadın ayın sonunda temizlendiğini bilir de günlerinin sayısını bilemezse, 20 güne kadar her namaz vakti için abdest alır. Çünkü bu müddet zarfında temiz bulunduğunu…

Hayız ve Nifasa Dâir

Büluğ (ergenlik) çağına giren bâkire kızlar ve evli kadınlara mahsus hâller. Hayız, büluğ çağına giren bâkire kızlar ile evli kadınlardan bir hastalık sebebiyle olmaksızın ayın muayyen günlerinde gelen kandır. Nifas ise, doğumdan sonra gelen lohusalık kanına denir. Bu iki hâlde gelen kanın, İslâm dîninde bâzı hükümleri vardır. Bu kanlar, belli zamanlarda ve belli sebeplerden sonra…