Sual: Adet zamanını unutan kadın ne yapar?

Cevap: Zannına göre hareket eder. Hayzını şaşıran kadın günlerinin sayısını unutur da yerini meselâ, ayın başında veya sonunda olduğunu bilirse ne yapar? Mesela bu kadın ayın sonunda temizlendiğini bilir de günlerinin sayısını bilemezse, 20 güne kadar her namaz vakti için abdest alır. Çünkü bu müddet zarfında temiz bulunduğunu %100 bilir. Ondan sonra 7 gün içinde yine bu şekilde abdest alır; zira hayızda mı temizlikte mi olduğu şüphelidir. Son 3 günde namazı terk eder. Çünkü bu günlerde hayızlı olduğunu %100 bilir. Ayın sonunda yıkanır. Zira o zaman hayızdan çıktığını bilir. 20 günü geçtikten sonra kan geldiğini bilir de kaç gün olduğunu bilemezse 20’den sonra 3 gün namazı terk eder. Sonra yıkanarak ayın sonuna kadar namazını kılar.

Hayzın yerini şaşırmaktan murad, günlerinin sayısını bilip de yerinin muayyen olarak nerede olduğunu unutmaktır. Kadın günlerinin 2 mislinde veya daha fazlasında şaşırırsa o günlerin hiç biri hakkında %100 hayız hükmü verilemez. Ama günlerinin 2 mislinden azında şaşırırsa iş değişir. Meselâ 5 günün 3’ünde şaşırırsa 3. günün hayız olduğunu %100 bilir. Zira o gün hayzının ya evveli ya sonudur. Kadın hayız günlerinin 3 olduğunu bilir de bunları ayın son 10 gününde şaşırır ve bu 10 günün neresinde olduğunu bilemezse, bu hususta hiç bir fikri olmadığına göre her namaz vakti için abdest almak şartıyla 10 günün başından 3 gün namaz kılar. Çünkü temizlikle hayız orasında tereddüt etmiştir.

Ondan sonra ayın nihayetine kadar her namaz vakti için yıkanarak namaz kılar. Zira temizlikle hayızdan çıkmak arasında tereddüt etmiştir. Şayet 10 günün 4’ünde şaşırırsa 10 günün başından 4 günü abdestle, geriye kalan 6 günün namazlarını yıkanarak kılar. 10 günün altısında şaşırırsa 5. ve 6. günlerde hayızlı olduğunu %100 bilir ve o günlerde namazını terk eder. Bunlardan önceki 4 günde namazlarını abdestle kılar. Bu 2 günden sonraki namazlarım ise gusül ile kılar. 10 günün 7’sinde şaşırırsa ilk 3 günden sonraki 4 günün hayız olduğunu %100 bilir. 10 günün 8’inde şaşırırsa, ilk 2 günden sonraki 6 günün hayız olduğunu yüzde yüz bilir. 10 günün 9’unda şaşırırsa, ilk günden sonraki 8 günün hayız olduğunu yüzde yüz bilir ve bildiği günlerde namazını terk eder. O günlerden önceki namazlarını abdestle, onlardan sonraki namazlarını gusül ile kılar.

Hayızlı olduğunda, hayız haline girdiğinde ve temiz olduğunda tereddüt ederse, yani hepsi eşit derecede tereddütlü ise, her zaman için abdest alır. Çünki üçü de muhtemeldir.

Hayızla temizlik arasında ve temizliğe girip girmediğinde tereddüt ederse, her namaz için yıkanır. Gayr-ı müekkede sünnetleri, mescide girmeyi ve cinsî münasebeti terk eder. Ramazan ise orucunu tutar.

Tavsiye Yazı –> Bir İhtiyar Müslümanın Kızına Nasihati

Tavsiye Yazı –> Gıybet Etmek Haram mı?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler