Hayız ve Nifasa Dâir

Büluğ (ergenlik) çağına giren bâkire kızlar ve evli kadınlara mahsus hâller. Hayız, büluğ çağına giren bâkire kızlar ile evli kadınlardan bir hastalık sebebiyle olmaksızın ayın muayyen günlerinde gelen kandır. Nifas ise, doğumdan sonra gelen lohusalık kanına denir. Bu iki hâlde gelen kanın, İslâm dîninde bâzı hükümleri vardır. Bu kanlar, belli zamanlarda ve belli sebeplerden sonra…

Teyemmüm Abdestine Dâir

Teyemmüm, dînimizde bildirilen namaz ve gusül abdesti alma şekillerinden biridir. Teyemmüm, lügatta “kastetmek, niyet etmek” demektir. Dînimizde teyemmüm, suyun bulunmadığı veya kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda toprak cinsinden olan her temiz şeyle namaz ve gusül abdesti almak demektir. Dînimizde, namaz kılmak için abdestsiz olan kimsenin abdest alması, cünüp olanın da gusül etmesi farzdır. Abdestsizlikten ve cünüplükten…

Muhammed Aleyhisselâmın İstiğfarı

Peygamber efendimiz, yaratılmışların en üstünü olduğu gibi, Allahü tealayı hakkıyla tanıyıp, O’ndan en çok korkanı idi. Cenab-ı Hak, O’nu günah işlemekten muhafaza buyurduğu halde, O, hiç durmadan ibadet eder, Allahü tealaya dua ve istiğfarda bulunurdu. Gecenin evvelinde (yatsıdan sonra) uyur, sonunda da ibadet ederdi. İbn-i Abbas şöyle anlatır: “Bir gece mü’minlerin annesi Hazreti Meymune’nin evinde…