Teyemmüm Abdesti Nasıl Alınır?

Sual: Teyemmüm abdesti sünnet üzere nasıl alınır? Farzları ve sünnetleri nelerdir? Cevap: Teyemmümün farzı 3’tür: 1) Niyet etmek, 2) 2 kolu dirseklerinden yukarı sıvalı olarak 2 elin içini temiz toprağa sürüp, en az 3 parmağı değmek üzere, 2 avucuyla yüzünü bir kere mesh etmek, yâni sığamak, 3) 2 avucu tekrar toprağa sürüp, birbirine çarparak tozu…

Teyemmüm Hangi Maddelerden Alınır?

Sual: Teyemmüm almak için hangi maddeler kullanılabilir? Cevap: Toprak cinsinden olan her temiz şey ile üzerinde bunların tozu olmasa bile teyemmüm edilir. Yanıp kül olan veya sıcakta eriyebilen şeyler, toprak cinsinden değildir. O hâlde, ağaç, ot, tahta, demir, pirinç, yağlı boya sıvalı duvar, bakır, altın, cam ile teyemmüm edilemez. Kum ile olur. İnci, mercan ile…

Cünüb Kimse Hangi Durumlarda Teyemmüm Edebilir?

Sual: Cünüb kimse hangi durumlarda teyemmüm eder? Cevap: Hastanın, abdest veya gusül ile veya hareket etmek ile hastalığının artacağı veya iyi olması uzayacağı, kendi tecrübesi ile veya mütehassıs ve açıkça günah işlemeyen müslüman bir doktorun söylemesi ile anlaşılırsa, teyemmüm eder. Hastalıktan sonra, ellerde ve ayaklardaki halsizlik de özürdür. [İhtiyarlardaki halsizlik de böyledir. Bunlar, namazlarını oturarak…

Teyemmümüm Farzı Kaçtır?

Sual: Teyemmümün farzı kaçtır ve nelerdir? Cevap: Teyemmümün farzı üçtür: 1) Cenâbetten temizlenmek için veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet etmektir. Abdestsiz bir kimse, talebesine göstermek için teyemmüm ederse, bununla namaz kılamaz. Teyemmüm ile namaz kılabilmek için, yalnız teyemmüme niyet etmek yetişmez. İbadet olan başka bir şeyi, mesela, cenaze namazı kılmak için, secde-i tilâvet yapmak için…

Hangi Durumlarda Teyemmüm Alınabilir?

Sual: Hangi durumlarda teyemmüm alınabilir? Cevap: Abdest ve gusül için su bulamamak, kullanamamak, 7 türlü olur: 1) Sudan 1 mil uzak olan, niyet etmek şartı ile teyemmüm eder. 1 mil, 4.000 zradır ki 1.920 metre eder. Şehirde her zaman su aramak farzdır. 2) Hastanın, abdest veya gusül ile veya hareket etmek ile hastalığının artacağı veya…

Teyemmüm Abdestine Dâir

Teyemmüm, dînimizde bildirilen namaz ve gusül abdesti alma şekillerinden biridir. Teyemmüm, lügatta “kastetmek, niyet etmek” demektir. Dînimizde teyemmüm, suyun bulunmadığı veya kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda toprak cinsinden olan her temiz şeyle namaz ve gusül abdesti almak demektir. Dînimizde, namaz kılmak için abdestsiz olan kimsenin abdest alması, cünüp olanın da gusül etmesi farzdır. Abdestsizlikten ve cünüplükten…