İmanın Tafsiline Dair

İmanın tafsili 12’dir: Rabbim, Allahü teâlâdır. Delilim Bakara sûresi 163. âyet-i kerimedir. Nebim, hazret-i Muhammed “aleyhisselâm”dır. Delilim, Feth sûresi 28 ve 29. âyet-i kerimelerdir. Dinim, din-i İslamdır. Delilim, Allahü teâlânın Âli-i İmrân sûresi 19. âyet-i kerimesidir. Kitabım, Kurân-ı azim-üş-şandır. Delilim, Bakara sûresi 2. âyet-i kerimesidir. Kıblem, Kâbe-i şerıftır. Delilim, Bakara sûresi 144. ayetidir. İtikatta mezhebim,…

Abdesti Bozan Şeyler Nelerdir?

Sual: Abdesti bozan şeyler nelerdir? Cevap: Halebi kitabında diyor ki (Hanefi mezhebinde 7 şey, abdesti bozar: 1) Önden ve arkadan çıkan şeyler, mesela yellenmek, abdesti bozar. Yalnız, erkeğin ve kadının önünden çıkan yel, abdesti bozmaz. Bu, az kimsede olur. Ağızdan, kulaktan ve derideki yaradan çıkan kurtlar, bozmaz. İhtikan, yani lavman aletinin ucu ve insan parmağı,…

Abdest Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Sual: Abdest alırken nelere dikkat etmek lazım? Cevap: Abdest alırken, yapılması menhi (yasak) olanlar, 12’dir. Bunları yapmak haram veya mekruhtur ki şunlardır: 1) Helâda, kırda abdest bozarken, kıbleyi öne, arkaya getirmemelidir. Kıbleye ve mushafa karşı ayak uzatmak da, mekruhtur. Mushaf yüksekte ise, mekruh olmaz. Ayrı bir şeye sarılı mushaf, mıska ile halaya girilebilir. 2) Taharetlenmek…

Özür Sahibi Nasıl Abdest Alır?

Sual: Özür sahibi nasıl abdest alır? Nasıl namaz kılar? Kimlere özür sahibi denir? Cevap: Özür sahibi olan, istediği zaman abdest alır. Bu abdest ile istediği kadar farz ve nâfile namaz kılar ve Kurân-ı Kerîm okur. Namaz vakti çıkınca abdesti bozulmuş olur. Her namaz vakti girdikten sonra, yeni abdest alıp, bu vakit çıkıncaya kadar her ibâdeti…

Teyemmümüm Farzı Kaçtır?

Sual: Teyemmümün farzı kaçtır ve nelerdir? Cevap: Teyemmümün farzı üçtür: 1) Cenâbetten temizlenmek için veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet etmektir. Abdestsiz bir kimse, talebesine göstermek için teyemmüm ederse, bununla namaz kılamaz. Teyemmüm ile namaz kılabilmek için, yalnız teyemmüme niyet etmek yetişmez. İbadet olan başka bir şeyi, mesela, cenaze namazı kılmak için, secde-i tilâvet yapmak için…

Hangi Durumlarda Teyemmüm Alınabilir?

Sual: Hangi durumlarda teyemmüm alınabilir? Cevap: Abdest ve gusül için su bulamamak, kullanamamak, 7 türlü olur: 1) Sudan 1 mil uzak olan, niyet etmek şartı ile teyemmüm eder. 1 mil, 4.000 zradır ki 1.920 metre eder. Şehirde her zaman su aramak farzdır. 2) Hastanın, abdest veya gusül ile veya hareket etmek ile hastalığının artacağı veya…

Hazreti Ebu Bekir’in Halifeliği Hak Mıdır?

Sual: Hazreti Ebu Bekir’in imameti hak mıdır? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzu hakkında den,yor ki; Din işlerinde sözleri mu’teber olan büyük islâm âlimleri sözbirliği ile buyuruyorlar ki, Peygamber efendimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” ne hazret-i Ebû Bekr’in, ne de bir başkasının imâmeti [hilâfeti] hakkında celî bir nass [açık bir emir] bulunmamıştır. Fakat hazret-i Ebû Bekr’in…

Hangi Durumlarda Namaz Bozulabilir?

Sual: Namazı bozmayı mübah kılan sebepler nelerdir? Cevap: Her namazı bozmayı mübah kılan sebepler şunlardır; 1) Yılanı öldürmek için, 2) Kaçan hayvanı yakalamak için, 3) Sürüyü kurttan kurtarmak için, 4) Taşan tencereyi ateşten ayırmak için, 5) Kıymeti bir dirhem gümüşten az olmayan, kendinin veya başkasının malını zayi olmaktan korumak için, 6) Abdest ve yel sıkıştırmasından…

Hangi Namazlarda Ezan ve Kamet Okunur?

Sual: Hangi namazlarda ezan ve ikâmet (kamet) okunur? Cevap: Bunu üç madde halinde bildirelim: 1) Kırda, bostanda, yalnız veya cemaat ile kaza kılarken, erkeklerin ezanı ve ikâmeti yüksek sesle okumaları sünnettir. Sesi işiten insanlar, cinniler, taşlar, kıyamette şahit olacaktır. Birkaç kazayı bir arada kılan, önce ezan ve ikâmet okur. Sonraki kazaları kılarken, hepsine ikâmet okur,…

Rafızilerin Batıl İtikadları Nelerdir?

Sual: Rafızilerin batıl itikadları nelerdir? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzu hakkında deniyor ki; Râfizîlerin bâtıl akâidinden biri şudur: Onlar, bir peygamberin bir müşrikten dünyâya gelmeyeceğini ve bir peygamberin çocuğunun müşrik olmayacağını söylüyorlar. İbrâhîm aleyhisselâmın [amcası ve üvey] babası Âzer’in ve Allahü teâlânın Kur’ân-ı kerîmde açıkca bildirdiği Nûh aleyhisselâmın oğlu Kenan’ın kâfir oldukları kesindir ve bu…