Ezan Hakkında Hükümler Nelerdir?

Sual: Ezan hakkında fıkıh kitaplarında yazan hükümler nelerdir? Ezan nasıl okunur, kimler okuyabilir? Cevap: Dürrü’l-Muhtar kitabından ve bunun açıklaması olan Reddü’l-Muhtar’dan ezan babı tercüme edilerek ve kısaltılarak aşağıda yazıldı: Ezan, herkese bildirmek demektir. Belli olan Arapça kelimeleri sırası ile okumaktır. Tercümesini okumak, ezan olmaz. Mânâsı anlaşılsa da, fârisî ve başka dillerle okunmaz. Ezan okumak, hicretten…

Müezzin Kime Denir?

Sual: Müezzin kime denir? Müezzinin vazifeleri nelerdir? Cevap: Ezân okuyan, dâvet eden, çağıran, îlân eden kimseye müezzin denir. Arapça ezân kelimesinden türemiştir. Ezân, lügatte herkese bildirmek, haber vermek, îlân etmek, çağırmak mânâlarına geldiği gibi müezzin de, bildiren îlân eden, çağıran kimse mânâlarına gelir. Dînî bir terim olarak, namaz vakitlerinin girdiğini ve namazın başladığını bildirmek için…

Ezanın Sünnetleri

Ezan, Nikâye sahibinin ihtiyâr ettiği gibi sünnet ile sâbit olmuştur. Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem): «Beytü’l-makdis’e götürüldüğüm zaman Cebrâil aleyhisselâm ezan ve ikamet okudu. Resûlullah imam olup meleklere ve peygamberlerin ruhlarına namaz kıldırdı» buyurdular. Bir de bilinen rü’yâ ile sâbit olmuştur denildi. Rivâyet edildi ki, Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm) Eshâbını toplayıp ezan hakkında müşâvere etti. Bazıları…

Hangi Namazlarda Ezan ve Kamet Okunur?

Sual: Hangi namazlarda ezan ve ikâmet (kamet) okunur? Cevap: Bunu üç madde halinde bildirelim: 1) Kırda, bostanda, yalnız veya cemaat ile kaza kılarken, erkeklerin ezanı ve ikâmeti yüksek sesle okumaları sünnettir. Sesi işiten insanlar, cinniler, taşlar, kıyamette şahit olacaktır. Birkaç kazayı bir arada kılan, önce ezan ve ikâmet okur. Sonraki kazaları kılarken, hepsine ikâmet okur,…

Ezanda Geçen Kelimelerin Manası Nedir?

Sual: Ezanda geçen kelimeler ne manaya gelmektedir? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretleri Mektubat’ının 1. cildi 303. mektubunda buyuruyor ki; Ezanın kelimeleri 7’dir. [Tekrar ederek 15 oluyor. Ezan, bu 15 kelimeyi okumak ve işitmektir.] 1) ALLAHÜ EKBER: Allahü teâlâ, büyüktür. Ona bir şey lazım değildir. Kullarının ibâdetlerine de muhtaç olmaktan büyüktür. İbâdetlerin, Ona faydası yoktur. Bunu, zihinlerde…

Ezan Okunması Gereken Yerler Nerelerdir?

Sual: Ezân okunması gereken başka yerler de var mıdır? Cevap: Ezân, evvel emirde namaz vaktinin girdiğini haber vermek için okunur. Ancak vaktin değil, namazın sünnetidir. Yani vakit girer girmez hemen okumak lâzım değildir. Beş vakit namazdan başka namaz için ezan okumak sünnet değildir. Ancak ezân okumanın mendub olduğu yerler vardır: Yeni doğan çocuğun sağ kulağına…

Ezan Bütün Dünyada Aynı Mıdır?

Sual: Dünya müslümanları arasında ezan ve ikamette farklılık var mıdır? Cevap: Hazret-i Peygamber’in 4 müezzini vardı: Bilâl Habeşî, İbni Ümmi Mektûm, Sa’d bin Âbid (yahud Sa’d bin Abdurrahman Kurezî ki Kubâ’da ezan vermiştir) ve Ebû Mahzûre Evs bin Mi’yer Cümahî Mekkî. Bilâl ezanda terci etmez, yani sesini alçaltıp yükseltmezdi. İkamette tekbirleri ikişer, hayye ale’s-salah ve…

Ezan Okunurken Eller Ne Yapılır?

Sual: Ezan okunduğunda, bir de abdest alındığında parmakları göze sürmek sünnet olduğuna göre bunları sürüş şekli ve zamanı nedir? Cevap: Ezan okunduğu zaman icâbet etmek sünnettir. İcabet câmiye giderek olur. Bir özür sebebiyle gidemeyecek olan ezanı hürmetle dinler ve ezan cümlelerini tekrar eder. “Eşhedü enne Muhammeder resulullah” cümlesinin birincisini işitip tekrar ettikten sonra “sallallahü aleyke…

Sala Okumak Bidat mi?

Sual: Cuma, sahur ve cenâze için salâ vermek caiz midir? Cevap: Cuma salâsı âdeti Mısır’da başlamıştır. Hicrî 700 senesinde Mısır Sultanı Melik Nâsır bin Mensûr, Cuma ezânından önce minârelerde salât ve selâm okutmuştur. Sabah salâsı çok eski bir âdettir. İsrâîl Peygamberleri, sabah ezânından önce tesbih okurlardı. Eshâb-ı kirâmdan Mesleme bin Muhalled, Mısır’da vâlî iken, Hicrî…

İbadetlerde Hoparlör Kullanmak Câiz Midir?

Sual: Teyp veya hoparlör ile okunan ezan ve kıldırılan namaz câiz olmadığına göre, telefonla yapılan akidlerin de sahih olmaması veya teypten müzik dinlemenin mahzuru olmaması gerekmez mi? Cevap: Verilen misallerin hiç biri diğerine benzememektedir. Her câmide ezanın müezzinin kendi sesiyle okunması şarttır. Merkezî ezan, sahih olmaz. İmama uymanın sahih olması için de imam ile aynı mekânda bulunmak…