Bayram Günleri Neleri Yapmak Sünnettir?

Sual: Bayram günlerinde neleri yapmak sünnettir? Bu günü nasıl değerlendirmek lazımdır? Cevap: Nimet-i İslam kitabında diyor ki “Bayram günleri şunları yapmak sünnettir: Erken kalkmak, gusül abdesti almak, misvak ile dişleri temizlemek, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, Fıtra bayramı namazından önce tatlı yemek, hurma yemek. Tek adette yemek. Kurban kesen,…

Bayram Namazları Nasıl Kılınır?

Sual: Bayram namazı ne zaman kılınır? Namazdan önce nelere dikkat etmek gerekir? Cevap: Şevval ayının 1. günü fıtır bayrâmının, Zilhiccenin 10. günü de, kurban bayrâmının 1. günleridir. Bu 2 günde, güneş doğduktan ve kerahet vakti çıktıktan sonra, yani İşrak vaktinde, 2 rekat bayram namazı kılmak, erkeklere vâcibdir. Bayram namazlarının şartları, Cuma namazının şartları gibidir. Fakat,…

Ezanda Geçen Kelimelerin Manası Nedir?

Sual: Ezanda geçen kelimeler ne manaya gelmektedir? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretleri Mektubat’ının 1. cildi 303. mektubunda buyuruyor ki; Ezanın kelimeleri 7’dir. [Tekrar ederek 15 oluyor. Ezan, bu 15 kelimeyi okumak ve işitmektir.] 1) ALLAHÜ EKBER: Allahü teâlâ, büyüktür. Ona bir şey lazım değildir. Kullarının ibâdetlerine de muhtaç olmaktan büyüktür. İbâdetlerin, Ona faydası yoktur. Bunu, zihinlerde…

Melamilik Nedir?

Sual: Melamilik nedir? Gerçek melamiler kimlerdir? Cevap: Mekâtib-i Şerîfe’nin 68. mektubunda diyor ki “Sufiye-i aliyye, 2. asrın sonunda meydana çıktı”. 79. mektubunda ve Nefehatü’l-üns kitabının başında ve Seyyid Abdülhakîm efendi, “Er-rıyad-ut-tasavvufiye” kitabının 114. sayfasında buyuruyorlar ki: Tasavvuf yolunda nihâyete varanlar “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” iki türlüdür: Birincisi, Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” izinde giderek kemâle…

İsmailiyye Fırkasının İnançları Nelerdir?

Sual: İsmailiye fırkası kimlerdir, nelere inanırlar? Cevap: Milel-nihal kitabında diyor ki “Ashâb-ı kirâma dil uzatanlar 20 fırkaya ayrılmışlardır. Bunlardan biri, İsmailiye fırkasıdır. Bunların 7 ismi vardır. Birinci isimleri, Bâtıniye’dir. Çünkü, Kurân-ı Kerîmin açık mânâlarına inanmayıp, kendilerine göre başka mânâlar çıkarırlar. Kuranın zâhir ve bâtın mânâları vardır derler. Bâtın (iç, öz) mânâsı lâzımdır, cevzin kabuğu değil,…

Yezidiler Neye İnanırlar?

Sual: Yezidiler kimlerdir? Nelere inanırlar? Cevap: Seyyid Şerif-i Cürcani’nin (Tarifat) kitabında kısaca ve (Milel-nihal) kitabında geniş yazıldığı gibi, Hariciler 7 fırkadır. Bunlardan İbadıye fırkası Abdullah bin İbad adındaki kimsenin kurduğu fırkadır. Bu adam, hazret-i Ali, hazret-i Muaviye ile hakem yapmak sûreti ile uyuştuğu için, hazret-i Ali’den ayrıldı. Trablusgarb’a gitti. Orada İbadiye fırkasını kurdu. Bundan sonra,…

Dereziler (Dürziler) Kimlerdir?

Sual: Dereziler kimlerdir? Cevap: Düruz, yani Derezilere, yanlış olarak, Dürzü deniliyor. İbni Âbidin, 3. ciltte, mürtedleri anlatırken buyuruyor ki: “Dereziler, müslüman adı taşır. Namaz kılanları da vardır. Fakat, imanları bozuktur. Tenasüha inanırlar. Şaraba, alkollü içkilere ve zinaya helal diyorlar. (Ülûhiyet sıfatları) tanrılık insandan insana geçer diyorlar. Öldükten sonra dirilmeye, namaza, oruca, hacca inanmazlar. Bunların mânâları, dünyada…

Dini Hükümler Nesh Edilebilir Mi?

Sual: Nesh nedir? Dini hükümler nesh edilebilir mi? Cevap: Türpüşti Risalesinde bu mevzuda deniyor ki; Nesh, bir hükmün [emir veyâ yasağın] bir başka hükümle kaldırılmasıdır. Bu Kitâbla olduğu gibi, Sünnetle de olabilir ve bu ancak peygamberler vâsıtasıyla olur. Âdem aleyhisselâmın zamânından, Peygamber efendimizin zamânına gelinceye kadar gelmiş olan şerîatlerde neshler bulunmaktadır. Bizim Peygamberimizin şerîatinde de,…

Ashab-ı Kiramın En Üstünleri Hangileridir?

Sual: Ashab-ı kiramın faziletleri nelerdir ve üstünlük sıralaması nasıldır? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzuda deniyor ki; Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîminde bir çok yerde, Habîbi Muhammed Mustafâ’nın “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” Eshâbını diğer mü’minlerden dahâ çok medh-ü senâ buyurup, Peygamber efendimiz, “Zamânların en iyisi benim zamânımdır” hadîs-i şerîfi ile bunu beyân edince, anlaşılmış oldu…

Peygamberlere İman Nasıl Olmalı?

Sual: İmanın 6 şartından birisi olan peygamberlere iman nasıl olmalı? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzu hakkında deniyor ki; Nübüvvetin (peygamberliğin) hak olduğu bilindikten sonra, şunu iyice bilmeli ve anlamalıdır ki, Allahü teâlânın bu iş için irâde ettikleri, ne o zâtların isteği, ne de çalışmaları iledir. Peygamberlik çalışmak ile elde edilir diyen veyâ inanan kâfir olur.…