Mervan bin Hakem Sahabi midir?

Sual: Mervan bin Hakem sahabi midir?  Cevap: Kendisine Ebu Bekr İbnü’l-Arabi gibi sahabi diyen de vardır, tâbiîn alimlerinden kabul eden vardır. Hicretin ikinci senesinde doğduğu, müslümanlardan kimin çocuğu olsa Resulullah’a getirip dua etmesi adet olduğundan Mekke’de dünyaya gelen Mervan’ı Resulullah kucağına almıştır. Babası Hakem bir el-Âs. Hazreti Osman’ın amcazadesi idi. Mekke’nin fethinde müslüman olmuş, ama…

Sahabelerden Niçin Az Keramet Nakledildi?

Sual: Sahabelerden niçin çok fazla keramet nakledilmedi? Cevap: İmam-ı Ahmed bin Hanbel’e “rahmetullâhi aleyh” şöyle sual edildi: Ey İmam, Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” Ashâbından “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” çok keramet bildirilmemiştir. Halbuki evliyadan çok kerametler bildirilmiştir. Bunun sebebi nedir? Buyurdu ki: Onların imanları o kadar kuvvetli idi ki kerametlerle ve harikalar ile takviye edilmeye…

Eshab-ı Kirama Uymak Nasıl Olur?

Sual: Eshab-ı kirama uymak nasıl olur? Cevap: Uymak, tâbi’ olmak, iki türlü olur: Biri, itikâtta, yanî îmânda, inanmakta uymaktır. İkincisi, yapılacak işlerde uymaktır. Eshâb-ı kirâma uymak, inanılacak şeylerde uymak demektir. Onlar gibi îmân etmek demektir. Eshâb-ı kirâm gibi îmân eden müslümânlara (Ehl-i sünnet) denir. (Ehl-i sünnet) demek, Eshâb-ı kirâmın yolunda giden hakîkî müslümânlar demektir. Eshâb-ı…

“Radıyallahu anh” Ne Demektir? Kime Denir?

Sual: “Radıyallahu anh” ifadesi ne demektir? Kimler için kullanılmalıdır? Cevap: Biz müslümanlar, Peygamber efendimizin sevgili Ehl-i beytinin ve kıymetli Ashâbının “radıyallahü teâlâ aleyhim ecma’în” isimlerini söylediğimiz ve yazdığımız zaman her birine “radıyallâhu anh” diyoruz. Bu söz, Allah ondan razı olsun demektir. Müslümanların en kıymetli kitaplarından olan Dürrü’l-muhtar kitabının 5. cildinde, feraiz kısmından önce ve bunun…

Eshab-ı Kiramın En Üstünü Kimdir?

Sual: Eshab-ı kiramdan en üstünleri kimlerdir? Bu mevzuda alimlerimiz ittifaka varmışlar mıdır? Cevap: İmam Rabbani hazretleri Mektubat’ın 266. mektubunda buyuruyor ki; Hulefâ-i râşidînin, [yani Peygamberimizden “sallallâhü aleyhi ve sellem” sonra gelen 4 halifesinin] “Rıdvânullahi aleyhim ecma’în” birbirinden üstünlükleri, hilafetleri sırası iledir. Ebû Bekr ile Ömerin “radıyallâhu anhüma”, müminlerin hepsinden üstün olduğunu, Sahabilerin hepsi ve Tabiînin…

“Tabiin” Kimlerdir?

Sual: Tabiin nesli kimlerdir? İslam tarihinde tabiinin ehemmiyeti nedir? Cevap: Eshâb-ı kirâmı gören Müslümanlara denir. Peygamber efendimizi görmemiş, fakat Eshâb-ı kirâmın sohbetine kavuşan, onlarla görüşüp konuşmuşlardır. Peygamber efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde; “İnsanların en hayırlısı, benim asrımda olan Müslümanlardır (yâni Eshâb-ı kirâmdır). Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenlerdir (yâni Tâbiîndir). Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan…

Ashab-ı Kiramın Üstünlük Sırası Nasıldır?

Sual: Ashab-ı kiramın üstünlük sıralaması nasıldır? Cevap: Ehl-i sünnet âlimleri, Ashâb-ı kirâmın “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” üstünlük sırasını üçe ayırmıştır. 1) Muhacirler: Mekke şehri alınmadan önce, Mekke’den veya başka yerlerden, vatanlarını, memleketlerini terkederek, Medine şehrine hicret edenlerdir. Bunlar, Resûlullahın “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” yanına îman ile gelmiş veya gelince îman etmişlerdir. Amr ibni As…

Ashab-ı Kiramın En Üstünleri Hangileridir?

Sual: Ashab-ı kiramın faziletleri nelerdir ve üstünlük sıralaması nasıldır? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzuda deniyor ki; Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîminde bir çok yerde, Habîbi Muhammed Mustafâ’nın “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” Eshâbını diğer mü’minlerden dahâ çok medh-ü senâ buyurup, Peygamber efendimiz, “Zamânların en iyisi benim zamânımdır” hadîs-i şerîfi ile bunu beyân edince, anlaşılmış oldu…

Ashab-ı Kiramda Keramet Görülmedi Mi?

Sual: Bazı selefi çizgideki yazarlar ashab-ı kiramda ve tabiinde hiç keramet görülmediğini iddia ediyorlar. Bu iddialar doğru mudur? Cevap: Ashâb-ı kirâmdan her birinin yüzlerce kerâmetlerini kıymetli kitaplar yazmaktadır. Son devir İslam alimlerinden Yusuf-i Nebhani’nin “rahmetullâhi aleyh” Câmiu’l-keramat kitabında 54 Sahabinin kerâmetleri, vesikaları ile birlikte Arabî olarak yazılıdır. Bunlardan birkaçını bildirelim: Camiu’l-keramat’ın 93. ve Kısas-ı enbiyâ…

Salebe Mürted Midir?

Sual: Salebe’nin mürted olduğu söyleniyor. Halbuki Bedir savaşına katılanlar Cennetlik değil miydi? Cevap: Tefsirlerde yazdığına göre, Salebe, sahabe arasında çok zahid idi. Çok ibadet ederdi. Camiden çıkmazdı. Mescid Güvercini adı takılmıştı. Malının çok olması için dua istedi. Resulullah, “Kanaat et!” buyurdu. Dua için, tekrar tekrar ısrar etti. Dua buyurunca malı, hayvanları çoğaldı. Onlarla uğraşıp namaza…