Medeniyetin Tarifi Nasıldır?

Sual: Medeniyetin Tarifi Nasıldır? Medeniyet sadece madden ilerlemek midir? Cevap: Medeniyet; memleketleri îmâr ederek, insanları sosyal, ekonomik, kültürel ve ahlâkî yönden refah ve huzûra kavuşturmaktır. Medeniyet kelimesi Arapça olup, “medîne” kökünden gelmektedir. Medîne, “şehir” demektir. Medeniyetin çok çeşitli târif ve îzâhları yapılmıştır. İnsanlık târihi boyunca yeryüzünde 2 çeşit medeniyet görülmüştür. Bunlardan biri ilâhî dinlere inanan…

İslamiyet Özgürlüğe Karşı Mı?

Sual: Hürriyet nedir? Hürriyetin sınırları nelerdir? İslamiyetin hürriyet anlayışı nasıldır? Cevap: İnsanların fert veya grup olarak, diğer fert veya grupların her türlü tahakküm ve sınırlamalarından uzak bulunması hâli ve serbestliğe hürriyet denir. Hürriyet konusunu, insanlar çağlar boyu tartışmışlardır. Hemen her devirde filozoflar, ideologlar, siyâset, bilim ve din adamları ile sonraki asırlarda iktisatçılar hürriyeti târif ederek,…

Batıl İtikatlar Nelerdir?

Sual: Batıl itikat nedir? Dinimizde batıl itikatların hükmü nedir? Cevap: Aslı olmayan, gerçek olmayan inançlara batıl itikat denir. Batıl, lügatte “hurafe, hak olmayan, sahte, boş, hükümsüz” manalarına gelir. Zıttı olarak “hak, doğru” kelimeleri kullanılır. İlk insan ve ilk peygamber hazret-i Adem’dir. Allahü teala kullarına onun vasıtasıyla dünyada ve ahirette saadete kavuşmaları için emir ve yasaklarını…

Kafirlerin Bayramını Kutlamak Küfür Müdür?

Sual: Kafirlerin bayramlarını kutlamak küfür müdür? Kafirlerin bayramlarını kutlayan insanların cenaze namazını kılmalı mıyız? Cevap: İmam Rabbani hazretleri Mektubat’ın 266. mektubunda buyuruyor ki; Bir kimse, dinde inanılması lazım olan şeylerden, bir tanesine bile inanmamış veya şüphe etmiş ise veya beğenmemiş ise imanı gider. Kâfir olur. Cehennemde ebedî yanacaktır. Bir kimse, Kelime-i tevhid söyleyip, bunun mânâsını…

Eshab-ı Kiramın En Üstünü Kimdir?

Sual: Eshab-ı kiramdan en üstünleri kimlerdir? Bu mevzuda alimlerimiz ittifaka varmışlar mıdır? Cevap: İmam Rabbani hazretleri Mektubat’ın 266. mektubunda buyuruyor ki; Hulefâ-i râşidînin, [yani Peygamberimizden “sallallâhü aleyhi ve sellem” sonra gelen 4 halifesinin] “Rıdvânullahi aleyhim ecma’în” birbirinden üstünlükleri, hilafetleri sırası iledir. Ebû Bekr ile Ömerin “radıyallâhu anhüma”, müminlerin hepsinden üstün olduğunu, Sahabilerin hepsi ve Tabiînin…

İman Artıp Azalır Mı?

Sual: İman artıp azalır mı? Cevap: İmam Rabbani hazretleri Mektubat’ın 266. mektubunda buyuruyor ki; İmanın artmasında ve eksilmesinde, âlimlerimiz başka başka söyledi. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe “radıyallâhu anh”, îman, artmaz ve azalmaz buyurdu. İmâm-ı Şâfiî “rahmetullâhi aleyh”, artar ve azalır, dedi. İman, kalbin tasdik ve yakini olduğundan azalması, çoğalması olmaz. Azalıp çoğalan bir inanış, îman…