Recep Ayının Faziletleri Nelerdir?

Sual: Receb ayı ne zamandır? Dinimizce bu ayın faziletleri, üstünlükleri nelerdir? Cevap: Kamerî ayların yedincisidir. İslâm dîninde mübârek 3 aylardan birincisidir. Müslümanlar arasında mübârek 3 aylar olarak bilinen Receb, Şâban ve Ramazan ayları, İslâm dîninin kıymet verdiği aylardır. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için bâzı gecelere, gün ve aylara kıymet vermiş; bu gece, gün ve…

İbni Rüşd Ehli Sünnet Midir?

Sual: İbni Rüşd kimdir? İtikadi olarak ehli sünnet midir? Aristo’nun çok tesirinde kaldığı doğru mudur? Cevap: 13. yüzyılda Endülüs’te yetişen meşhur filozof, doktor astronomi bilgini ve matematikçidir. İsmi, Muhammed bin Ahmed olup, künyesi Ebü’l-Velîd’dir. Babası, Kurtuba kâdısıydı. Ehl-i sünnet âlimi olan Muhammed ibni Rüşd dedesidir. Dedesine nisbetle İbn-i Rüşd diye meşhur olmuştur. Avrupa’da Averroes adıyla…

Hristiyanlık Nedir?

Sual: Hristiyanlık nedir? Hristiyanlar nasıl inanırlar? Nasıl ibadet ederler? Tarihi serüveni nasıl olmuştur? Cevap: Îsâ aleyhisselâma gönderilen hak din Îsevîliğin bozulmuş hâline verilen ad. Aslı bozulmuş semâvî dinlerdendir. Semâvî din, değeri üstün ve yüce olan, ilâhî bir kaynağa dayanan ve tek Allah’a inanmayı kabul eden “hak din” demektir. Hıristiyanlığın aslı, ilâhî vahye dayanır. Bizzat Allahü…

İslamiyette Hümanizm Var Mıdır?

Sual: Hümanizm Nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? İslamiyette hümanizm var mıdır? Cevap: Hümanizm; Yunan ve Lâtin kültürü ve insanlık anlayışını benimseyip, onları kendilerine örnek alan, bu çerçeve içerisinde insana değer verilmesini esas kabul eden düşünce sistemidir. Papazlar tarafından değiştirilen Hristiyanlığın ortaçağda temsilcisi durumunda olan kilisenin halka zulüm ve baskısına karşı tepki olarak doğdu. 14. asırdan îtibâren…

Batılılaşmayı Nasıl Anlamalıyız?

Sual: Batılılaşma nedir? Batılılaşma deyince ne anlamalıyız? Dinimizi, temel değerlerimizi bırakmadan batılılaşmak mümkün değil midir? Bu noktada ölçü nedir? Osmanlılar nasıl bir batılılaşma siyaseti tatbik etmişlerdir? Cevap: Batı’nın ilimde, fende, tecrübede, sanatta, imar ve refah vasıtalarında bulduklarını öğrenmek, yapmak ve bunlardan istifadeye çalışmaktır. Osmanlı Türkleri 15, 16 ve 17. asırlarda siyasi sahada olduğu gibi medeniyet…

12 İmam Kimlerdir?

Sual: 12 imam diye kimlere denir? Cevap: Peygamberimizin nesebinden olup, ilim, takvâ, ahlâk, şecâat, soy bakımından zamânındaki insanların en üstünlerinden olan, yüksek şahsiyet sâhibi 12 mübârek zâta denir. Herbiri büyük âlim ve velî olan oniki kişi. Hazret-i Ali’den başlayıp aynı soydan (hazret-i Fâtıma’dan) gelerek Muhammed Mehdî’ye kadar devâm eden 12 din büyüğüne verilen isim. Bunlara…

Rüşvet Vermek Caiz Midir?

Sual: Rüşvet nedir? Almak veya vermek caiz midir? Cevap: Haksız bir menfaat sağlamak için yetkili kişilere çıkar sağlamaya rüşvet denir. İş gördürmek gâyesiyle kânunen yetkili bir kimseye gayrimeşru olarak verilen para, mal vesâir menfaat ve faydadır. Rüşvetle, ya hak edilmeyen bir menfaat ele geçirilmekte veya başkasının hakkına tecâvüz edilmektedir. Rüşvet, devlete karşı işlenen suçlardan biridir.…

Sabırlı Olmanın Faziletleri Nelerdir?

Sual: Sabır nedir? Nasıl sabırlı olunur? Sabırlı olmanın faziletleri, üstünlükleri nelerdir? Cevap: İnsanın, beklenmedik olaylar veya içine düştüğü zorluklar, güçlükler sebebiyle istemediği şeylerin başına gelmesi hâlinde, bunlardan tedirgin olmaması, paniğe kapılmaması ve tahammül etmesine denir. Nefsin, sonu pişmanlık olan kötü isteklerini yapmamak da sabırdır. Sabır acı, meyvesi tatlıdır. Sıkıntılara, acılara, dert ve belâlara sabır gösteren,…

Semud Kavmi Nasıl Helak Oldu?

Sual: Semud kavmi kimlerdir? Nasıl helak olmuştur? Cevap: Kur’ân-ı kerîmde, îmân etmedikleri ve bunun netîcesinde helâk oldukları bildirilen kavimdir. Semûd, Nûh aleyhisselâmın oğlu Sâm’ın neslinden olup, berâberindekilerle Şam ile Hicâz arasındaki Hicr mevkiinde yaşamışlardır. Semûd kavmi, Kur’ân-ı kerîmde Eshâb-ül-Hicr şeklinde zikredilmiş olup, Âd kavminin devâmı olması ve onların yurtlarına yerleşmeleri sebebiyle de Âd-ı Sânî (İkinci Âd)…

Nasıl Takva Sahibi Olunur?

Sual: Takva nedir? Nasıl takva sahibi olunur? Cevap: Kötülüklerden sakınmak, Allahü teâlânın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmaktır Haramların ve şüpheli olanların hepsinden sakınmaktır. İnsanı, Allahü teâlâya kavuşturan, O’nun sevgisine ulaştıran güzel huylardan biri de takvâdır. Takvâ, Allahü teâlâdan korkup, yasak ettiği şeylerden elini çekmek, uzaklaşmaktır. İnsana dünyâda ve âhirette zarar veren her şey, kötü ahlâktan meydana gelmektedir.…