12 İmam Kimlerdir?

Sual: 12 imam diye kimlere denir? Cevap: Peygamberimizin nesebinden olup, ilim, takvâ, ahlâk, şecâat, soy bakımından zamânındaki insanların en üstünlerinden olan, yüksek şahsiyet sâhibi 12 mübârek zâta denir. Herbiri büyük âlim ve velî olan oniki kişi. Hazret-i Ali’den başlayıp aynı soydan (hazret-i Fâtıma’dan) gelerek Muhammed Mehdî’ye kadar devâm eden 12 din büyüğüne verilen isim. Bunlara…

Ehl-i Beyt-i Resulullah Risalesi

“EHL-İ BEYT-İ RASÛLULLÂH SALLALLÂHÜ ALEYHİ VE SELLEM” Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. El-hamdü lillâh! Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ ‘ıbâdi-hi’llezîne’stafâ! [Allâhii Teâlâ’ya hamd olsun! Allâhü Teâlâ’nın ıstıfâ ettiği, seçkin kıldığı kullarına salât ve selâm olsun!] Allâhü Sübhânehû Ve Teâlâ, Şûra Sûresi’nde “Ey Habîbim! Sen onlara “Sizden bir ecr, mukabil bir şey istemem. Sizden ancak kurbâya, akrabaya muhabbet isterim!” diye söyle!” buyurmaktadır.…

Fedek Arazisi Niçin Muhammed Bakır’a Verildi?

Sual: Hazret-i Ebu Bekr, Ömer ve Osman gibi halifelerin Hazret-i Fatıma ve soyuna vermediği Fedek Arazisini, Halife Ömer bin Abdülaziz Hazretleri neye dayanarak Muhammed Bakır’a verdi? Cevap: Cenab-ı Peygamber vefat edince, Fedek arazisindeki miras hissesini isteyen Hazret-i Fâtıma’ya, “Biz peygamberler miras bırakmayız; bıraktığımız müminlere sadakadır” hadis-i şerifini okudu. Onu beytülmalden maaşa bağladı. Bu mikdar o…

Ehl-i Beytin Hepsi Cennetlik Midir?

Sual: Ehl-i Beytin hepsi cennetlik midir? Cevap: Bir insanın âhirette mümin olup olmayacağı, son nefeste belli olur. Altmış senelik bir kâfir, ölümünden az önce, Müslüman olsa, âhirette mümin olarak dirilir. Peygamberlerden başka ve Cennete gidecekleri bildirilmiş olanlardan başka, kimse için ‘Cennetliktir’ denilemez. Çünki son nefesin nasıl olacağı bilinemez. Eshâb-ı kirâmın bütünü itibariyle cennetlik olduğuna dair âyet-i…

Gerçek Seyyidler Sahtelerinden Nasıl Ayrılır?

Sual: Gerçek ve sahte seyyidler nasıl ayrılır? Osmanlı Devleti’nin belki kendi bünyesinde bir kontrol mekanizması vardı. Ama Acemistan ya da diğer yerlerde bunun bir kontrolü var mıdır? Ya da seyyidlerin kendi kendilerine kurdukları bir mekanizma var mıydı? Cevap: Osmanlılarda seyyid olarak bilinenlerin ekserisi uydurmadır. Vergi ve askerlik muafiyetine kavuşmak maksadıyla mahkemeye müracaat edip iki şâhit…